Οχήματα και εξοπλισμός για τη ΔΗΚΕΔΗΚ με τον «οβολό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) [dikedik.gr]

Πάνω από 10 χρόνια η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης (ΔΗΚΕΔΗΚ) συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την αλληλεγγύη μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, παρέχει υπηρεσίες και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, ενώ παρέχει και κοινωνική μέριμνα για τους κατοίκους διαφόρων κοινωνικών ομάδων (παιδιά, νέους, ηλικιωμένους, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της λειτουργεί μονάδες παροχής υπηρεσιών, όπως η ίδρυση και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών, Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης Παιδιών και ΑΜΕΑ, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και το Κέντρο Κοινότητας. Στη ΔΗΚΕΔΗΚ εντάσσεται επίσης και η δομή «Βοήθεια στο σπίτι».

Χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αρχικά λόγω της οικονομικής και αργότερα της υγειονομικής κρίσης, οι ανάγκες των πολιτών αυξήθηκαν κατακόρυφα και το έργο της ΔΗΚΕΔΗΚ έγινε ακόμη σημαντικότερο.

Προκειμένου, λοιπόν, η Δημοτική Επιχείρηση να ενισχυθεί και να παρέχει ακόμη πιο ουσιαστικές υπηρεσίες, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» η πράξη «Παρεμβάσεις στον τομέα των κοινωνικών υποδομών (ΑμεΑ, ηλικιωμένοι) για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης».

Ειδικότερα, το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», που αποτελεί βασικό στόχο της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 189.981,80 ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σύμφωνα με την πράξη, προβλεπόταν η προμήθεια εγκεκριμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες των ωφελούμενων. Συγκεκριμένα αφορούσε έπιπλα, εξοπλισμό γυμναστηρίου, εξοπλισμό ψυχαγωγίας, εξοπλισμό εκπαίδευσης, και οχήματα μεταφοράς: ένα μικρό λεωφορείο για την μεταφορά ΑμεΑ και τρία επιβατικά αυτοκίνητα για τις λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες

Οι παρεμβάσεις αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών δομών που λειτουργεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κατερίνης και ειδικότερα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες– Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.» λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία από το 2003. Ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στις εργαζόμενες και μη μητέρες, απασχολώντας δημιουργικά τα παιδιά με αναπηρία ή / και έφηβους με νοητική στέρηση ή και κινητική αναπηρία.

Σημειώνεται ότι κατά το χρόνο έναρξης της λειτουργίας του εξυπηρετούσε 15 παιδιά/εφήβους με αναπηρίες, ενώ σήμερα αριθμεί 40 ωφελούμενα παιδιά/εφήβους και άτομα με αναπηρίες.

Για την επίτευξη του σκοπού του πραγματοποιείται δημιουργική απασχόληση των παιδιών μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.

Επίσης εξασφαλίζεται η συμμετοχή των παιδιών σε προγράμματα προεπαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό – συγγενικό τους περιβάλλον. Επιπλέον ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται: μουσικοκινητική αγωγή, εκμάθηση πληροφορικής, χορός, αθλητικές δραστηριότητες (κολύμπι), θεατρικό παιχνίδι, επισκέψεις σε εκδηλώσεις.

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από Κοινωνικούς λειτουργούς, Γυμναστές, Εκπαιδευτές Πληροφορικής, Λογοθεραπεύτρια, Γυμνάστρια Ειδικής Αγωγής, Κοινωνικούς Φροντιστές, Οδηγούς και Βοηθητικό Προσωπικό.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» λειτουργεί από το 2000 και από την 1η Ιανουαρίου 2020 υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης.

Είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε πιλοτικά το Μάρτιο του 1998 και λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε «θεσμός» και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες της Κατερίνης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των ωφελούμενων και η προώθηση στην απασχόληση ικανού και εξειδικευμένου προσωπικού.

Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά.

Η ομαλή λειτουργία του προγράμματος εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη ομάδα δράσης σε κάθε δομή και αποτελείται από κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό.

Η κοινωνική λειτουργός έχει τη συνολική εποπτεία των ωφελούμενων, αξιολογώντας τα περιστατικά, παρέχοντας κοινωνική υποστήριξη, ερχόμενη σε επαφή με συναρμόδιους φορείς και παραπέμποντας περιστατικά που δεν άπτονται των υπηρεσιών του προγράμματος.

Οι εξυπηρετούμενοι ωφελούνται των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η νοσηλεύτρια του προγράμματος και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, τη συνταγογράφηση των φαρμάκων καθώς και συνοδεία σε νοσοκομεία για τις προγραμματισμένες εξετάσεις τους.

Παράλληλα, η οικογενειακή βοηθός αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης, καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους.

(Πηγή φωτογραφιών: dikedik.gr, katerini.gr)

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ενημέρωση και Αγγελίες και το odelalis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X