Ο Δήμος Ζίτσας γίνεται έξυπνη πόλη με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

ΖΙΤΣΑ [pressonline.gr]

Η πανδημία του κορονοϊού και ο επακόλουθος … εγκλεισμός στα σπίτια μας (για δεύτερη φορά πλέον), έχουν οδηγήσει σε μια κοσμογονία ενταντικοποίησης της ψηφιακής μετάβασης του Ελληνικού Δημοσίου και των διάφορων μορφών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, τηλεδιάσκεψη με τα ΚΕΠ, ραντεβού με email, μορφές τηλεργασίας και άλλα πολλά που έχουν με ένταση εισέλθει στον τρόπο λειτουργίας της Διοίκησης. Ακόμη όμως υπάρχει αρκετός δρόμος για την πλήρη ψηφιοποίηση της κρατικής δράσης και κάθε νέα προσπάθεια προσθήκης ψηφιακών εργαλείων άσκησης αρμοδιοτήτων είναι κάτι παραπάνω από καλοδεχούμενη, ειδικά όταν περιλαμβάνει την διαχείριση πληροφοριών (data analysis).

Μία από τις 17 προτάσεις για την υλοποίηση εφαρμογών «έξυπνης πόλης», που εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», είναι αυτή του Δήμου Ζίτσας, με προϋπολογισμό 220.000 ευρώ. Η πρόταση του Δήμου Ζίτσας για ανάπτυξη πλατφόρμας «έξυπνης πόλης» εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριμάνη, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας με Ανάπτυξη της Καινοτομίας και των ΤΠΕ» του Ε.Π. «Ήπειρος» και αφορά την υλοποίηση μια ενοποιημένης πλατφόρμας, η οποία θα παρέχει «έξυπνες» εφαρμογές και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει με δομημένο τρόπο δεδομένα και υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους επισκέπτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου, για τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση των πηγών ρύπανσης της ατμόσφαιρας, η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών ανάμεσα στα κτίρια και τις υπηρεσίες του Δήμου, η οργάνωση και διάθεση δεδομένων χρήσεων γης και χωροταξίας, η παρακολούθηση του συνόλου του στόλου των οχημάτων του και η διαχείριση του δικτύου πόσιμου ύδατος με χρήση «έξυπνων υδρομετρητών». Ειδικά για το τελευταίο, το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση πενήντα έξυπνων υδρομετρητών σε επιλεγμένη περιοχή της Δ.Κ. Ελεούσας μέσω των οποίων θα δίνεται η δυνατότητα αυτόματης μέτρησης της κατανάλωσης πόσιμου ύδατος, της συνεχούς παρακολούθησης ώστε να βγαίνουν συμπεράσματα σχετικά με την κατανάλωση αλλά και του εντοπισμού τυχόν διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

«Μετά την πιλοτική εφαρμογή της υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS), ο Δήμος μας συνεχίζει να πρωτοπορεί ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία εκμεταλλευόμενος πάντα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο» είχε επισημάνει ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την ένταξη της πρότασης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο πλέον βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης, η οποία και διενεργήθηκε τον Απρίλιο που μας πέρασε. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η εταιρεία Dotsoft και η σχετική σύμβαση έχει προεγκριθεί και αναμένουμε πλέον την εκτέλεση της, με ορίζοντα παράδοσης του έργου τον Αύγουστο του 2021.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Νέα της Ηπείρου και το pressonline.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X