Μέσω ΕΣΠΑ τα έργα προστασίας των ακτών της Κω από τη διάβρωση

Κως_vimatisko [vimatisko.gr]

Με σκοπό την προστασία των ακτών της Κω από τη διάβρωση και την αντιμετώπιση του προβλήματος, εκεί όπου το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, του έργου “Προστασία και αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών στον Δήμο Κω”.

Στόχος του έργου, το οποίο κρίνεται ως πρώτης προτεραιότητας, λόγω της έκτασης του φαινομένου, είναι αφενός να ελεγχθεί η συνεχιζόμενη διάβρωση προς τις παράκτιες εγκαταστάσεις και υποδομές του Δήμου Κω και αφετέρου, να δημιουργηθεί ικανή ζώνη ακτής για δραστηριότητες αναψυχής κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου.

Το είδος του έργου είναι ένας συνδυασμός τεχνικών διατάξεων με κατασκευή ύφαλων προβόλων, τεχνητό εμπλουτισμό και ήπια ανάπλαση της ακτής, στην κατηγορία LCS (Low Crest Structures).

Το έργο, εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” και στην Επενδυτική Προτεραιότητα “Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η διάβρωση των ακτών προκαλεί προβλήματα στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, εγκυμονώντας παράλληλα σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παραλιακών δρόμων, των οικημάτων, αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή με συνέπεια σημαντικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος, αλλά και επιπτώσεις στο τουριστικό προϊόν, εν γένει, εξαιτίας της υποβάθμισης των παραλιών και των τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυμάτων. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση, με στόχο την προστασία των ακτών.

Η ακτή που υπόκειται σε διάβρωση,  βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, στην ακτή Βασιλέως Γεωργίου της Δημοτικής ενότητας Κω και καλύπτει μήκος 500 μέτρων. Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι σε συνεχή εξέλιξη, καθώς οι κυριότερες αιτίες που το προκαλούν είναι η έκθεση της περιοχής σε ισχυρούς ανέμους του βόρειου τομέα που προσβάλλουν την ακτή, σε συνδυασμό με τα ισχυρά κυματογενή ρεύματα. Το φαινόμενο της διάβρωσης της φυσικής ακτής, εμφανίζεται με πιο έντονους ρυθμούς τα μεταπολεμικά χρόνια, μετά την εκτέλεση πολλών παράκτιων έργων πλησίον της ακτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων έργων που εκτιμάται ότι συνέβαλαν στο φαινόμενο της διάβρωσης κοντά στην περιοχή ενδιαφέροντος, είναι οι εγκαταστάσεις του Λιμένα και άλλες υποδομές στην περιοχή.

Η εν λόγω ακτή παρουσιάζει κατά τα τελευταία έτη έντονη υποχώρηση της ακτογραμμής με συνέπεια να απειλείται με ολική εξαφάνιση . Δεδομένου ότι το φαινόμενο της διάβρωσης στην θέση ενδιαφέροντος αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προχωρά με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς, οδήγησε τον Δήμο της Κω να βρει τεχνικές μεθόδους αντιμετώπισης του φαινομένου οι οποίοι όμως παράλληλα δεν θα θίξουν την φυσιογνωμία και τον τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής,  η κατασκευή και η λειτουργία τους θα έχουν χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ θα διατηρηθεί παράλληλα η προσβασιμότητα στην ακτή.

ΤΑ ΕΡΓΑ

Η Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών Έργων, Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Διεθνών Σχέσεων του Δήμου Κω. κ. Γεωργία Κασσίώτη μας ανέφερε ότι το αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι ένας συνδυασμός κατασκευής τεχνητών ύφαλων προβόλων και τεχνητής Αναπλήρωσης της περιοχής του έργου. Στόχος του έργου Προστασίας και Ανάπλασης ακτής, είναι αφενός να ελεγχθεί η διάβρωση ως προς τα έργα υποδομής (πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, δρόμος) και αφετέρου να δημιουργηθεί ικανή ζώνη παραλίας, ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο ώστε να φιλοξενεί τους λουόμενους και τις δραστηριότητες τους.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εξής διάταξη προτεινόμενων έργων:

– Ένα σύστημα 14 Τεχνητών ύφαλων προβόλων μήκους 50 μέτρων με μήκος διακένου μεταξύ των κατασκευών περίπου 28,0μ (30,0μ. από κεντρική γραμμή σε κεντρική γραμμή).

– Εισαγωγή ύφαλου αναβαθμού σε βάθος περίπου 1,50μ. με ανώτατη στάθμη στέψης στα -0,70μ. στα πλαίσια της τεχνητής αναπλήρωσης με δάνειο ίζημα και Διαμόρφωση νέου τεχνητού παραλιακού μετώπου μεδάνειο ίζημα (τεχνητός εμπλουτισμός)

Το κόστος ανέρχεται σε 1.068.376,07€ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η διάρκεια σύμβασης του έργου είναι 18 μήνες.

Κλείνοντας, η κ. Κασσιώτη, μας ανέφερε ότι στόχος είναι τέτοιες παρεμβάσεις να επεκταθούν και σε άλλα σημεία του Νησιού, όπου παρατηρείται το πρόβλημα, όπως είναι το Καμάρι Κεφάλου, αλλά και άλλες ακτές της Κω.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Βήμα της Κω και το vimatisko.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]