Με ευρωπαϊκούς πόρους ενισχύονται τα κέντρα πρόληψης στα νησιά του Ν. Αιγαίου

H σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Myanmar Business Today]

Με Ευρωπαϊκούς Πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενισχύονται τα Κέντρα Πρόληψης των Νησιών στο Νότιο Αιγαίο με επιστημονικό προσωπικό για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης εστιασμένων στις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση είναι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 4 με θεματικό αντικείμενο «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για 2 έτη, με έδρα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στόχος του έργου είναι να ενισχύσει το έργο των Κέντρων Πρόληψης, που ήδη λειτουργούν, με επιπλέον εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από το χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, στα νησιά της Ρόδου, Κω, Σύρου και Πάρου, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ιδιαίτερες ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ομάδων του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου», αλλά και της τοπικής κοινότητας της εν λόγω Περιφέρειας. Συγκεκριμένα οι δομές που ενισχύονται είναι το Κέντρο Πρόληψης Ρόδου «Δίοδος», το Κέντρο Πρόληψης Κω «Ιπποκράτης» και το Κέντρο Πρόληψης Κυκλάδων «Θησέας Κυκλάδων» στη Σύρο και στην Πάρο.

Για τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, ο πυλώνας της πρόληψης είναι καίριας σημασίας. Στόχος των παρεμβάσεων συνίστανται αρχικά στην αντιμετώπιση των επιβαρυντικών παραγόντων που καθιστούν ευάλωτο το άτομο και στην ενίσχυση εκείνων που ενδυναμώνουν και προστατεύουν το άτομο προκειμένου να αποφύγει τη χρήση ουσιών ή την υιοθέτηση άλλων επιβλαβών για την υγεία του συμπεριφορών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Κέντρα Πρόληψης εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης βασισμένα στη φιλοσοφία της αγωγής και της προαγωγής της υγείας, ευαισθητοποιώντας παράλληλα φορείς και πολίτες της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους στον αγώνα της πρόληψης των εξαρτήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, για την Κω, το κέντρο πρόληψης «Ιπποκράτης», θα ενισχυθεί με 2 επιστημονικά στελέχη. Μάλιστα ήδη βρίσκεται στα γραφεία το ένα άτομο, ενώ αναμένεται το δεύτερο. Το επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Κω κ. Νικηφόρος Φάρκωνας δήλωσε σχετικά: «Είχαμε δηλώσει εδώ και καιρό ότι υπήρχε ανάγκη για την περαιτέρω στελέχωση του κέντρου μας, καθώς βάσει της δυναμικότητας του, είναι απαραίτητα ακόμη δύο άτομα. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ λύνει προσωρινά το θέμα, καθώς αφορά δύο άτομα με σύμβαση διάρκειας δύο ετών. Πρόκειται για μία Ψυχολόγο η οποία βρίσκεται ήδη εδώ και υπάρχει ακόμη μία θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, που περιμένουμε να καλυφθεί. Σίγουρα θα βοηθηθούμε στις δράσεις μας, καθώς απαιτούνται επιστημονικοί συνεργάτες για την υλοποίησή τους. Φυσικά χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος.»

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Το ΒΗΜΑ της Κω και το vimatisko.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]