Με 600.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ η κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων στο Ν. Αιγαίο

c30eeb32_870f_45fc_bcd8_f2bc5b32689d [vimatisko.gr]

Mε σκοπό την απόκτηση, επικαιροποίηση και διεύρυνση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων, την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθώς και η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προοπτικής για ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» για την υποβολή προτάσεων έργων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Το πρόγραμμα ανέργων, έχει ως στόχο την κατάρτιση των μακροχρόνιων ανέργων της βασικής εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής υποστήριξης, όπως ενημέρωσε η κα. Αγάπη Αδαμοπούλου στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής στη Σύρο.

«Ο στόχος – είπε- είναι να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν και να μπορούν να αντιμετωπίσουν οι άνεργοι με την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας τις σύγχρονες δυσκολίες του εργασιακού περιβάλλοντος. Να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις για να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εργασία, αλλά και να λάβουν τις συμβουλές που χρειάζονται βάση των αναγκών που προκύπτουν».

Η πρόσκληση αφορά τους φορείς που έχουν την δυνατότητα να τρέξουν τα προγράμματα κατάρτισης, όπως είναι τα επιμελητήρια, ΜΚΟ, κλαδικοί φορείς, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ και άλλοι θεσμικοί φορείς. Στη συνέχεια οι φορείς θα απευθύνουν πρόσκληση σε πιστοποιημένους εκπαιδευτές οι οποίοι και θα εκπαιδεύσουν τους άνεργους. Οι άνεργοι συμμετέχουν δωρεάν και λάβουν πιστοποίηση ενώ οι φορείς που θα προκύψουν ( μπορεί να είναι περισσότεροι από ένας) θα χρηματοδοτηθούν με έως 600.000 ευρώ».

Μέχρι την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, υπάρχει ακόμη χρόνος καθώς η παρούσα φάση αφορά κυρίως τους φορείς.

Όλοι οι παραπάνω φορείς λοιπόν, καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έργων προς ένταξη και χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να διαθέτουν δομή ή παράρτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα, με τη δράση αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

– Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης των ανέργων σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

– Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελούμενων ανέργων

– Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα

Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμάται ότι θα είναι περί τα 200 άτομα, 29 – 64 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Στόχος είναι οι ωφελούμενοι της παρέμβασης να προέρχονται ισόρροπα από τις περιφερειακές ενότητες της ΠΝΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν τη δυνατότητα συμμετοχής κατοίκων διαφορετικών νησιών, καθώς και κατοίκων μικρών νησιών, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.

από τις 09.11.2020 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων)

έως τις 31.12.2020 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Το ΒΗΜΑ της Κω και το vimatisko.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]