Μανιφέστο για την Ευρώπη συνυπογράφουν τρεις έλληνες περιφερειάρχες

[European Commission]

Γραπτή διακήρυξη πολιτικού περιεχομένου, (manifesto), για την κατεύθυνση της δρομολόγησης μίας Νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης υπέγραψαν επτά Περιφερειάρχες από την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Η γραπτή αυτή διακήρυξη, με τίτλο LEFT (labour Europe Fairness Tolerance Manifesto), που από ελληνικής πλευράς υπογράφει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, θέτει ιδέες και βασικές αρχές εστιάζοντας στην εργασία, την Ευρώπη, την αμεροληψία και την ανεκτικότητα, την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας, (παγκοσμιοποίηση, άνοδος του λαϊκισμού, μείωση του παραδοσιακού εργατικού δυναμικού, ανεργία), στην αλλαγή του κλίματος, τη μετανάστευση για την εργασία και τη Δικαιοσύνη.

Οι επτά Περιφερειάρχες καλούν τις πολιτικές ηγεσίες των ευρωπαϊκών κομμάτων της Αριστεράς και της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και τους Ευρωπαίους πολίτες να υιοθετήσουν τις ιδέες αυτές και να τις στηρίξουν ενόψει των Ευρωεκλογών του Μαΐου 2019.

«Με την ιδιότητά μας ως πολιτικοί των Περιφερειών, καλούμε όλα τα κόμματα της Αριστεράς και των Σοσιαλδημοκρατών να αγκαλιάσουν αυτό το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ εν όψει των επόμενων ευρωεκλογών. Για τα λαϊκιστικά κόμματα είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να την εξηγούν, όμως όχι για εμάς!Μετά το BREXIT, μια ανανεωμένη ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι η μόνη απάντηση στους πολίτες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση της Ευρώπης», αναφέρουν στο κείμενο της γραπτής διακήρυξης τους οι υπογράφοντες Περιφερειάρχες, του ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ μανιφέστου, που είναι οι εξής:

Σταύρος Aρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης (GR), ErikBergkvist, Πρόεδρος της Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής του Västerbotten (SE) (Σουηδία),LoïgChesnais-Girard, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Βρετάνης (FR)(Γαλλία),VascoAlvesCordeiro, Πρόεδρος της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών (PT)(Πορτογαλία), Θεόδωρος Γαλιατσάτος,Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων (GR), Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας (GR) και EnricoRossi, Περιφερειάρχης Τοσκάνης (IT) (Ιταλία).

Το Αριστερό Manifestoτων Περιφερειαρχών, υπεγράφη στις 26 Νοεμβρίου και κοινοποιήθηκε στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, FransTimmermans, από τον Περιφερειάρχη της Τοσκάνης Ενρίκο Ρόσι.

Η Διακήρυξη LEFT 

Εργασία, Ευρώπη, Δικαιοσύνη, Ανεκτικότητα.
Με μία λέξη: ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Από την οικονομική ύφεση του 2008, τα ευρωπαϊκά κόμματα της Αριστεράς αγωνίστηκαν να αντιμετωπίσουν τις εξελισσόμενες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας όσο και να επιβεβαιώσουν την σοσιαλιστική τους ταυτότητα. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη διάβρωση της συναίνεσης, καθώς οι πολίτες μπορεί να αισθάνονται παραγκωνισμένοι και χωρίς να λαμβάνουν μια δίκαιη, ισχυρή και πειστική απάντηση στις κύριες ανησυχίες τους.

Σήμερα, μία από τις συνέπειες είναι το αυξανόμενο κύμα των αντιευρωπαϊκών συναισθημάτων και των λαϊκιστικών κινημάτων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η ΕΕ δεν φαίνεται να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτήν την ανησυχητική τάση. Δεν διαθέτει την απαραίτητη συνοχή και αλληλεγγύη για να ενεργήσει και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, κυρίως επειδή τα κράτη μέλη έχουν συστηματικά εξασθενήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Οι Περιφερειακές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο. Είναι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πλειοψηφίας αυτών των προκλήσεων, ξεκινώντας από τις καταστροφικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, την άνοδο του λαϊκιστικού εθνικισμού και την παρακμή της παραδοσιακής εργασίας. Αυτό οφείλεται στην εγγύτητά τους στην κοινωνία, στην αξιοπιστία τους έναντι των πολιτών και, πάνω απ ‘όλα, στην τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στη διαχείριση ενός ευρέος φάσματος τομεακών πολιτικών.

Ενόψει των επόμενων ευρωεκλογών, όλοι οι Spitzenkandidat (στμ.επικεφαλής υποψήφιοι των ευροψηφοδελτίων) θα πρέπει να γνωρίζουν τη βασική συμβολή που θα μπορούσαν να παράσχουν οι Περιφέρειες και να διαμορφώσουν έτσι ένα όραμα για τον τρόπο ενίσχυσης της αρχής της επικουρικότητας και του ρόλου τους στην Ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Οι Περιφέρειες θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν μια ευρεία ευρωπαϊκή συζήτηση με στόχο τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και την ενίσχυση της κοινοτικής μεθόδου. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με τη δρομολόγηση μιας νέας Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Όλα τα κόμματα της Αριστεράς και των σοσιαλδημοκρατών θα πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του εγχειρήματος.

Όσον αφορά:
Την Εργασία
✓ Διασφάλιση ότι οι πολιτικές για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική αποτελούν τον πυρήνα όλων των μελλοντικών ευρωπαϊκών στρατηγικών, όπως η ανάπτυξη και οι επενδύσεις μέχρι σήμερα.

✓ Η δημιουργία σταθερών θέσεων εργασίας, ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας και η διασφάλιση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη και να εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο

✓ Καταπολέμηση της ανεργίας, ιδίως των νέων και της μακροχρόνιας, μεταξύ άλλων μέσω κοινών συστημάτων στήριξης και ενισχυμένων επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Οι επόμενες γενιές έχουν το κλειδί για τη μελλοντική ευημερία της Ευρώπης. Η απογοήτευση των νέων βρίσκει άμεση εκδήλωση σε λαϊκιστικά κινήματα.

✓ Έναρξη συζήτησης για ένα νέο «ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο», λαμβάνοντας υπόψη την ψηφιοποίηση και τις νέες τεχνολογίες. Το διαδίκτυο των «πραγμάτων», η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν εκτεταμένες διαταραχές στις αγορές εργασίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας θέσεων εργασίας για ορισμένα επαγγέλματα λόγω αυτοματοποίησης. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές νέες ευκαιρίες για την αύξηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, εάν εφαρμοστούν οι κατάλληλες πολιτικές.

✓ Δημιουργία νέας συλλογικής σύμβασης της ΕΕ με τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τους επιχειρηματικούς συνεταιρισμούς, με έμφαση στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η πρωτοφανής τεχνολογική εξέλιξη επηρεάζει τις ανάγκες σε δεξιότητες και επιβάλλει απαιτήσεις αρχικής και διαρκούς κατάρτισης για την επανεκπαίδευση και αναβάθμιση των ατόμων.

Ευρώπη
✓ Επανεκκίνηση του ευρωπαϊκού σχεδίου ξεκινώντας από τις θεμελιώδεις αξίες του, δηλαδή «Σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ελευθερία, Δημοκρατία, Ισότητα και κράτος δικαίου». Υπενθυμίζοντας το μανιφέστο Spinelli που απαγγέλλει: «η ευρωπαϊκή επανάσταση πρέπει να είναι σοσιαλιστική. Ο στόχος του πρέπει να είναι η χειραφέτηση των εργατικών τάξεων και η δημιουργία πιο ανθρώπινων συνθηκών γι ‘αυτούς «.

✓ Προώθηση ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την περίοδο μετά το 2020, η οποία όχι μόνο «μας προστατεύει, ενισχύει και υπερασπίζεται», αλλά ανταποκρίνεται στις ανάγκες άλλων πολιτών, όπως η αλληλεγγύη, η συνοχή και η ευημερία. Από τους νέους ιδίους πόρους πρέπει να χρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ χωρίς να επηρεαστούν οι πολίτες, αλλά να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής: έναν πράσινο φόρο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, έναν φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για τη μείωση της κερδοσκοπίας στις χρηματιστηριακές αγορές και έναν εταιρικό φόρο για τις παγκόσμιες ψηφιακές εταιρείες. Αυτές οι πηγές μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αντιστάθμιση των ασύμμετρων διαταραχών και να δημιουργήσουν το έδαφος για τη δημιουργία ομολόγων για τη ζώνη του ευρώ.

✓Πλήρης εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας. Οι Περιφέρειες πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ στους τομείς στους οποίους έχουν αρμοδιότητες και μπορούν να γίνουν δεκτές ως οι καλύτεροι φορείς για την εφαρμογή τοπικών στρατηγικών της ΕΕ. Οι  πολιτικοί των Περιφερειών βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να τονίσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

✓ Αναγνώριση της «Συνοχής» ως κύριας επενδυτικής δημόσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ενός κορυφαίου μηχανισμού για την επί τόπου εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, την ενέργεια και το περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής και την κοινωνική ένταξη. Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων (ESI) παρέχουν την πιο απτή απόδειξη για τις ωφέλειες του ευρωπαϊκού σχεδίου. Τα εν λόγω κονδύλια επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους φορείς να συμμετέχουν ανοιχτά στην πολιτική της ΕΕ χάρη στην κοινή και πολυεπίπεδη διαχείριση, στην αρχή της εταιρικής σχέσης και στην εδαφική συνεργασία. Η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή αποτελεί τη βασική οικονομική πολιτική της ΕΕ που εξασφαλίζει τη σύγκλιση και την κοινωνική ισότητα.

✓Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα πολιτικά κόμματα της ΕΕ. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να γίνει πραγματική ευρωπαϊκή αξία περισσότερο από ένα εργαλείο που συνδέεται με διαφορετικές πολιτικές. Η ΚΑΠ (στμ. Κοινή Αγροτική Πολιτική) μπορεί να οδηγήσει αυτή τη μετάβαση σε μια πιο αειφόρο γεωργία, προκειμένου να διασφαλίσει την προμήθεια καλής ποιότητας, ασφαλούς και προσιτής τροφής για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Οι Περιφέρειες πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα (ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑΑ) και την αειφόρο γεωργία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεχώς με την τόνωση της οικονομίας στις περιφερειακές στρατηγικές τους. Τόσο η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όσο και η στήριξη των κοινωνικών θεμάτων πρέπει να αποτελέσουν τα κύρια στοιχεία της επόμενης στρατηγικής της ΕΕ για το προγραμματισμό μετά το 2020, δυστυχώς, όμως, σήμερα ακόμη λείπουν.

Δικαιοσύνη
✓ Ενίσχυση του αγώνα κατά της ανισότητας, των κοινωνικών αδικιών και της φτώχειας. «Οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας να παράγει μαζικά εγγυήσεις βασικών αγαθών, με σχετικά χαμηλό κοινωνικό κόστος, ώστε όλοι να έχουν τροφή, διαμονή, ρουχισμό και το ελάχιστο επίπεδο άνεσης που απαιτείται για να διατηρηθεί η αίσθηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», όπως αναφέρεται στο μανιφέστο τουVentotene (στμ. του 1944).

✓ Συνέχιση των δράσεων που οδηγούν στην «ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ» προκειμένου «να προωθηθεί η συνολική αρμονική ανάπτυξή της» και «με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων Περιφερειών», όπως αναφέρεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η εσωτερική αγορά της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν αντισταθμιστεί από μια δίκαιη πολιτική αναδιανομής μεταξύ εδαφών και ατόμων.

✓ Καταπολέμηση «κάθε διάκρισης που βασίζεται σε οποιοδήποτε λόγο, όπως το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την ιδιότητα μέλους εθνικής μειονότητας, την ιδιοκτησία, την ηλικία, την αναπηρία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό», όπως αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

✓ Διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των πληροφοριών που αφορούν ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο. Η συλλογή δεδομένων πρέπει να αποτελεί υποχρέωση για τις κυβερνήσεις, ενώ οι εταιρείες που χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την επιχείρησή τους πρέπει ταυτόχρονα να υποχρεώνονται να αυξήσουν τη δημόσια ωφέλεια. Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επίσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προάσπιση της δημοκρατίας.

✓ Ανταπόκριση στην παγκοσμιοποίηση με πολιτικές που προστατεύουν την τοπική αγορά εργασίας και εξασφαλίζουν δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και πολυεθνικών εταιρειών. Καθώς οι μεγάλες παγκόσμιες επιχειρήσεις εμβαθύνουν και διευρύνουν την παρουσία τους στην Εσωτερική Αγορά της ΕΕ, πρέπει να διασφαλιστεί ο σεβασμός της πληρωμής των φόρων τους. Κάθε χώρα φορολογικού καταφυγίου πρέπει να ενταχθεί σε μαύρη λίστα και να υπόκειται σε κυρώσεις της ΕΕ.

Ανεκτικότητα
✓ Γέφυρες και όχι «σιδερένιες κουρτίνες». Από το 2010 η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου μεταναστευτική κρίση και τα κράτη μέλη της στερούνται αλληλεγγύης και ενότητας. Οι μετανάστες, αν είναι καλά ενσωματωμένοι, μπορούν να κάνουν τις κοινωνίες μας ευημερούσες, τόσο πολιτιστικά όσο και οικονομικά πλούσιες. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ σημειώνεται σημαντική μείωση των γεννήσεων και τα μελλοντικά συνταξιοδοτικά συστήματα μπορούν να λειτουργούν μόνο με τους νεοεισερχομένους. Ενώ περιμένουν τη νομιμοποίησή τους, πρέπει να δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά έργα με αντάλλαγμα τη χρηματοδοτική συνεισφορά που λαμβάνουν. Αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την ένταξή τους και την αποδοχή τους σε τοπικό επίπεδο και να μειώσει τις παράνομες θέσεις εργασίας.

✓ Έναρξη μεγάλης δημόσιας συζήτησης της ΕΕ για διάφορα παραδείγματα ενσωμάτωσης, όπως τα μοντέλα αφομοίωσης και πολυπολιτισμικότητας. Προώθηση πολιτικών για τη διευκόλυνση της αποδοχής των μεταναστών που συνδέονται με κοινωνικά έργα και της διευθέτησης με εκτεταμένη υποδοχή στις τοπικές κοινότητες.

✓ Δημιουργία μιας πραγματικής «ευρωπαϊκής μπλε κάρτας» όχι μόνο απευθυνόμενης σε πολίτες με υψηλή ειδίκευση και αποδεκτή σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να προσφέρει μια προσεκτική και ισορροπημένη διαχείριση της μεταναστευτικής πολιτικής και να μειώσει δραστικά την παράνομη μετανάστευση. Αυτή η μπλε κάρτα θα μπορούσε να παράσχει λύσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της Συνθήκης του Δουβλίνου, την προώθηση ορισμένων πολιτικών και οικονομικών ενισχύσεων για την ανάπτυξη γειτονικών χωρών και τη μείωση της μετανάστευσης, ιδιαίτερα της παράνομης.

✓ Καταπολέμηση κάθε είδους ρατσισμού, ξενοφοβίας ή άλλων μορφών μισαλλοδοξίας. Συγκεκριμένα, η καταπολέμηση της διαδικτυακής ρητορικής μίσους, η βελτίωση των μεθοδολογιών για την καταγραφή και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με το έγκλημα μίσους, η υποστήριξη δράσεων μνήμης του παρελθόντος που αφορούν σε φρικαλεότητες όπως για παράδειγμα το Ολοκαύτωμα.

✓ Προώθηση και καλύτερη επικοινωνία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, της ιστορίας και των συμβόλων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα κοινό ευρωπαϊκό συναίσθημα και να προετοιμαστεί το έδαφος για συμβίωση με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Με την ιδιότητά μας ως πολιτικοί των Περιφερειών, καλούμε όλα τα κόμματα της Αριστεράς και των σοσιαλδημοκρατών να αγκαλιάσουν αυτό το ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ εν όψει των επόμενων ευρωεκλογών. Για τα λαϊκιστικά κόμματα είναι πολύ πιο εύκολο να κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να την εξηγούν, όμως όχι για εμάς!

Μετά το BREXIT, μια ανανεωμένη ΑΡΙΣΤΕΡΑ είναι η μόνη απάντηση στους πολίτες που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη σύγκρουση της Ευρώπης.

Stavros ARNAOUTAKIS, Regional Governor of Crete (GR)
Erik BERGKVIST, President for the Regional Executive Committee of Västerbotten (SE)
Loïg CHESNAIS-GIRARD, President of the Regional Council of Brittany (FR)
Vasco Alves CORDEIRO, President of the Autonomous Region of Azores (PT)
Theodoros GALIATSATOS, Regional Governor, Ionian Islands (GR)
Apostolos KATSIFARAS, Regional Governor of Dytiki Ellada (GR)
Enrico ROSSI, President of Tuscany Region (IT)

X