“LOCATIONS”: Προώθηση ενός βιώσιμου τομέα κρουαζιέρας για την περιοχή της Μεσογείου

Για την περιοχή της Μεσογείου ο τουρισμός της κρουαζιέρας μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα ευλογία και κατάρα. Από τη μια πλευρά, τα πλοία προσφέρουν σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα στους ενδιάμεσους λιμένες και στις γύρω περιοχές. Από την άλλη πλευρά, ο τεράστιος αριθμός των επιβατών που μεταφέρουν μπορεί να προκαλέσει χάος στις πόλεις, προκαλώντας συμφόρηση στα συστήματα μεταφοράς τους και κατακλύζοντας τις γραφικές γειτονιές όπου ζουν πολλοί από τους κατοίκους.

Δεδομένου ότι ο τομέας της κρουαζιέρας αναμένεται να ξεπεράσει τα 25 εκατομμύρια επιβάτες σε όλο τον κόσμο τα επόμενα χρόνια, πρέπει να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στην αστική κινητικότητα και το περιβάλλον εξαιτίας των επιβατών κρουαζιερόπλοιων.

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο “LOCATIONS” έχει ως στόχο ακριβώς αυτό – να επιτύχει μια ισορροπία ανάμεσα στην αύξηση των οικονομικών πλεονεκτημάτων του τουρισμού κρουαζιέρας και παράλληλα στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του τομέα στο περιβάλλον και στην αστική κινητικότητα. Για να το πετύχει αυτό, το έργο βοηθά τις δημόσιες διοικήσεις στην εκπόνηση σχεδίων για μεταφορές και κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (LCTP). Βελτιώνοντας τις ροές εμπορευμάτων και επιβατών που σχετίζονται με τον τομέα κρουαζιέρας, το έργο στοχεύει στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στις πόλεις και στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

O Nicola Scanferla, υπεύθυνος έργου για τον Δήμο Ραβένας, δηλώνει ότι “Κατά τη γνώμη μου, το έργο LOCATIONS πληροφορεί τους πολίτες ότι η επίτευξη περιβαλλοντικής ποιότητας, η μετατροπή του εδάφους και η προώθηση μοντέλων χρήσης μεταφορικών μέσων απαιτεί τη συμμετοχή όλων και συλλογική προσπάθεια. Το έδαφός μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων με την καλύτερη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του: διαδρομές και δρομολόγια που συμβάλλουν σε μια βιώσιμη εξερεύνηση της περιοχής μας από τους επισκέπτες.”

Ένα μακροπρόθεσμο όραμα

Ένα LCTP προσφέρει στην πόλη ένα μακροπρόθεσμο όραμα για την αστική συγκοινωνία. Αφορά τόσο την αλλαγή του κλίματος όσο και την ανάπτυξη χρησιμοποιώντας μια ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού των μεταφορών και της χρήσης της γης. Όλες οι πτυχές της αστικής συγκοινωνίας συνδέονται με μια διαδικασία σχεδιασμού που αναγνωρίζει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ της διαθέσιμης κινητικότητας και της επιθυμίας ενός ατόμου να κινηθεί.

Το έργο LOCATIONS ανέπτυξε και υλοποίησε πιλοτικά LCTP σε επτά πόλεις-λιμάνια: Λισαβόνα, Μάλαγα, Ραβένα, Τεργέστη, Ριέκα, Ζαντάρ και Δυρράχιο. Αυτά τα πιλοτικά σχέδια στοχεύουν στον έλεγχο συγκεκριμένων μέτρων που έχουν προβλεφθεί. Όλα τα εγκεκριμένα μέτρα καταγράφονται σε έναν κατάλογο δράσεων που μπορούν να εφαρμοσθούν από τις τοπικές αρχές για να εκπονήσουν το δικό τους LCTP.

Συνολικά, πάνω από 40 μέτρα έχουν εξεταστεί και ομαδοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • υβριδικά, καθαρά και ηλεκτρικά οχήματα
  • προσβασιμότητα λιμανιού
  • προσβασιμότητα
  • διατροπικότητα
  • εισιτήρια και κόμιστρα
  • υπηρεσίες/ενίσχυση ποδηλασίας και πεζοπορίας
  • διαχείριση πρόσβασης και τέλη χρήσης οδικού δικτύου
  • διαχείριση/τιμολόγηση στάθμευσης
  • πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στον χρήστη του οδικού δικτύου

Το LCTP στην πράξη

Ένα παράδειγμα του πώς είναι ένα LCTP αποτελεί η πόλη της Ραβένας στην Ιταλία. Ο τερματικός σταθμός των κρουαζιερόπλοιων απέχει 15 χλμ. από το κέντρο της πόλης και το σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου ποδηλασίας και πεζόδρομων, καθώς και σχετικού συστήματος προσανατολισμού. Το σύστημα συνδέει τον τερματικό σταθμό με πολλά κοντινά φυσικά αξιοθέατα και το κέντρο της πόλης μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτου. Το έργο ανακατευθύνει την κυκλοφορία κοντά στο λιμάνι για να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο που έχουν στον τοπικό πληθυσμό τα λεωφορεία που συνδέονται με τα κρουαζιερόπλοια.

Έχουν σχεδιαστεί συνολικά 14 δέσμες μέτρων με διάφορες ενότητες, καθεμία από τις οποίες προτείνει στις πόλεις συγκεκριμένες δράσεις για τη διαχείριση μιας σειράς ζητημάτων κινητικότητας που δημιουργούν τα κρουαζιερόπλοια. Μέσω διεθνών δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων και των ευκαιριών διασυνοριακής μάθησης για τη βιώσιμη κινητικότητα, η εμπειρία του LOCATIONS εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Το έργο ξεκίνησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τουρίστες που τους ενθαρρύνει να μην επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των ντόπιων.

Συνολική επένδυση και χρηματοδότηση από την ΕΕ

Η συνολική επένδυση για το έργο «LOCATIONS – Μεταφορές με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε πόλεις που είναι προορισμοί κρουαζιέρας» είναι 3 012 605 EUR, με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να συνεισφέρει 2 334 793 EUR μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Interreg V-B Μεσόγειος» , και 225 921 EUR μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η επένδυση αυτή εμπίπτει στον τομέα προτεραιότητας «Ενεργειακή Ένωση και Κλίμα».