Κρέτσου: «ισορροπημένη, απλούστερη και φιλόδοξη» η νέα πρόταση για τη Συνοχή

Η νέα νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για τη Συνοχή είναι μια πρόταση «ισορροπημένη, απλούστερη και φιλόδοξη», η καλύτερη που θα μπορούσε να επιτευχθεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες, δήλωσε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 31 Μαΐου .

Για την Επιτροπή, ο κύριος στόχος πλέον είναι να διανεμηθούν «όσο το δυνατόν πιο δίκαια» όλοι οι διαθέσιμοι πόροι στις περιφέρειες, ανάλογα με τις τρέχουσες και τις μελλοντικές τους ανάγκες.

Ωστόσο, κατά τη συνάντηση οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ανακατάταξη χωρών και περιφερειών στα πλαίσια της νέας πρότασης και σε σχέση με τη μέθοδο υπολογισμού του Βερολίνου. Τόνισαν επίσης, ότι η καινούρια πρόταση θα δημιουργήσει σημαντικές ανισορροπίες στην κατανομή των πόρων. Κατά συνέπεια, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει και δυσανάλογη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ κρατών και περιοχών.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καθορίσει όλους τους σχετικούς εισηγητές, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η πρώτη ανάγνωση της πρότασης, όπως ανέφερε ο ευρωβουλευτής Lambert van Nistelrooij (ΕΛΚ).

Van Nistelrooij: Ακρογωνιαίος λίθος για την ΕΕ η Συνοχή, παρά τις περικοπές

Με 375 δις ευρώ στο νέο προϋπολογισμό, η Συνοχή παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της ΕΕ και οι προτεινόμενες περικοπές θα αντισταθμιστούν με αυξημένη εθνική συγχρηματοδότηση, δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής, Lampert Van Nistelrooij (ΕΛΚ).

Απλούστευση για οικονομική ανάπτυξη

Η απλούστευση είναι η βασική λέξη της νέας πρότασης. Με λιγότερους περίπλοκους κανόνες που δεν “σκοντάφτουν” ο ένας πάνω στον άλλο και με την εισαγωγή του κανόνα ν+2, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ επιδιώκει να διευκολύνει τόσο τη διαδικασία για τους δικαιούχους όσο και την τελική εφαρμογή, προκειμένου να επιταχυνθούν τα πρακτικά αποτελέσματα.

Για την Επιτροπή, οι μειωμένες προτεραιότητες στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην καταπολέμηση της παγκοσμιοποίησης. Ο τελικός σκοπός είναι να ενισχυθούν τα κράτη-μέλη, ώστε να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις και να διατηρηθούν συγκεκριμένα περιθώρια ελιγμών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, η κ. Κρέτσου προειδοποίησε ότι εάν οι διαδικασίες δεν ξεκινήσουν την 1η Ιανουαρίου βάσει του χρονοδιαγράμματος, χιλιάδες προγράμματα ενδέχεται να κινδυνεύσουν.

Oettinger: όχι στην ακραία ανακατανομή κονδυλίων μεταξύ των κρατών-μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να προστατεύσει την ακεραιότητα της Πολιτικής Συνοχής, αλλά αυτή θα είναι μια μάχη όπου κανείς δεν μπορεί να βγει εξ ολοκλήρου κερδισμένος, δήλωσε ο Επίτροπος.

Βήματα προς τα πίσω;

Ο ευρωβουλευτής Jan Olbrycht (ΕΛΚ) τόνισε ότι οι περικοπές του 10% – ποσοστό που αποτελεί βασική θέση της Επιτροπής – δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού με βάση το νέο πλαίσιο ορισμένες χώρες θα αντιμετωπίσουν μείωση κατά 23% των χρηματοδοτήσεων τους.

«Μοιάζει με αλλαγή πολιτικής, όχι ως προς τις υλοποιήσεις αλλά ως προς τις κατευθύνσεις της».

Από την άλλη πλευρά, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης (GUE/NGL), αναφέρθηκε στη μακροοικονομική αιρεσιμότητα ως κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη γενική λογική, σημειώνοντας παράλληλα ότι ήδη η προηγούμενη εμπειρία της ΕΕ έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται για ρεαλιστική επιλογή.

Τέλος, απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές, η Επίτροπος προσκάλεσε τα κράτη-μέλη να αναλογιστούν την περαιτέρω συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι ανάγκες των βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Van Nistelrooij: Ακρογωνιαίος λίθος για την ΕΕ η Συνοχή, παρά τις περικοπές

Με 375 δις ευρώ στο νέο προϋπολογισμό, η Συνοχή παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της ΕΕ και οι προτεινόμενες περικοπές θα αντισταθμιστούν με αυξημένη εθνική συγχρηματοδότηση, δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής, Lampert Van Nistelrooij (ΕΛΚ).