Κλίμακα Αριστείας: ενίσχυση της καινοτομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες

[flickr]

Περισσότερη και καλύτερα δομημένη στήριξη θα παρέχεται στο εξής στις ευρωπαϊκές περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας, χάρη στην ανανέωση της πρωτοβουλίας της «Κλίμακας αριστείας» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι και θα διαρκέσει δύο χρόνια, πρόκειται να βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν και να αναδιαμορφώσουν τη στρατηγική τους για την καινοτομία, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Στόχος είναι οι περιφέρειες να μπορούν να εντοπίζουν τους κατάλληλους ευρωπαϊκούς πόρους και τρόπους για τη διαμόρφωση έργων καινοτομίας, καθώς επίσης να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς.

Για τα έτη 2018-2019, η «Κλίμακα Αριστείας» διαθέτει κονδύλια ύψους 3 εκατ. ευρώ, τα οποία διέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Κατά την περίοδο μετά το 2020 η έξυπνη εξειδίκευση θα είναι όσο ποτέ άλλοτε σημαντική. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των στρατηγικών αυτών τα προσεχή έτη χρειαζόμαστε δύο πράγματα: στενότερες συμπράξεις και ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης, ιδίως στις περιφέρειες που καλούνται να ανακτήσουν περισσότερο χαμένο έδαφος. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην προλείανση του εδάφους για τη χάραξη φιλόδοξων στρατηγικών καινοτομίας τη μετά το 2020 περίοδο», δήλωσε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.

Τετραπλή υποστήριξη

Τις εργασίες θα συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο θα χορηγεί στις περιφέρειες τέσσερις διαφορετικές μορφές στήριξης. Αρχικά, οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εντοπίσουν τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση στη στρατηγική τους για την εξειδίκευση, στα περιφερειακά συστήματα για την καινοτομία και στον τρόπο που συνεργάζονται με άλλες περιφέρειες.

Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες θα συμβάλλουν επίσης ώστε να αξιοποιηθούν και να συνδυαστούν όλες οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, όπως ο «Ορίζων Ευρώπη», η Ψηφιακή Ευρώπη και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής.

Τέλος, το ίδιο το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες στο θέμα της καινοτομίας, όπως η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων ή η χαμηλή συμμετοχή στον «Ορίζοντα 2020». Μάλιστα, το Κέντρο θα παράσχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και σχετικά εργαστήρια ώστε να ενισχυεθί η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εκπροσώπων των περιφερειών.

«Η πρόταση που μόλις υποβάλαμε συνιστά μέχρι στιγμής το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας («Ορίζων Ευρώπη») ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις περιφέρειες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα τις βοηθήσει να συνδυάσουν τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας» πρόσθεσε ο Κάρλος Μοέντας, Επίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας.

X