Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου: Το στήριγμα του πολίτη

Ημερίδα-του-για-την-κακοποίηση-των-γυναικών [odelalis.gr]

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δίου-Ολύμπου ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2017, ενώ ήδη από το 2019 έχει πάρει παράταση χρηματοδότησης έως και τις 31-12-2023 με προοπτική περαιτέρω επέκτασής του. Η σύστασή του αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 266.400 ευρώ.

Έδρα του Κέντρου Κοινότητας έχει οριστεί το Λιτόχωρο, όπου βρίσκεται και η έδρα του Δήμου Δίου-Ολύμπου και λόγω γεωγραφικής τοποθέτησης βρίσκεται ανάμεσα στις άλλες δύο Δημοτικές Ενότητες που συνθέτουν το Δήμο, δηλαδή τις Δ.Ε. Δίου και Ανατολικού Ολύμπου. Στελεχώνεται δε από Κοινωνική Λειτουργό, που είναι και η συντονίστρια της δομής, και Ψυχολόγο.

Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη, καθώς παρέχει ενημέρωση για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή της ελληνικής επικράτειας. Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

 

Οι στόχοι του Κέντρου Κοινότητας

Ειδικότερα οι στόχοι του Κέντρου Κοινότητας συνοψίζονται σε τρεις κεντρικούς άξονες.

1. Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών

Πληροφόρηση ή/και παραπομπή των πολιτών στα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα γέννησης, το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, κοινωνικές δομές και υπηρεσίες όπως το Βοήθεια στο σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και στη συνέχεια υποστήριξη των πολιτών για την ένταξη τους στα προαναφερόμενα προγράμματα.

 

Εγχειρίδιο εκπαίδευσης των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας

 

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Ξενώνες Κακοποιημένων Γυναικών και θυμάτων διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες.

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων: α) σε υπηρεσίες απασχόλησης (π.χ. ΟΑΕΔ) για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς φυσικά και σε θέσεις εργασίας β) σε φορείς αρμόδιους για την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Ειδικότερα, στον Δήμο Δίου-Ολύμπου λειτουργεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

3. Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:

– Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, καθώς και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

– Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

– Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνέργεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).

– Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές.

– Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους, επαγγελματικούς φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, κ.α.

– Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και Δικαιούχους Διεθνούς Προστασίας.

– Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες κ.λπ.

– Συγκέντρωση και διανομή βασικών αγαθών.

– Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού που είτε θα συνδράμει το προσωπικό του Κέντρου Κοινότητας κατά περίπτωση, πάντοτε υπό την εποπτεία του και με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του, είτε θα συμβάλλει στις δράσεις των υπολοίπων δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, υπό τις οδηγίες και τον έλεγχο του τακτικού προσωπικού των δομών αυτών.

 

Από την πρόσφατη ενημερωτική δράση του Κέντρου Υγείας Λιτοχώρου σε συνεργασία με τον  Δήμο Δίου-Ολύμπου για τον καρκίνο του μαστού

 

Σημαντικές δράσεις και συνεργασίες

Μια πολύ σημαντική δράση στην οποία συμμετέχει κάθε χρόνο το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day), όπου σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου επενδύει στη σωστή ενημέρωση και πρόληψη με σκοπό να προωθήσει την ασφαλή και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα ανάμεσα σε παιδιά και νέους ανθρώπους.

Να σημειωθεί επίσης πως το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου συνεργάζεται άριστα με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης έχοντας διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία ημερίδες με κύριο θέμα τη γυναικεία κακοποίηση και τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης.

Συνεργασία υπάρχει επίσης με τον Φιλόπτωχο Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Λιτοχώρου «Η Αγία Μαρίνα» και με την τοπική  Κοινότητα, την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη συλλογή και διανομή τροφίμων, ρούχων, παιχνιδιών, βιβλίων και άλλων αγαθών σε συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

Ημερίδα του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου για την κακοποίηση των γυναικών σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κατερίνης και τον Φιλόπτωχο Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων Λιτοχώρου «Η Αγία Μαρίνα»

Ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη

Στη σημαντική στήριξη που παρέχει στους πολίτες το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου αναφέρθηκε η κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια του Κέντρου Κοινότητας, Βιργινία Βρούσια. Όπως σημειώνει, η κύρια δράση της δομής είναι η ενασχόληση «ιδιαιτέρως με τις ευπαθείς και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (άστεγους, κοινωνικά ευάλωτους ανθρώπους με συναισθηματική και ψυχοκοινωνική δυσκολία). Εργαζόμαστε με εχεμύθεια προσπαθώντας για την κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ατόμων στο σύνολο».

Από την πλευρά της η ψυχολόγος Βασιλική Μουλά επισημαίνει ότι «είναι πολύ σημαντική η παροχή δωρεάν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, και σε μας μπορούν να απευθυνθούν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και θέλουν να τις μοιραστούν. Θεωρώ πως ειδικά στη περίοδο που διανύουμε ο κορωνοϊός έφερε ανατροπές στη καθημερινότητά μας και πολλοί συμπολίτες μας βίωσαν αρνητικά συναισθήματα. Μέσω του Κέντρου Κοινότητας είχαμε τη δυνατότητα να συνεισφέρουμε στη ψυχική τους ενδυνάμωση. Επίσης μπορέσαμε να συντονίσουμε σημαντικές προσπάθειες στήριξης συμπολιτών μας που βιώνουν μεγάλες οικονομικές δυσκολίες όπως τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στον δήμο μας».

Αυτή τη στιγμή εκτιμάται πως το Κέντρο Κοινότητας εξυπηρετεί έως και 300 άτομα σε μηνιαία βάση, ενώ ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων των υποστηριζόμενων δομών ξεπερνά στους 700. Κι όπως τονίζουν οι κ.κ. Βρούσια και Μουλά, η πιο σημαντική παράμετρος στο δικό τους έργο είναι η ευχαρίστηση και η ικανοποίηση αυτών των ατόμων. «Γινόμαστε και εμείς δικοί τους άνθρωποι, το στήριγμά τους και αυτή ουσιαστικά είναι και η δική μας επιβράβευση, να νιώθουμε δηλαδή ότι μέσα από τη δουλειά μας στο Κέντρο Κοινότητας προσφέρουμε στους συμπολίτες μας και στην κοινωνία».

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να έρθει σε επαφή με το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου και τις κ.κ. Βρούσια και Μουλά, μπορεί να καλέσει στο τηλέφωνο 2352083780 ή να επικοινωνήσει στα e-mail: brousia@dion-olympos.gr και moula@dion-olympos.gr.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ενημέρωση και Αγγελίες και το odelalis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]