Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας: Τρίτη ηλικία με ενέργεια και αντοχές

Ηλικιωμένοι _ Κέντρο [apopsilive.gr]

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην Πάνω Ρίζα, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας του Ρούβα, έχοντας αντοχές και πολλή ενέργεια… «σαν τα ψηλά βουνά», εκτιμούν ιδιαίτερα τις υπηρεσίες  του «Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Γόρτυνας» στον Πανασό, που αποτελεί γι αυτούς ένα αγαπημένο, οικείο χώρο, που τους προσφέρει πολλά. Κυρίως τους προσφέρει το πολύτιμο συναίσθημα ότι κάποιοι νοιάζονται γι΄ αυτούς!

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύουμε είναι… προ κορωνοϊού, με την ευχή όλων μόλις η πανδημία περάσει η κοινωνικότητα μας να επιστρέψει ακόμα πιο δυναμική και ουσιαστική!

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Δραστηριότητες

Όπως έχει φανεί, μέσα από συχνά ρεπορτάζ, που καλύπτουν ποικίλες δραστηριότητες των ηλικιωμένων της περιοχής, το ΚΗΦΗ του Πανασού αποτελεί το κέντρο στήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι πέρα από το «νοιάξιμο» που αισθάνονται να υπάρχει για την υγεία τους και την καθημερινότητα τους, και οι ίδιοι συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες προσφοράς. Το «Πλέκοντας Αλληλεγγύη» ήταν μια χαρακτηριστική τέτοια δραστηριότητα, όταν το  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων συμμετείχε σε δράση Συλλόγου Εργαζομένων ΚΗΦΗ Ελλάδος, «πλέκοντας για την αλληλεγγύη και την αγάπη ζεσταίνοντας τα παιδιά του κόσμου» σε μέρες γιορτών.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Γόρτυνας, μπορεί και προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Πραγματική φροντίδα

Μεταξύ των  υπηρεσιών που παρέχονται είναι :

  • Κοινωνική Εργασία με άτομα, ομάδα, οικογένεια και κοινότητα,
  • Νοσηλευτική φροντίδα,
  • Σίτιση,
  • Φροντίδα για την κάλυψη πρακτικών αναγκών διαβίωσης,
  • Ατομική Υγιεινή,
  • Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης,
  • Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Λειτουργία

Το ΚΗΦΗ Γόρτυνας λειτουργεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Γόρτυνας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δυναμικότητας 22 ατόμων, σε καθημερινή βάση Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 πμ. έως τις 15:30 μμ. Το Κέντρο στελεχώνουν  Κοινωνική Λειτουργός – Συντονίστρια, Νοσηλεύτρια, Οικογενειακή Βοηθός, Κοινωνικός Φροντιστής, Οδηγός.

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων υποβάλλεται αίτηση με τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού, εκάστοτε οικονομικού έτους, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο/η ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος (κινητικά – νοητικά – ψυχικά).

Το Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Γόρτυνας προσφέρει πολύτιμες
υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε ηλικιωμένα άτομα

Με στόχους

Το πρόγραμμα στοχεύει κυρίως: -στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,- στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης-στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης-στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας -στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος. Ενισχύεται η απασχολησιμότητα και η ισότιμη συμμετοχή των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας στους άμεσα ωφελούμενους.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωση τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού -στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και των άλλων μελών της οικογένειας που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών -στην κοινωνικοποίηση, -στην κοινωνική επανένταξη.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Άποψη του Νότου και το iapopsilive.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]