Interreg Europe: Ο δήμος Ρεθύμνου συλλέγει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια και τα μετατρέπει σε βιοντίζελ

Η πόλη του Ρεθύμνου στην Κρήτη [Unsplash / Julius Christensen]

Το έργο του δήμου Ρεθύμνου, της συλλογής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) για μετατροπή τους σε βιοντίζελ, έγινε δεκτό από το πρόγραμμα Interreg Europe του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων «ορθής πρακτικής» της πλατφόρμας του προγράμματος.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας RecOil, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της απόρριψης χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού (UCO) στην αποχέτευση (αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για την επεξεργασία των λυμάτων, ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, βλάβες σε σωληνώσεις και δίκτυα αποχέτευσης, τοξικές επιπτώσεις στη θάλασσα, τα ποτάμια, τις λίμνες και άλλα οικοσυστήματα κ.ά.). Tο υπόδειγμα του δήμου Ρεθύμνης, προϊόν της συνεργασίας του με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Εργαστήρι Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων), επιλέχθηκε να παρουσιαστεί ως καλή πρακτική από την Περιφέρεια Κρήτης, στo πλαίσιo του έργου WINPOL και παρουσιάστηκε από το δήμο Ρεθύμνης σε συνάντηση των εταίρων στο Βέλγιο. Στο συγχαρητήριο μάλιστα μήνυμα που απέστειλαν οι διαχειριστές του Interreg Europe στο δήμο Ρεθύμνης, επεσήμαναν μεταξύ άλλων ότι, πλέον, όλοι οι ενδιαφερόμενοι Ευρωπαίοι φορείς θα μπορούν να ακολουθούν την επιτυχημένη αυτή πρακτική, προτείνοντάς τους να επικοινωνούν μαζί τους μέσω της πλατφόρμας για περαιτέρω ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας.

Σημειώνεται πως ο δήμος Ρεθύμνης, η διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και το τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης και εγκατέστησε, πιλοτικά τον πρώτο χρόνο, και αργότερα μέσω σύμβασης, ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο, η ανταπόκριση (και μάλιστα από τις εκπαιδευτικές κοινότητες και σχολικές μονάδες που επέλεξε ο δήμος με κριτήρια την κεντρική θέση τους και τον μεγάλο αριθμό μαθητών τους για την εγκατάσταση των ‘έξυπνων’ κάδων ανακύκλωσης μαγειρικού λαδιού) ήταν θερμή και επιβραβεύτηκε δημοσίως.

Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο δήμος, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης και την ανάδοχο εταιρεία, τοποθέτησαν τριάντα συνολικά «έξυπνους» κάδους για την ανακύκλωση τηγανόλαδου, κίτρινου χρώματος, σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη, αλλά και σε επιλεγμένους οικισμούς, ώστε το νέο δίκτυο συλλογής να έρθει κοντά σε περισσότερους πολίτες και να εποπτεύει τη διαδικασία μεταφοράς τους σε νόμιμα λειτουργούντες χώρους αποθήκευσης ή και επεξεργασίας μαγειρικών ελαίων. Το καινοτόμο αυτό σύστημα των «έξυπνων» κάδων, περιλαμβάνει αισθητήρες που είναι ενσωματωμένοι στους κάδους και μια διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της χρήσης των κάδων, των επιπέδων πληρότητάς τους, τις παρεμβάσεις βανδαλισμού τους και άλλα χρήσιμα δεδομένα, που διασφαλίζουν την προστασία και την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος.

Σύμφωνα με τη σύμβαση του προγράμματος και στο πλαίσιό της, θα τοποθετηθούν με τη νέα σχολική χρονιά, επιπλέον κάδοι συλλογής σε σχολεία, ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν στην εφαρμογή πρακτικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.

Το Interreg Europe είναι πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας της ΕΕ, βασικό εργαλείο της Πολιτικής Συνοχής και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

X