INNOVAGRO: Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου προώθησης της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου

Agriculture [Dan Meyers / Unsplash]

Το έργο INNOVAGRO εστιάζει στην ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ αγροτών, αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, ερευνητικών ινστιτούτων και δημόσιων αρχών, για α) την προώθηση της εξωστρέφειας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, β) την ανάπτυξη της εσωτερικοποίησης των αγροδιατροφικών εταιρειών και γ) την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Μέσω του έργου αναπτύχθηκε ένα Διακρατικό Δίκτυο Συνεργασίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής και του τουρισμού και ένα Εικονικό Διακρατικό Επιχειρηματικό Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (VIBIEC), που προσφέρει υποστήριξη μέσω e-incubators, πλατφόρμας ηλεκτρονικού επιχειρείν και άλλων εργαλείων αξιολόγησης.

Στο έργο συμμετέχει ένα σχήμα δέκα εταίρων με επικεφαλής εταίρο το Επιμελητήριο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ιnsuleur, το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εδρεύει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Χίο. Επίσης συμμετέχει η Περιφέρεια της Ποτέντζα, η Αγροτική Συνομοσπονδία της Ιταλίας, το πανεπιστήμιο των Βασιλικάτων, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Zavoda από τη Σλοβενία, το Κεντρικό Επιμελητήριο της Σερβίας και η Ένωση Επιμελητηρίων της Αλβανίας.

Ο Δημήτρης Μουντάκης, υπεύθυνος προγράμματος, για την Ελλάδα και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων μας μιλά για τους στόχους το έργου, τις προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες και τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματά του: «Η στόχευση του έργου εδράζεται στο γεγονός ότι στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου αν και διαθέτουν πολύ υψηλής ποιότητας και μοναδικούς αγροδιατροφικούς και τουριστικούς πόρους, παρόλα αυτά οι αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανταγωνιστικότητα και αντίστοιχα από χαμηλό βαθμό συνεργιών με την ερευνητική και την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η προοπτική για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας είναι στην ουσία μέσα από το πρόγραμμα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου και να δοθεί μία ώθηση επανεκκίνησης στην τουριστική βιομηχανία, τόσο την Ελληνική τουριστική βιομηχανία όσο και των χωρών που συμμετέχουν στο έργο, και δη με μία μεγαλύτερη έμφαση στην αγροτοτουριστική βιομηχανία.

Το πρόγραμμα θεωρείται επιτυχημένο γιατί στην ουσία κατάφερε να εκπληρώσει τους δύο βασικούς στόχους όπου είναι κατ’ αρχήν η προώθηση των συνεργειών των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων με τους θεσμικούς φορείς και τα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα και ο δεύτερος στόχος ήτανε στην ουσία να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.»

Οι δικαιούχοι του έργου είναι: α) ΜμΕ στον αγροτροφικό τομέα και τουρισμός, β) αγρότες, γ) οργανώσεις υποστήριξης επιχειρήσεων, δ) Ινστιτούτα Ε & Α και ε) Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.

Τα αποτελέσματα του έργου εστιάζονται στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της πρόσβασης των ΜΜΕ αγροτροφικών προϊόντων στη διεθνή αγορά, στην αύξηση του ποσοστού των ΜΜΕ αγροτροφικών προϊόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία δικτύωσης, εσωτερικοποίησης και καινοτομίας, στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ινστιτούτων Ε & Α, ΜΜΕ και περιφερειακές και τοπικές αρχές στον τομέα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και στην  αύξηση της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών γεωργίας.

Η Στέλλα Γαλάνη, Διεθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ μιλά για τις προσπάθειες των μικρών επιχειρήσεων στον εξαγωγικό τομέα και για τα οφέλη που αποκόμισε η δική της επιχείρηση από την πλατφόρμα του προγράμματος:  «Αντιπροσωπεύω εδώ μια εταιρία, μια ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΝΩΣΚΕΛΗ  Α.Ε.

Είμαστε σε ένα ημιορεινό χωριό εδώ στα Χανιά και παράγουμε, τυποποιούμε και εμπορευόμαστε λάδι και κρασί. 

Είμαστε παλιά εταιρία από το 1994. Προσπαθούμε και έχουμε πετύχει και εξαγωγικό προφίλ, όμως για μια μικρή εταιρία είναι δύσκολο όλο αυτό το πράγμα.  Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε εξωστρέφεια, να έχουμε συνέργειες να μπορέσουμε να βγούμε έξω.

Μοίρα των επιχειρήσεων είναι οι εξαγωγές. Αν μείνουμε εδώ μέσα δε νομίζω ότι έχουμε μέλλον σαν επιχειρήσεις. Ήρθανε όταν έγινε εδώ πέρα στα Χανιά μια συνάντηση των μελών του προγράμματος, επισκεφτήκαν τη δική μας τη μονάδα, το Νοέμβριο πέρσι, δοκίμασαν όλα τα προϊόντα μας και εκτός από τα δικά μας και όλα τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα των Χανίων. Τους ξεναγήσαμε στις εγκαταστάσεις μας, τους δείξαμε τα προϊόντα και συζητήσαμε όλοι μαζί ποια είναι τα κοινά μας προβλήματα και πως μπορεί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα να μας βοηθήσει.

Ήδη μέσα από την πλατφόρμα του προγράμματος στην οποία συμμετέχουμε αντλούμε πληροφορίες ηλεκτρονικά, συνομιλούμε με τις επιχειρήσεις που είναι σαν και μας σε άλλους τόπους που αντιμετωπίζουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα με μας, είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με εμάς, θέλουν να πάνε στις ίδιες αγορές με εμάς και προσπαθούμε μέσα από αυτό να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα ανταλλάσσοντας απόψεις και γνώσεις ο ένας από τον άλλον.»

Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης / IPA II μέσω του προγράμματος INTERREG V-B ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ-ΙΟΝΙΟ 2014-2020.