Η ΔΕΥΑ Κιλκίς υποβάλλει μελέτη προμήθειας – εγκατάστασης συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης

kilkis_nero [eidisis.gr]

Παραπάνω από 1,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα πολύτιμου πόσιμου νερού χάνονται στο δίκτυο υδροδότησης του Κιλκίς εξαιτίας της αδυναμίας ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης του πόσιμου νερού από την πηγή του, δηλαδή τις γεωτρήσεις και τις πηγές μέχρι τη βρύση του καταναλωτή ή μάλλον μέχρι το ταμείο της ΔΕΥΑ Κιλκίς.

Επομένως η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου -τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης ώστε να ενταχθεί στο υπάρχον σύστημα της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποτελεί μονόδρομο, καθώς θα συμβάλει στον έλεγχο των διαρροών, τη μείωση της σπάταλης νερού και την τόνωση των οικονομικών της επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται μελέτη από τη ΔΕΥΑ Κιλκίς και αφορά, όπως προαναφέραμε, Προμήθεια, εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης των Τ.Δ. Δ.Ε. Κιλκίς και Δ.Ε. Γαλλικού της ΔΕΥΑ Κιλκίς και ένταξή του στο υπάρχον σύστημα. Οι συγκεκριμένες περιοχές επιλέχτηκαν με βάση τα ποσοστά απωλειών που παρουσιάζουν όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που διαθέτει η ΔΕΥΑ Κιλκίς και το οποίο ξεπερνά το 56,9%.

Τα στοιχεία απώλειας νερού -μη τιμολόγησης νερού από το δίκτυο είναι συντριπτικά:

Μετά από μετρήσεις της ΔΕΥΑ Κιλκίς στις γεωτρήσεις και πηγές της περιοχής που θα τοποθετηθεί το προτεινόμενο σύστημα προκύπτει ότι το παραγόμενο νερό είναι 2.983.000 m3/έτος.

Από την άλλη πλευρά το τιμολογούμενο νερό στην περιοχή που θα τοποθετηθεί το προτεινόμενο σύστημα όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς νερού που εκδίδονται από την ΔΕΥΑ Κιλκίς προς τους καταναλωτές είναι 1.255.000,00m3/έτος.

Προκύπτει λοιπόν ότι η Απώλεια Ύδατος ή Μη Τιμολογημένο νερού είναι της τάξης των 1.698.000,00 m3/έτος.

Η απώλεια αυτή απεικονίζει τις συνολικές απώλειες που παρουσιάζονται στο εν λόγω δίκτυο και οφείλονται τόσο σε πραγματικές απώλειες όπως: διαρροές σε σωλήνες διαρροές σε ενώσεις σωλήνων, βλάβες που παρουσιάζονται στο δίκτυο κ.λπ. και σε φαινομενικές απώλειες όπως: λάθη ανάγνωσης στους μετρητές νερού παράνομες συνδέσεις – κλοπές.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την μεγάλη σπατάλη των υδάτινων αποθεμάτων την υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα. Ενώ τεράστια είναι και η οικονομική πτυχή των απωλειών αυτών άνευ των οποίων και με βάση την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων και οικονομία στην επιχείρηση να επιτευχθεί και να ενισχυθεί μια πολιτική μείωσης της τιμής του νερού στους καταναλωτές, αφού νωρίτερα θα έχει επιτευχθεί η μείωση του κόστους.

Μια άλλη πτυχή της τεράστιας αναγκαιότητας ένταξης του συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης του νερού της ΔΕΥΑ Κιλκίς αποτελεί η αδήριτη ανάγκη κάλυψης των αναγκών σε νερό της πόλης και του δήμου. Κιλκίς. Το μέγεθος των απωλειών που προκύπτει είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με τις υδατικές ανάγκες της περιοχής, δεομένου ότι η διαθέσιμη ποσότητα ύδατος προς ύδρευση δεν επαρκεί για την σωστή τροφοδότηση του δικτύου, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα και ελλείψεις.

Συνολ. Προϋπ/σμός Επένδυσης 1.846.360 €
Προϋπ/σμός Δ.Δ. / Επιχορήγηση 1.846.360 €
Έναρξη 14/03/2019
Λήξη 14/09/2020

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη -Θεματικοί Στόχοι: Προστασία Περιβάλλοντος Ταμείο: Ταμείο Συνοχής

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κιλκίς και το eidisis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]