Η αποκατάσταση του Οθωμανικού λουτρού στο κάστρο Ιωαννίνων ώστε να καταστεί επισκέψιμο

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σχετίζεται μόνο με την οικονομία. Ή τουλάχιστον δεν είναι αποκλειστικά ο μόνος άμεσος στόχος της η οικονομική ανάπτυξη.

Έτσι, αν τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής μέσω της αποκατάστασης και της αναστήλωσης ενός πολιστικού μνημείου ώστε αυτό μετά να καταστεί επισκέψιμο, είναι σίγουρα μια καλοδεχούμενη έμμεση ωφέλεια. Αυτό συμβαίνει και στο έργο της αποκατάστασης του Οθωμανικού λουτρού στο κάστρο των Ιωαννίνων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με πόρους της πολιτικής συνοχής.

Το Οθωμανικό λουτρό

Είναι γνωστό ότι η παρουσία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την Οθωμανική περίοδο είναι ισχυρή στην πόλη των Ιωαννίνων. Ένα από αυτά είναι το Οθωμανικό λουτρό (χαμάμ) στο κάστρο, το οποίο είναι το μοναδικό στην Ήπειρο σωζόμενο δημόσιο λουτρό της Οθωμανικής περιόδου και κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα, ενώ σταμάτησε να λειτουργεί το 1926. Στην παρούσα κατάσταση του δεν μπορεί εύκολα να το προσεγγίσει κανείς λόγω της βλάστησης που το περιβάλλει, ενώ είναι εμφανής, και στον μη ειδικό, ο κίνδυνος της κατάρρευσης. Ήταν, δε, διάχυτη η απορία γιατί η αποκατάσταση του λουτρού δεν εντασσόταν σε κάποιο σχέδιο χρηματοδότησης, όπως είχε γίνει για το παρεκείμενο κτίριο του Σουφαρί Σαράϊ.

Το έργο

Τελικά, τον Σεπτέμβριο 2020, η αποκατάσταση του λουτρού βρήκε την χρηματοδότηση που χρειαζόταν, με την ένταξη του έργου «αποκατάσταση και ανάδειξη του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο Ιωαννίνων σε επισκέψιμο μνημείο» στο πρόγραμμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020». Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων με συνολικό προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2023. Περιλαμβάνει αρχικά εργασίες καθαρισμού από τη βλάστηση στο έδαφος και πάνω στις τοιχοποιίες, καθαιρέσεις ετοιμόρροπων τμημάτων και αποκατάσταση των δαπέδων του χώρου της εισόδου. Θα ακολουθήσουν οι εργασίες για την συντήρηση των σωζόμενων επιχρισμάτων στο εσωτερικό του μνημείου καθώς και καθαρισμός και συντήρηση των διακοσμητικών μοτίβων στον θερμόχωρο, όπου διασώζονται. Αποκορύφωμα της αποκατάστασης είναι ασφαλώς είναι η ανακατασκευή των τρούλων, ενώ θα υπάρξει και έκδοση πληροφοριακού υλικού για το Οθωμανικό Λουτρό που θα περιλαμβάνει οδηγό, φυλλάδιο και φυλλάδιο σε γραφή Braille.

Στόχος του έργου είναι στην ολοκλήρωση του να παραδοθεί το κτίριο του οθωμανικού λουτρού, συνολικού εμβαδού 290μ2, στερεωμένο, αναστηλωμένο, αποκατεστημένο, επισκέψιμο και λειτουργικό μαζί με τον άμεσο περιβάλλοντα χώρο του διαμορφωμένο με πλακόστρωση, με δυναμική να δέχεται περί τους επτακόσιους πενήντα επισκέπτες το χρόνο.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Νέα της Ηπείρου και το pressonline.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X