Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: υπέρ μιας πιο πράσινης Πολιτικής Συνοχής

[ttstudio/ Shutterstock]

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε για τη ρύθμιση της Πολιτικής Συνοχής και υπάρχει σαφής πρόθεση να καταστεί η Συνοχή πολύ πιο πράσινη από το 2020. Για πρώτη φορά θα πρέπει επίσης να απαγορευθεί η στήριξη των ορυκτών καυσίμων. Η EURACTIV Γερμανίας γράφει σχετικά.

Ήταν μια μικρή ψηφοφορία αλλά θα μπορούσε να καθορίσει την πορεία για τις περιφέρειες της Ευρώπης. Πριν λίγες ημέρες, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου (REGI) ψήφισε τον κανονισμό-πλαίσιο για το διαρθρωτικό ταμείο της ΕΕ μετά το 2020.

Πίσω από τον κανονισμό είναι το σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που χρησιμοποιεί η ΕΕ για την παροχή στήριξης στις περιφέρειές της. Η Πολιτική Συνοχής, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερα από 350 δισ. Ευρώ, αποτελεί σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ. Τα κεφάλαια επενδύονται σε υποδομές, σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και σε έργα που υποστηρίζουν την τοπική οικονομία.

Η εξαίρεση των ορυκτών καυσίμων από την υποστήριξη: ένα ιστορικό βήμα

Το ασυνήθιστο γεγονός στην πρόταση του ευρωκοινοβουλίου, που πλέον εγκρίθηκε, ήταν ότι προέβλεπε εκτεταμένα μέτρα για την προστασία του κλίματος.

Το Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα (CAN) Ευρώπη, ένας συνασπισμός οργανώσεων που αγωνίζονται για την αλλαγή του κλίματος, χαίρεται για τις προοδευτικές προτάσεις του Κοινοβουλίου. “Ορισμένα σημεία μας τρέλαναν πραγματικά”, δήλωσε ο Markus Trilling, συντονιστής της πολιτικής χρηματοδότησης και επιδοτήσεων της CAN.

Για παράδειγμα, ο κανονισμός-πλαίσιο αναφέρει ρητά την προστασία του κλίματος ως προτεραιότητα της Πολιτικής Συνοχής και θέτει ως προτεραιότητα την αρχή της ενεργειακής απόδοσης στα υποστηριζόμενα έργα. Προκειμένου να προωθηθεί η «κλιματική απόδειξη», τα περιφερειακά σχέδια θα πρέπει κατά προτίμηση να τυγχάνουν στήριξης εάν προκαλούν όσο το δυνατόν λιγότερες περιβαλλοντικές ζημίες και είναι «ανθεκτικά στην αλλαγή του κλίματος».

Επιπλέον, σε μια νέα εξέλιξη, τα έργα που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα δεν θα υποστηρίζονται πλέον, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Εάν επιτευχθεί αυτό, η πολιτική συνοχής θα είναι ο πρώτος τομέας πολιτικής στην ΕΕ όπου τα ορυκτά καύσιμα αποκλείονται κατηγορηματικά. Αυτό θα ήταν ένα ιστορικό βήμα» εξήγησε ο Τρίλλινγκ.

Επιπλέον, τα εθνικά προγράμματα περιφερειακής στήριξης θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα αντίστοιχα Σχέδια των κρατών μελών για το Κλίμα και να συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων για το 2030. Αυτό θα συνεπαγόταν μια αισθητή μετατόπιση, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, όπου παραδοσιακά επενδύονται πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής.

«Η ΕΕ έχει μάθει το μάθημά της: Έχουμε δει ότι οι κλιματικοί στόχοι για το 2020 έχουν επηρεάσει ελάχιστα το επενδυτικό τοπίο ορισμένων χωρών. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στη νέα πολιτική συνοχής από το 2020», ανέφερε ο Trilling.

Αυτό εγείρει το ερώτημα κατά πόσο η πολιτική συνοχής μπορεί να συμβάλει πραγματικά στην προστασία του κλίματος. Αρχικά, είχε ως στόχο να εξισορροπήσει τις συνθήκες διαβίωσης των περιφερειών και όχι απαραίτητα να καταπολεμήσει τα αέρια θερμοκηπίου.

Ο Trilling πίστευε ότι το διαρθρωτικό ταμείο θα μπορούσε σίγουρα να αποτελέσει πολύτιμη συμβολή. “Τα χρήματα είναι εκεί και ξοδεύονται ούτως ή άλλως. Πρόκειται για το πού θα θέσουμε προτεραιότητες “, ανέφερε ο Τρίλινγκ.

“Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, η διαρθρωτική χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει πάνω από το 80% όλων των δημόσιων επενδύσεων. Είτε χρησιμοποιώ αυτά τα κεφάλαια για να στηρίξω την ενεργειακή μετάβαση είτε, αντίθετα, για να συνεχίσω να ενισχύω την εξάρτησή μου από τα ορυκτά καύσιμα, είναι μια συνειδητή πολιτική απόφαση “, πρόσθεσε.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: πιο δυναμικό από το αναμενόμενο στην προστασία του περιβάλλοντος

Ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον κανονισμό πλαίσιο ήταν η Constanze Krehl (Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών). Είπε ότι, ενώ η έντονη εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελούσε προφανές συμπέρασμα, έλαβε ισχυρή υποστήριξη στην επιτροπή. «Η Επιτροπή σχεδιάζει να επενδύσει ούτως ή άλλως το 25% της χρηματοδότησής της στην προστασία του κλίματος. Η ενσωμάτωση αυτή στην πολιτική συνοχής ήταν δεδομένη», πρόσθεσε Krehl.

Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη ένα εμπόδιο στη διαδικασία. Το όργανο αυτό πρέπει επίσης να εγκρίνει την πρόταση μόλις την εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου. Η κ. Krehl δήλωσε ότι ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να μην είναι ικανοποιημένα από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές.

«Ελπίζω ότι μπορούμε να το πετύχουμε μέσω του Συμβουλίου όπως είναι. Αλλά, φυσικά, δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί, δήλωσε η ευρωβουλευτής Krehl. “Αλλά είδαμε πρόσφατα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πιο δυναμικό από ό, τι πιστεύαμε όταν πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του CO2», πρόσθεσε.

 

Διαβάστε περισσότερα:

Σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης σχετικά με τον κανονισμό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-629.579+03+DOC+PDF+V0//EN&language=EN

Φάκελος διαδικασίας για τον κανονισμό πλαίσιο για την πολιτική συνοχής:

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0196(COD)&l=en

κανονισμός-πλαίσιο για το «νομοθετικό τρένο»:

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-common-provisions-regulation