Εύκολη πρόσβαση για όλους στις παραλίες του Ρεθύμνου

seatrac-dimos [rethemnosnews.gr]

το Ρέθυμνο έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι είναι μια πόλη φιλική προς τα άτομα με αναπηρία και πέρα από τις υποδομές προσβασιμότητας που κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητα τους, από το 2019 διαθέτει και τον εξοπλισμό Seatrac που διευκολύνει την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στη θάλασσα.

Πιο συγκεκριμένα από τον Ιούλιο του 2019 ξεκίνησε η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία, στις παραλίες του Δήμου Ρεθύμνης. Η προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού έγινε στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που χρηματοδοτείται από πόρους της Πολιτικής Συνοχής.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 144.363,28€, προκειμένου να ενισχύσει τις υφιστάμενες υποδομές για τη διευκόλυνση κι εξυπηρέτηση συνανθρώπων μας με το σύστημα το οποίο λειτουργεί και εξυπηρετεί τα άτομα με κινητικές δυσκολίες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα με εύκολο και ασφαλή τρόπο.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Οι τέσσερις ομάδες με τα είδη του εξοπλισμού

Ομάδα Α: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με δυσκολίες όρασης

1 Ένα Σύστημα καθοδήγησης στη θάλασσα ατόμων με δυσκολίες όρασης

Ομάδα Β: Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά

προβλήματα 2 Δύο Συστήματα αυτόματης πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά

προβλήματα τεμ. 2

Ομάδα Γ: Διάδρομος 3 170 μέτρα Κινητός ξύλινος διάδρομος πρόσβασης ΑΜΕΑ

Ομάδα Δ: Βοηθητικός εξοπλισμός 4 Δύο Κινητές τουαλέτες ΑΜΕΑ 5 Δύο Λυόμενα

αποδυτήρια ΑΜΕΑ 6 Τρεις Χώροι σκίασης/προστασίας ΑΜΕΑ 7 Εννέα Πληροφοριακές

πινακίδες.

Ο εξοπλισμός τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει δύο νέες

ολοκληρωμένες υποδομές και να συμπληρώσει μία υφιστάμενη, ολοκληρώνοντας την

«αλυσίδα προσβασιμότητας» με μία σειρά αλληλεξαρτώμενων και αλληλοσυμπληρωμένων

παρεμβάσεων που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια των ΑμεΑ και γενικότερα όλων των εμποδιζόμενων ατόμων.

Η επιλογή των βέλτιστων περιοχών παρέμβασης, έγινε με γνώμονα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των ΑμεΑ και τη λειτουργικότητα των διατάξεων, ενώ συνυπολογίστηκαν τα κάτωθι κριτήρια:

  • Η εξυπηρέτηση των επισκεπτών. (πρόκειται για πολυσύχναστες παραλίες),
  • Τα χαρακτηριστικά των ακτών. (πλάτος της παραλίας / καταλληλότητα χώρου για

εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής),

  • Η ελεύθερη πρόσβαση (παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους του πολίτες).
  • Η οργάνωση των παραλιών για τη λειτουργία και εποπτεία του εξοπλισμού. (Όλα τα

σημεία αφορούν οργανωμένες παραλίες).

  • Η άμεση γειτνίαση με πύργους ναυαγοσωστών.
  • Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.
  • Η προσβασιμότητα από το δρόμο προς τον αιγιαλό.
  • Το ανάγλυφο του αιγιαλού και το βάθος της θάλασσας.

 

Οφέλη

Τα οφέλη από την συγκεκριμένη παρέμβαση απευθύνονται κατ’ αρχάς στα 1500 μέλη του

σωματείου ΑμεΑ του νομού Ρεθύμνης και κατ’ επέκταση και στους επισκέπτες του Δήμου

και σε όποιους έχουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας.

Άρα μία μεγάλη ομάδα συνανθρώπων έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τη θάλασσα μέσω της χρήσης των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΝΕΟΥΝ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΟΠΑΣΟΥΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από το δήμο Ρεθύμνου που προμηθεύτηκε  κι εγκαθιστά τα τελευταία δυο χρόνια το σύγχρονο σύστημα (Seatrac), ασφαλούς πρόσβασης συνανθρώπων μας με Αναπηρία, στην παραλία και τη θάλασσα: «Κριτήρια για τη θέση εγκατάστασης του Seatrac, είναι οι διαθέσιμες υποδομές για ΑμεΑ της παραλίας καθώς και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία του από τον κυματισμό, σε συνθήκες ισχυρών ανέμων. Φέτος, αμέσως μετά την εγκατάσταση των ναυαγοσωστών στη βόρεια παραλία του Ρεθύμνου, το Τμήμα Προγραμματισμού σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Ρ. και τον ανάδοχο εργολάβο, συντόνισαν και τοποθέτησαν το Seatrac στην θέση που είχε επιλεγεί και πέρυσι ως η καταλληλότερη, κοντά στον λιμενοβραχίονα όπου η ισχύς των ανέμων και η προκαλούμενος κυματισμός είναι ελεγχόμενα.

Για λόγους προστασίας του συστήματος από τους ισχυρούς ανέμους έντασης 7-8 Μποφώρ που έπνεαν συνεχόμενα κατά  την περασμένη  εβδομάδα στην πόλη, ο Δήμος απέσυρε προσωρινά ευάλωτα τμήματα του συστήματος, για να μην καταστραφούν. Τα οποία επανατοποθέτησε αφού η ένταση των ανέμων μειώθηκε αισθητά, επομένως η εγκατάσταση είναι και πάλι διαθέσιμη σε όποια-ον συμπολίτη με Αναπηρία επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει».

Στη συνέχεια γίνεται σαφές ότι: «Θα πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι το συγκεκριμένο σύστημα, έχει όριο αντοχών στις καιρικές συνθήκες, όπως άλλωστε επιβεβαιώθηκε και πέρυσι  που παρασύρθηκε από τον έντονο κυματισμό και παραλίγο να τεθεί σε αχρηστία.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, έχει αναλάβει το υψηλό κόστος συντήρησής του, επιθυμώντας να διατηρήσει ασφαλείς, λειτουργικές και διαθέσιμες, όλες τις υποδομές που έχουν υλοποιηθεί για την διευκόλυνση των συμπολιτών κι επισκεπτών με Αναπηρία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά την πρόσφατης συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δ.Ρ. ενέκρινε τροποποίηση του δημοτικού Προϋπολογισμού στον οποίο δημιουργήθηκε ειδικός κωδικός με ποσό  ύψους 17.000 ευρώ που θα διατεθεί για τη κάλυψη των αναγκών συντήρησης, τοποθέτησης και απεγκατάστασης του Seatrac καθώς και του συστήματος πρόσβασης στην παραλία συνανθρώπων μας με προβλήματα όρασης».

Κλείνοντας σημειώνεται: «Σύμφωνα πάντως και με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ρεθύμνου με τον οποίο συνεργάζεται αρμονικά και στενά ο Δήμος Ρεθύμνης, το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά, προσφέροντας στους συνανθρώπους μας ΑμεΑ τη δυνατότητα να απολαύσουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρει».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Ρέθεμνος και το rethemnosnews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]