ΕΤΠΑ: Χρηματοδοτήθηκε με πάνω από 1,18 εκατ. ευρώ ο βρεφονηπιακός σταθμός στη Δημοτική Κοινότητα Σορωνής

Βρεφονηπιακός Σταθμός - Σορώνη [12vima.gr]

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Σορωνής θεμελιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε το Αύγουστο 2016 και δόθηκε σε χρήση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Είναι κατασκευασμένος με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 12 βρεφών και 30 νηπίων και μπορεί να καλύψει σε μεγάλο βαθμό της ανάγκες της ευρύτερης περιοχής στη Δημοτική Ενότητα Καμείρου..Τα παιδιά μεταφέρονται στον σταθμό με Το κτίριο έχει συνολική κάλυψη 411,71 τ.μ και περιλαμβάνει πολυσύνθετους χώρους, χώρους γραφείων, αίθουσες απασχόλησης νηπίων, τουαλέτες, τραπεζαρία κλπ. Το έργο εντάχθηκε στο στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.183,209,47 και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης .

«Στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Σορωνής αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα 26 παιδιά, αλλά πηγαίνουν 24 και οι ηλικίες τους είναι από 2,5 έως 4 ετών.

Τα παιδιά που πηγαίνουν στον Σταθμό μας κατανέμονται γεωγραφικά ως ακολούθως: Σορωνή 9 Φανες 5, Καλαβάρδα 6, Θολος 2, Ελεουσα 1, Σαλακος 1, Ροδος 1. ¨και μεταφέρονται με ιδιόκτητο λεωφορείο . Το λεωφορείο ανήκει στον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Σορωνής, ως υποέργο της βασικής μελέτης και έτσι έγινε η προμήθεια του. Οι λόγοι που στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό είναι δύο. Κατ’ αρχήν, ο παιδικός σταθμός παρέχει µια βοήθεια και υποστήριξη στους εργαζόμενους γονείς, αλλά πολύ περισσότερο στην εργαζόμενη μητέρα. Ο δεύτερος λόγος που στέλνει µια οικογένεια το παιδί της στον παιδικό σταθμό είναι γιατί το παιδί, µέσω αυτού του θεσμού, μπορεί να λάβει ερεθίσματα, να αποκτήσει εμπειρίες μέσα από ομαδικά παιχνίδια µε άλλα συνομήλικα παιδιά και όλη αυτή η διαδικασία να συμβάλλει στη ανάπτυξη του.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Το ΒΗΜΑ της Δωδεκανήσου και το 12vima.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]