ESPON: Σχεδιάζοντας πολιτικές πέραν των διοικητικών συνόρων

Ilona Raugze, Διευθύντρια του ESPON EGTC [ESPON EGTC]

Οι περιοχές που βρίσκονται σε παρακμή, δεν μένουν πίσω, αφήνονται πίσω, λόγω δεκαετιών αμέλειας, υποανάπτυξης, έλλειψης επενδύσεων και λανθασμένων πολιτικών, δήλωσε η Simin Davoudi, από το Πανεπιστήμιο του Newcastle, στο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ESPON EGTC) στις 19-20 Ιουνίου στο Ιάσιο της Ρουμανίας.

Η κ. Davoudi κάλεσε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να «επαναπροσανατολίσουν τις εδαφικές πολιτικές μακριά από γενικές προσεγγίσεις και τύπους που βασίζονται στη μεταφορά χρημάτων και αποσκοπούν στην επίτευξη αύξησης του ΑΕΠ».

«Η νέα εστίαση θα πρέπει να είναι πιο προσαρμοσμένη στις τοπικές και ευαίσθητες προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας των τόπων και της ζωής των ανθρώπων», δήλωσε η ίδια.

«Ο σχεδιασμός για περιοχές δίχως σύνορα δημιουργεί νέους λόγους συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, φέρνοντας τους ανθρώπους και τις περιοχές πιο κοντά προκειμένου να βρουν κοινές λύσεις για την ευημερία τους», δήλωσε η Ilona Raugze, διευθύντρια του ESPON EGTC.

«Αυτή είναι μια επαναστατική προσέγγιση», δήλωσε η ίδια, «που απαιτεί πολιτική ηγεσία και αλλαγή στη νοοτροπία των πολιτικών, της διοίκησης και των πολιτών ώστε να σκέφτονται και να ενεργούν πέρα ​​από τους περιορισμούς των διοικητικών συνόρων».

«Οι πολιτικές για τις λειτουργικές περιοχές αποτυγχάνουν λόγω έλλειψης πολιτικής δέσμευσης», υπογράμμισε ο διευθυντής Έρευνας στη The Business of Cities, Tim Moonen.

Άλλοι παράγοντες μπορεί να είναι «η έλλειψη προθυμίας και η νοοτροπία της συμμετοχής καθώς και η περιορισμένη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων για πιο αποτελεσματική συγκέντρωση οικονομικών πόρων».

Ο κ. Moonen παρουσίασε διάφορους τύπους από μεγα-περιφέρειες, περιφέρειες πολλών πόλεων και μητροπόλεις από την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. «Δεν υπάρχει μόνο ένα μοντέλο και μία προσέγγιση», υπογράμμισε.

«Η λειτουργική ολοκλήρωση συμβαίνει σε διαφορετικές κλίμακες: μεγα-περιφέρειες, περιφέρειες πολλών πόλεων και μητροπόλεις, αλλά και σε δίκτυα δευτερευουσών πόλεων, διαδρόμων και αγροτικών περιοχών».

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, διάφορα προγράμματα του ESPON παρείχαν στοιχεία από τις τελευταίες αναλύσεις του Ομίλου σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τη συζήτηση για την εδαφική συνοχή, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων, των πράσινων υποδομών, της κυκλικής οικονομίας, των ροών προσφύγων, της ανεργίας των νέων, των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των θαλάσσιων αλληλεπιδράσεων, των μεγάλων δεδομένων (big data) και των αστικών και αγροτικών συνδέσεων.

Όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ λειτουργικών περιοχών και περιοχών σε παρακμή, υπογραμμίστηκαν οι προοπτικές που έχουν τα μεγάλα δεδομένα και οι νεοαναπτυσσόμενοι δείκτες, ώστε να υποστηρίξουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες και τις τάσεις στις περιοχές τους και να προσαρμόσουν ανάλογα τις πολιτικές τους.

Όσον αφορά τα έργα, υπογραμμίστηκε επίσης η σημασία της καθοδήγησης των αγροτικών περιοχών για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της υπάρχουσας υποδομής, καθώς οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν μόνο μια περιορισμένη αντικατάσταση για την παροχή προσωπικών υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης.

Τέλος, υπογραμμίστηκαν επιλογές καινοτόμων στρατηγικών για την προσέλκυση της διασποράς πίσω στις περιφέρειές της με πολιτικές που μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κίνητρα.

Το ESPON είναι o Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας που παρέχει επιστημονικές αναλύσεις και συμβουλές για εδαφικές και τομεακές πολιτικές σε διάφορα πλαίσια, όπως η οικονομία και η χρηματοδότηση, η ανεργία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις, η κυκλική οικονομία χαμηλού άνθρακα, η υγειονομική περίθαλψη, η μετανάστευση κλπ.

Υποστηρίζει τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον των πολιτικών της ΕΕ, ιδίως την πολιτική συνοχής, καθώς και την επικείμενη προετοιμασία για την επόμενη γενιά στρατηγικών και προγραμμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το ESPON συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

X