Έργα ύψους 10.000.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ στο Δήμο Βέροιας

dhmarxeio-beroias-2 [Εφημερίδα Ο Πολίτης]

Έργα περίπου 52.000.000 ευρώ υλοποιούνται αυτή τη στιγμή ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο Βέροιας. Από αυτά, τα 10.000.000 ευρώ προέρχονται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 20%, το οποίο καταδεικνύει το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θετικό αποτύπωμα που έχει στις ζωές των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Τα 10.000.000 ευρώ δεν είναι ένα απλό νούμερο, αλλά μεταφράζονται σε έργα που αφορούν τις ζωές των 60.000 κατοίκων της Βέροιας.

Αφορούν έργα που αναβαθμίζουν τα σχολεία μας, έργα που θωρακίζουν τη δημόσια υγεία, που προωθούν την εξωστρέφεια της πόλης και θα προσελκύσουν τουρισμό. Έργα που αναβαθμίζουν την καθημερινότητά μας, που αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Που εν τέλει δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Συχνά οι άνθρωποι απολαμβάνουν υποδομές και υπηρεσίες χωρίς να γνωρίζουν ότι όλες αυτές έχουν γίνει με τη βοήθεια και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βιοκλιματικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων
Τα παιδιά και οι γονείς τεσσάρων σχολείων στη Βέροια, του 2ου, 8ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων καθώς και του 2 Γυμνασίου πιθανόν να μην γνωρίζουν ότι τα σχολεία τους έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιοκλιματικής Αναβάθμισης. Σύντομα όμως θα απολαύσουν αυλές με περισσότερο πράσινο, με σημεία που θα τους παρέχουν σκιά και άνεση στα διαλείμματά τους, νέα αθλητικά γήπεδα για να παίζουν και να αθλούνται, καθώς και εύκολη πρόσβαση στους συμμαθητές τους που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
Κι όλα αυτά με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή ένωση προκειμένου οι σχολικές αυλές να γίνουν που λειτουργικές, πιο ασφαλείς και πιο ευχάριστες.
Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό 310.000 ευρώ και σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας είναι ήδη ενταγμένο σε πρόγραμμα χρηματοδότησης και βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, να δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί.
Στο χώρο των σχολείων του Δήμου Βέροιας γίνονται και μια σειρά από άλλα έργα που αφορούν την ενεργειακή τους αναβάθμιση και θα επιφέρουν αφενός εξοικονόμηση πόρων, αφετέρου δε θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.
Αναλυτικά να αναφέρουμε ότι έργα ενεργειακής αναβάθμισης θα γίνουν στο 6ο και 13ο Δημοτικά Σχολεία, προϋπολογισμού 630.000 ευρώ, το 2ο Δημοτικό Σχολείο, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ καθώς και στο 16ο Δημοτικό Σχολείο, προϋπολογισμού 680.000 ευρώ.

Καθαρό και ασφαλές νερό

Όταν χιλιάδες των κατοίκων της Βέροιας πίνουν ένα ποτήρι νερό πιθανόν να μην γνωρίζουν τους αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε. για την ασφάλεια του πόσιμου νερού, ούτε τις οδηγίες που διέπουν την ορθολογική χρήση του για την προστασία των υδάτινων οριζόντων και του περιβάλλοντος. Απλά το πίνουμε και περιμένουμε να συνεχίζουμε να έχουμε για να πίνουμε χωρίς να μας απασχολεί το πώς. Για να γίνει όμως αυτό έχει καταβληθεί και συνεχίζεται να καταβάλλεται πολύ δουλειά. Τόσο σε υψηλό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή ένωση με τους κανόνες ασφάλειας που προαναφέραμε όσο και με επιμέρους έργα και μελέτες που γίνονται σε κάθε Δήμο.
Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βέροιας βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση ενός ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Masterplan) και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού προϋπολογισμού 274.000 ευρώ σύμφωνα με το οποίο αφού καταγραφούν όλα τα δεδομένα για την υφιστάμενη διαχείριση του συστήματος υδροδότησης του δήμου Βέροιας θα γίνει αξιολόγησή της, και θα παρουσιαστούν προτάσεις για τη διαχείριση του συστήματος ύδρευσης του Δήμου, για έργα αναβάθμισης, και κοστολόγηση της παροχής νερού. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες της Βέροιας θα συνεχίσουν να πίνουν ασφαλές νερό, με το καλύτερο δυνατό κόστος και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Κλειστό αρδευτικό δίκτυο

Οι αγρότες του οικισμού Μέσης του Δήμου Βέροιας σύντομα θα δουν σημαντική βελτίωση στις καλλιέργειές τους καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η βελτίωση του ανοιχτού αρδευτικού δικτύου με την κατασκευή κλειστού δικτύου με δυνατότητα άρδευσης 1.300 στρεμμάτων, το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους άρδευσης και κατ’επέκταση σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.764.000,00€

Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην
Παλιά Πόλη της Βέροιας

Ένα επίσης μεγάλο έργο που γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής ένωσης και το οποίο παρουσιάσαμε αναλυτικά σε προηγούμενο φύλλο του ΠΟΛΙΤΗ είναι το Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας. Το έργο, όπως μας πληροφορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας, βρίσκεται πλέον σε φάση δημοπράτησης και πολύ σύντομα οι κάτοικοι της Βέροιας θα μπορούν να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο της πόλης, όπου θα γίνουν ευρείες αναπλάσεις που θα συνδυάζουν τόσο την αισθητική όσο και τον πολιτισμό, αφού θα αναδεικνύουν ιστορικά σημεία αναφοράς της πόλης. Το μεγάλο αυτό έργο είναι προϋπολογισμού άνω 3.000.000 ευρώ.

WIFI4EU

Επίσης στο Δήμο Βέριας υλοποιείται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για δωρεάν ασύρματο δίκτυο, WIFI4EU, με το οποίο θα προσφέρει δωρεάν ιντερνετ στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 15.000 ευρώ που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στην παροχή προστιθέμενης αξίας σε αναπτυξιακές δραστηριότητες στην περιοχή, στην εξοικείωση των πολιτών και στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των ευρυζωνικών υπηρεσιών
Επιπλέον, οι υποδομές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου δύναται να αξιοποιηθούν περαιτέρω για την υλοποίηση υποδομών έξυπνων πόλεων (π.χ. δικτύων αισθητήρων περιβαλλοντολογικών συνθηκών, συνθηκών διαβίωσης, φανάρια, κλπ), βασική προτεραιότητα των δύο κυριότερων στρατηγικών πλαισίων δράσης “Digital Agenda for Europe” και “Horizon 2020”, οι οποίες αφορούν στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως εργαλεία επίτευξης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.

Σύμφωνα με τον πίνακα έργων του Δήμου Βέροιας υπάρχει μια πλειάδα έργων που είτε υλοποιούνται είτε βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που. Από τις Εθνικές χρηματοδοτήσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, μέχρι τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής, του Πράσινου Ταμείου, του LEADER και άλλων Ταμείων της Ε.Ε. Κοινός στόχος η βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής σήμερα ο Δήμος Βέροιας φαίνεται να υλοποιεί και να έχει δρομολογήσει έργα συνολικού ύψους 51.857.019,13€, εκ των οποίων 1.190.362,80€ σε διαδικασία ολοκλήρωσης, 17.309.765,23€ σε εξέλιξη, 18.468.556,19€ προς δημοπράτηση και 14.888.334,91€ υπό ένταξη.

Στους πίνακες δίπλα μπορείτε να δείτε όλα τα έργα καθώς και της πηγές χρηματοδότησης.

Σε διαδικασία ολοκλήρωσης Σύνολο 1.190.362,80 €  
Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης    
  Πρόγραμμα Σύνολο  
Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Βέροιας Φιλόδημος 239.010,00 €  
Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου και Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας ΕΣΠΑ 440.572,00 €  
Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας ΕΣΠΑ 251.720,00 €  
Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 259.060,80 €  
    1.190.362,80 €  
       
       
Σε εξέλιξη Σύνολο 17.309.765,23 €  
Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης    
  Πρόγραμμα Σύνολο  
Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων Φιλόδημος 630.600,00 € Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
Φιλόδημος 660.000,00 € Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις
Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Φιλόδημος 411.100,00 €  
Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δ. Βέροιας Φιλόδημος 255.000,00 €  
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ (3Η ΦΑΣΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Φιλόδημος 2.730.000,00 €  
Αγροτική Οδοποιία αγροκτημάτων Μακροχωρίου και Νέας Νικομήδειας Δήμου Βέροιας Φιλόδημος 380.680,00 €  
Αγροτική Οδοποιία στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας Φιλόδημος 719.200,00 €  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Φιλόδημος 3.798.387,10 €  
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ ΕΣΠΑ 978.600,00 €  
ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Masterplan) και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δ. Βέροιας ΕΣΠΑ 274.206,96 €  
Ενεργειακή Αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας ΕΣΠΑ 630.000,00 €  
«Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» ΕΣΠΑ 310.000,00 €  
Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ΕΣΠΑ 336.000,00 €  
Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες τουριστικής προβολής της πόλης της Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 89.900,00 €  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ LEADER 307.520,00 €  
Απαλλοτριώσεις στο Ο.Τ. 487α για την απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στην πόλη της Βέροιας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 650.000,00 €  
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 24.000,00 €  
Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλης Βέροιας ΥΜΕΠΕΡΑΑ 800.000,00 €  
Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης (προμήθεια) ΓΓΑ 18.341,00 €  
Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Βίλα Βικέλα ΓΓΑ 35.003,00 €  
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ. Βέροιας Αντώνης Τρίτσης 75.000,00 €  
WiFi4EU- Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες Ε.Ε. 15.000,00 €  
    14.128.538,06 €  
       
Χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους    
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σύνολο  
Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας ΣΑΤΑ ΧΥ 779.616,64 € 299.616,64 + 480.000,00
Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας ΣΑΤΑ ΧΥ 300.000,00 €  
Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας ΣΑΤΑ ΧΥ 659.610,53 € 480.000,00 + 179.610,53
Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος ΣΑΤΑ ΧΥ 480.000,00 €  
Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας ΣΑΤΑ ΧΥ 200.000,00 €  
Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ. Βέροιας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 100.000,00 €  
Επέκταση- διαρρύθμιση Δημοτικού σχολείου Αγ. Γεωργίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 235.000,00 €  
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου ΣΑΤΑ 90.000,00 €  
Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Δοβρά ΣΑΤΑ 60.000,00 €  
Επισκευή και διαρρύθμιση του Παραρτήματος ΡΟΜΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 70.000,00 €  
Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 207.000,00 €  
    3.181.227,17 €  
       
Προς Δημοπράτηση Σύνολο 18.468.556,19 €  
Ενταγμένα σε προγράμματα χρηματοδότης    
  Πρόγραμμα Σύνολο  
Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού Φιλόδημος 400.000,00 € Χρηματοδότηση χωρίς προϋποθέσεις
Παρεμβάσεις στον παιδικό σταθμό Αγ. Γεωργίου Φιλόδημος 112.000,00 €  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Φιλόδημος 593.333,00 €  
Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου LEADER 440.000,00 €  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ LEADER 149.836,59 €  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ LEADER 101.267,53 €  
Ενεργειακή Αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ΕΣΠΑ 680.000,00 €  
Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης, ΕΣΠΑ 1.764.000,00 €  
Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας ΕΣΠΑ 553.446,08 €  
Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου ΓΓΑ 35.582,00 €  
Βελτίωσης Αστικής Κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων ΕΣΠΑ 785.400,00 €  
Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην Παλιά Πόλη της Βέροιας ΕΣΠΑ 3.037.462,51 €  
Αποχέτευση Ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων δημοτικής ενότητας Βεργίνας Δήμου Βέροιας ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9.506.708,48 €  
Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Βέροιας
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 59.520,00 €  
    18.218.556,19 €  
       
Χρηματοδοτούμενα από ίδιους πόρους    
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σύνολο  
Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας ΣΑΤΑ 250.000,00 €  
    250.000,00 €  
       
ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ Σύνολο 14.888.334,91 €  
Σε προγράμματα χρηματοδότης    
  Πρόγραμμα Σύνολο  
Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων Φιλίππειου κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Βέροιας Φιλόδημος 785.000,00 €  
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας Φιλόδημος 134.912,00 €  
Ανάπλαση χώρου πρασίνου στο O.T. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 563.000,00 €  
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ Δ.Ε Δοβρά   του Δήμου Βέροιας Αντώνης Τρίτσης 8.422.158,91 €  
Ωρίμανση μελετών Δήμου Βέροιας Αντώνης Τρίτσης 620.000,00 € Συνολικός προϋπολογισμός πρότασης 3.666.377,71 €
Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Αντώνης Τρίτσης 1.265.000,00 €  
Προμήθεια και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος ισχύος 421,20 KW και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας Αντώνης Τρίτσης 3.098.264,00 €  
    14.888.334,91 €  

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ο Πολίτης και το opolitis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]