Επίσημη καταγραφή για πρώτη φορά των λιμνών «Ζηρέλια»

erelia lakes (eastern lake), Almyros plain, Magnesia, Greece [wikimedia commons - Dipa1965]

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου, δημοσιογράφος του «Λαού» συμμετείχε στη τηλε-διάσκεψη για τα αποτελέσματα του έργου WetMainAreas στη Θεσσαλία. Το έργο  WetMainAreas  υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020, με τη συνεργασία 10 εταίρων (ερευνητικών ιδρυμάτων και αρμόδιων υπηρεσιών περιβάλλοντος) από τις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ως παρατηρητής εταίρος, το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως ανέφερε κι ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός σε δελτίο τύπου του μετά την τηλε-διάσκεψη «η  Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα   LIFE «Φύση, Κλίμα και Περιβάλλον», ενώ μέσω της συμμετοχής στο Δίκτυο RegHub της Ε.Ε. συμβάλλουμε ενεργά και ουσιαστικά στην παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική και την πολιτική συνοχής».

Θυμίζουμε ότι η «πολιτική συνοχής» (#CohesionGR ) είναι η πολιτική πίσω από τα εκατοντάδες χιλιάδες έργα ανά την Ευρώπη τα οποία χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ταμείο συνοχής (το ταμείο συνοχής καλύπτει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ τα οποία έχουν ΑΕγχΠ χαμηλότερο από 90 % του μέσου όρου των ΕΕ-27 – η Κροατία δεν έχει ληφθεί υπόψη).

Το σκεπτικό είναι ότι η πολιτική συνοχή πρέπει επίσης να προωθεί πιο ισορροπημένη, πιο βιώσιμη «εδαφική ανάπτυξη» – μια ευρύτερη έννοια από την περιφερειακή πολιτική, η οποία συνδέεται ειδικά με το ΕΤΠΑ και λειτουργεί ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

Μέσω του προγράμματος WetMainAreasυλοποιήθηκε η χαρτογράφηση και  δρομολογήθηκε η προστασία των 88 καταγεγραμμένων  θεσσαλικών υγροτόπων  που αποτελούν εθνικά και ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς υψηλής περιβαλλοντικής, βιολογικής και πολιτιστικής αξίας.

Το όφελος του Αλμυρού

Για πρώτη φορά καταγράφονται και εντάσσονται στον χάρτη των υγροβιότοπων οι μετεωριτικές δίδυμες λίμνες Ζηρέλια του Δήμου Αλμυρού. Πλέον τα Ζηρέλια καταγράφονται ως σημαντικοί υγρότοποι που φιλοξενούν σπάνια είδη πανίδας και χλωρίδας και διασυνδέονται με τους υγρότοπους της Βαλκανικής Μεσογείου.

Δημιουργείται μέσω της πολιτικής συνοχής η βάση για την ανάπτυξη  των Ζηρελίων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και μέσω του χάρτη να αποτελέσουν επισκέψιμα σημεία ενδιαφέροντος εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως  η ορνιθοπαρατήρηση και ο περιπατητικός τουρισμόςκά.  Η …πινέζα στο χάρτη, συμπληρώνει το έργο του κτιρίου στα Ζηρέλια και προοδευτικά δημιουργείται μια προστιθέμενη αξία και δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.

 

[το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ (www.almyros.gr) και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

Σύμφωνα με τη wikipedia:

Οι λίμνες Ζερέλια ή Ζηρέλια είναι δύο λίμνες κυκλικού σχήματος, που βρίσκονται 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης του Αλμυρού και 2,5 χλμ από το Δ.Δ. Ευξεινούπολης, σε υψόμετρο 130 μέτρων[1] από τη θάλασσα, στους βόρειους πρόποδες της Όθρυος. Ανατολικά της μεγάλης λίμνης υπάρχει μικρός γήλοφος (μαγούλα). Εκεί έχει εντοπιστεί προϊστορικός οικισμός ο οποίος κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά τις αρχές της της Μέσης Νεολιθικής (5.800-5.300 πΧ.) και συνέχισε να κατοικείται κατά την Εποχή του Χαλκού και τα ιστορικά χρόνια[2].

Η ιδιαιτερότητα των λιμνών αυτών οφείλεται στη μετεωριτική τους προέλευση (λίμνες μάαρ, οι μόνες αυτού του τύπου που απαντώνται στην Ελλάδα) και στο αρχαιολογικό ενδιαφέρον του χώρου.

Η απόσταση μεταξύ των δύο λιμνών είναι περίπου 250 μ. Η μεγαλύτερη λίμνη έχει διάμετρο 250 μ. και βάθος περίπου 8 μ., ενώ η μικρότερη έχει διάμετρο 150 μ. και βάθος περίπου 6 μ.[3] Ο πυθμένας τους έχει σχήμα πιάτου[4].

Όι λίμνες αποτελούν υδροβιότοπο όπου συχνάζουν λευκοί πελαργοί και διάφορα είδη υδρόβιων πτηνών και πουλιων που ζουν κοντά στο νερό (παρυδάτια), όπως φαλαρίδες, νερόκοτες, νανοβουτηχτάρια, πρασινοκέφαλες πάπιεςκιρκίριασταχτοτσικνιάδεςλευκοτσικνιάδεςπορφυροτσικνιάδεςμικροτσικνιάδες, και νανοπουλάδες. Μέσα στις καλαμιές ζούν διάφορα μικρα πουλιά, όπως κιστικόλεςψευταηδόνιατσιχλοποταμίδες και καλαμοποταμίδες.[1]

X