ΕΟΚΕ: η μείωση των κονδυλίων της Συνοχής βλάπτει την αξιοπιστία της ΕΕ

Την έντονη δυσαρέσκεια της σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για μείωση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής κατά 10% εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή  σε πρόσφατη γνωμοδότησή της, υπογραμμίζοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ πρέπει να δείχνει ευαισθησία για το σημερινό πολιτικό περιβάλλον και να μην επικεντρώνεται μονάχα στον προϋπολογισμό.

Η Επιτροπή απέρριψε επίσης τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις της Επιτροπής «για την επιβολή κυρώσεων στις περιφέρειες και στους πολίτες που δεν είναι υπεύθυνοι για τις μακροοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ταυτόχρονα, τίθεται ενάντια στον αποκαλούμενο κανόνα αποδεσμεύσεων n+2 και την αύξηση των ποσοστών συγχρηματοδότησης που πρότεινε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Ο κανόνας, στα πλαίσια του οποίου το «n» είναι το έτος έναρξης, αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα για τη δήλωση των δαπανών του προγράμματος, καθορίζοντας το έτος μέχρι το τέλος του οποίου πρέπει να δαπανηθούν κονδύλια για τα προγράμματα.

Αυτή τη στιγμή ο κανόνας έχει καθοριστεί στο n+3, το οποίο η ΕΟΚΕ θεωρεί ως πιο κατάλληλο για τις χώρες που αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη διαδικασία εφαρμογής.

«Η ΕΟΚΕ, χωρίς αμφιβολία, απορρίπτει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του προϋπολογισμού για τη Συνοχή κατά 10%. Η Επιτροπή δεν μπορεί να ασκεί απλώς λογιστικές πράξεις. Πρέπει επίσης να είναι ευαίσθητη απέναντι στο πολιτικό περιβάλλον που βιώνουμε αυτήν την περίοδο», δήλωσε στη EURACTIV ο Stefano Mallia, εισηγητής της ΕΟΚΕ για τον «Κανονισμό κοινών διατάξεων για το 2021-2027».

Οι αλλαγές στους οικονομικούς παράγοντες όπως αυτές που προτείνει η Επιτροπή συνιστούν απειλή για το συνολικό οικονομικό ευρωπαϊκό τοπίο και θα μπορούσαν να βλάψουν τις επενδύσεις, αναφέρει η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ. Κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση των δεσμεύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την Πολιτική Συνοχής σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις αξίες του 2020, κρίνεται ως υψίστης σημασίας.

Στη γνωμοδότηση υπογραμμίζεται επίσης η ανάγκη ανανέωση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και η ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του νέου Κανονισμού για τις κοινές διατάξεις με την εν λόγω στρατηγική.

«Σε μια εποχή όπου οι πολίτες νιώθουν όλο και περισσότερο απομακρυσμένοι από την ΕΕ, το τελευταίο πράγμα που θα έπρεπε να αναλογιζόμαστε είναι η περικοπή κατά 10% της χρηματοδότησης μιας εκ των κύριων πολιτικών της ΕΕ, η οποία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε ο κ. Mallia.

«Πώς μπορούμε να θεωρούμαστε αξιόπιστοι και να ζητούμε από τους ανθρώπους να πιστεύουν σε μια ισχυρότερη Ευρώπη, τη στιγμή που μειώνουμε ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό της Πολιτικής Συνοχής; Πρέπει να διατηρήσουμε τον προϋπολογισμό τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020», πρόσθεσε ο ίδιος.

Δυσαρέσκεια για την αυστριακή Προεδρία

Μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων στην ατζέντα της αυστριακής προεδρίας της ΕΕ, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούλιο του 2018, είναι πράγματι ο διάλογος για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη, την επικουρικότητα, την απλούστευση και τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Ωστόσο, ο Μαλτέζος εισηγητής τόνισε περαιτέρω στη EURACTIV ότι κατά τους τελευταίους μήνες, η ΕΟΚΕ δεν έχει δει κανένα σημάδι συνεργασίας εκ μέρους της Αυστρίας.

«Είμαι απογοητευμένος από την προφανή αδιαφορία της αυστριακής Προεδρίας να συνεργαστεί με την ΕΟΚΕ σε αυτό το σημαντικό θέμα. Η ΕΟΚΕ είναι ένα επίσημο ινστιτούτο της ΕΕ που εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Η Πολιτική Συνοχής είναι μια από τις σημαντικότερες πολιτικές της ΕΕ και παρόλα αυτά στην Αυστριακή Προεδρία είναι εμφανής η απουσία της».

Εστίαση στις διαρθρωτικές προκλήσεις

Μολονότι η πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση της απλούστευσης και της ευελιξίας στη μελλοντική πολιτική συνοχής αποτελεί εύφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις, αυτό που ανησυχεί την ΕΟΚΕ είναι το γεγονός ότι «το νέο εγχειρίδιο κανόνων δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο».

Η γνωμοδότηση, η οποία θα συζητηθεί σήμερα (6 Σεπτεμβρίου) στα πλαίσια δημόσιας ακρόασης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΟΚΕ, ζητά επίσης να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την επανένταξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον κανονισμό και για την ενίσχυση των σχέσεών του με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Τέλος, επικεντρώνεται στις ανάγκες των περιοχών με καθιερωμένες διαρθρωτικές και μόνιμες προκλήσεις, όπως νησιά και ορεινές περιοχές, καλώντας την Επιτροπή να αναπτύξει τα απαραίτητα εργαλεία για να τις βοηθήσει να ξεπεράσουν τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.