Ένα Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργίας για Άτομα με Αναπηρία στο Ηράκλειο

Στο χώρο του Κέντρου Επιμόρφωσης [apopsilive.gr]

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το πρώτο Πολυδύναμο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δημιουργικής Έκφρασης, που προορίζεται για άτομα με αναπηρία στο Δήμο Ηρακλείου.

Το Κέντρο κατασκευάστηκε σε δημοτικό κτίριο επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου κατασκευάστηκε σε ένα διώροφο κτίσμα ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, με συνολικό εμβαδόν 858 μ², στο οποίο πραγματοποιήθηκαν εργασίες στατικής ενίσχυσης καθώς και μια σειρά άλλων εργασιών που το κατέστησαν λειτουργικό, χωρίς να αλλοιωθεί ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας.

Το κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί μέρος αξιόλογου αρχιτεκτονικού συνόλου των αρχών του προηγούμενου αιώνα το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθεί η προμήθεια και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του (έπιπλα, ηλεκτρικές – οικιακές συσκευές, εξοπλισμός εργοθεραπευτηρίου, φυσικοθεραπευτηρίου & γυμναστηρίου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) και αναμένεται να λειτουργήσει με την έναρξη τη νέας σχολικής χρονιάς, το Σεπτέμβριο του 2021.

Τα έχει όλα!

Το νέο ΚΔΑΠ /ΜΕΑ περιλαμβάνει:

 • Χώρους υποδοχής, εξυπηρέτησης
 • Χώρους γραμματειακής υποστήριξης,
 • Χώρους αποθήκευσης- φόρτισης αμαξιδίων,
 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
 • Χώρους ατομικής και ομαδικής άσκησης,
 • Χώρους εργοθεραπείας
 • Γραφεία Κοινωνικής Λειτουργού & Εργοθεραπευτή,
 • Χώρους ανάπαυσης, χώρους αναμονής, δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας συνοδών & επισκεπτών
 • Μικρό Κυλικείο.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, με πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.

Πολύτιμη δομή

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι και η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

Τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ μπορούν να ιδρύονται και να λειτουργούν σε περιοχές όπου στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό είναι επιτρεπτή η χρήση κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας και για την αδειοδότησή τους εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τις δομές κοινωνικής πρόνοιας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξειδικεύεται περαιτέρω ο σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ και καθορίζονται

 • α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι φορείς λειτουργίας τους,
 • β) οι κατηγορίες των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία που υπάγονται στην φροντίδα των δομών αυτών,
 • γ) ο ανώτατος αριθμός ωφελουμένων ανά δομή και βάρδια λειτουργίας,
 • δ) οι απαιτούμενοι ανά δομή χώροι, οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές τους και οι αποστάσεις τους από οχλούσες δραστηριότητες,
 • ε) ο απαιτούμενος πάσης φύσεως εξοπλισμός τους, η στελέχωσή τους και τα απαιτούμενα ειδικότερα προσόντα του προσωπικού τους,
 • στ) οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αδειοδότησής τους,
 • ζ) τα θέματα που άπτονται του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας τους και τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

 «Αναγέννηση» του κτιρίου

Για τις ανάγκες της «νέας ζωής» του κτιρίου διατηρήθηκε το κέλυφος του κτίσματος, κατεδαφίστηκαν  οι υφιστάμενες φθαρμένες και στατικά ανεπαρκείς πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, έγιναν οι αναγκαίες εσωτερικές διαμορφώσεις και προβλέφθηκαν  οι απαραίτητες παρεμβάσεις – εργασίες για την δομική – στατική επάρκεια του κτίσματος.  Οι προβλεπόμενες λειτουργίες του θα είναι :

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ: κεντρική είσοδος, χώρος εισόδου-υποδοχής-εξυπηρέτησης, γραφείο γραμματειακής υποστήριξης, χώρος αποθήκευσης – φόρτισης αμαξιδίων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος ατομικής – ομαδικής άσκησης, χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης, γραφείο κοινωνικής λειτουργού – εργοθεραπεύτριας, χώρος W.C. κοινού και ΑΜΕΑ και αποθηκευτικοί χώροι.

ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ: Στο τμήμα παταριού – μεσοπατώματος: αξιοποίηση του χώρου για βοηθητικές λειτουργίες – αποθηκευτικούς χώρους.

ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ: Στον όροφο, προβλέπεται η χωροθέτηση: χώρου ανάπαυσης, παρασκευαστηρίου με αποθήκη, χώρου πολλαπλών λειτουργιών, χώρος W.C. απλών και ΑΜΕΑ. Οι λειτουργίες αυτές προκύπτουν από τις υποχρεωτικές προδιαγραφές.

Βασίλης Λαμπρινός: «Προσφέρει επιλογές δημιουργικής απασχόλησης»

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό «Το ΚΔΑΠ/ΜΕΑ είναι μια πολύ σημαντική δομή, για τα Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους. Όταν ξεκινήσει η λειτουργία του θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους, προσφέροντάς τους επιλογές για ποιοτική και δημιουργική απασχόληση. Ταυτόχρονα, με την ανάπλαση του δρόμου που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και με την ανάδειξη των Ενετικών Τειχών, θεωρούμε ότι ολόκληρη η περιοχή αναβαθμίζεται ουσιωδώς».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Άποψη του Νότου και το iapopsilive.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]