Έλεγχος στη σπατάλη των υδάτινων πόρων από τον δήμο Μεγαρέων

Μαζί με την πανδημία, αναδεικνύεται και το μεγάλο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Από τις τοπικές κοινωνίες και τον τόπο του καθενός μας, οφείλει να ξεκινά βήμα-βήμα η προώθηση της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων, όπως και η προστασία και η διατήρηση των φυσικών πόρων, όπως το πολύτιμο νερό.

Δυστυχώς στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια σημειώνεται πτώση των όγκων νερού, ή αντιθέτως καιρικά φαινόμενα που προκαλούν πλημμύρες με φονικές, όπως δυστυχώς τραγικά διαπιστώνουμε, τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αττική που βιώνει τόσο την κλιματική αλλαγή όσο και την σπατάληση των πόρων από τη βαριά βιομηχανία. Ιδιαίτερα στη Μεγαρίδα, που είναι γνωστή για την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα, με τα φυλλώδη λαχανικά να τροφοδοτούν όλη τη χώρα, το νερό είναι πολύτιμος πόρος για τους αγρότες, ενώ το δίκτυο ύδρευσης παρουσίαζε αρκετά χρόνια προβλήματα διαρροών και λοιπά ζητήματα. Σε αυτό το θέμα, έρχεται η τεχνολογία να δώσει λύσεις, με ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου των απωλειών στο δίκτυο υδρεύσεως των Μεγάρων που αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σε λίγες μέρες στο Δήμο Μεγαρέων.

«Υπογράψαμε σύμβαση, δήλωσε ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης, για την επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για την βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και την μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή, με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Tα τηλεμετρικά όργανα έχουν τη δυνατότητα για συλλογή δεδομένων εξ αποστάσεως, με ασύρματη μετάδοση δεδομένων με χρήση πομποδεκτών και μετάδοση δεδομένων μέσω δικτύων όπως το ίντερνετ ή δικτύου παρόχου κινητής τηλεφωνίας. Η τηλεμετρία χρησιμοποιείται για έλεγχο γενικότερα όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας, όπως της ύδρευσης, που χρειάζεται να εξετάζεται και η παροχή αλλά και η ποιότητα του νερού. Τα συστήματα αυτά είναι δυνατόν να μειώσουν και να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες του νερού, με οφέλη για το περιβάλλον και τους πολίτες.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 927.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα έργο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, όπως αναφέρει ο Γρ. Σταμούλης.

«Η ελαχιστοποίηση της σπατάλης των υδατικών πόρων έχει μία σειρά από οφέλη όπως η μη διάβρωση της επιφανειακής στρώσης των εδαφών που προστατεύει την παραγωγικότητα των εδαφών, τη μείωση της διατομής των στραγγιστικών τάφρων και την έκπλυση των αγροχημικών (φάρμακα-λιπάσματα) που μεταφέρονται μέσω των τάφρων στη θάλασσα ή μέσω της ανακύκλωσης των στραγγιστικών νερών στα αρδευόμενα εδάφη» όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Πανώρας, ερευνητής στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), μιλώντας στη Greenagenda.gr.

«Το νερό είναι φυσικός πόρος απαραίτητος για την ανάπτυξη κάθε είδους δραστηριότητας αλλά και για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στο χώρο. Δικαίωμα στον πολύτιμο αυτό πόρο έχουν όλοι οι χρήστες όπως οικισμοί, γεωργία, βιομηχανία και υγρότοποι» επισημαίνει ο ερευνητής. Ενδεχομένως, ο έλεγχος του δικτύου ύδρευσης, με την υλοποίηση του παραπάνω έργου να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα φάση και την καλλιέργεια νοοτροπίας εξοικονόμησης νερού, τόσο στα οικιακά δίκτυα όσο και στον αγροτικό τομέα, που αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι κατανάλωσης νερού στην περιοχή μας.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ενημέρωση Μεγάρων και το enimerosi-news.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

X