Εκσυγχρονισμός αστυνομίας και ΕΚΑΒ με νέα περιπολικά και ασθενοφόρα στη Θεσσαλία

alithianews_anavathmisi [alithianews.gr]

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότησε μέσω του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε. τον εκσυχρονισμό του στόλου οχημάτων αστυνομίας και ΕΚΑΒ της Θεσσαλίας, αλλά και με ειδικό εξοπλισμό των δύο υπηρεσιών.

Με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνουν στη χώρα μας τα προγράμματα της Ε.Ε. η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε και συνεχίζει να προχωρά σε αγορά νέων οχημάτων για την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Παρελθών αποτελούν πλέον για την Θεσσαλία οι ειδήσεις με ασθενοφόρα και περιπολικά που ξεκινούν για να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες και μένουν στο δρόμο από βλάβες λόγω παλαιότητας, περιστατικά που έθεταν σε κίνδυνους τους πολίτες.

Όμως, με την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνουν στη χώρα μας τα προγράμματα της Ε.Ε. η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχώρησε και συνεχίζει να προχωρά σε αγορά νέων οχημάτων για την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Πρόσφατα παραδόθηκαν 68 νέα περιπολικά στις τέσσερις αστυνομικές διευθύνσεις της Θεσσαλίας και στο πρόσφατο παρελθών έχουν παραδοθεί στο ΕΚΑΒ και σε κέντρα υγείας και νοσοκομεία υπερσύγχρονα ασθενοφόρα και κινητές μονάδες υγείας.

Στο επόμενο διάστημα αναμένεται να παραδοθούν άλλα 10 ασθενοφόρα και 4 κινητές ιατρικές μονάδες.

 

Η αστυνομία

Μόλις πρόσφατα παραδόθηκαν 68 νέα οχήματα στην αστυνομία των νομών της Θεσσαλίας από τα οποία, δεκατρία (13) υπηρεσιακά οχήματα, έντεκα (11) πομποδέκτες και ένα (1) φορητό ραντάρ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας.

Συνολικά οι υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας απέκτησαν οχήματα και λοιπό τεχνικό – υποστηρικτικό εξοπλισμό. Συγκεκριμένα, παραδόθηκαν 68 οχήματα, 51 πομποδέκτες οχημάτων και 4 φορητά ραντάρ, τα οποία θα καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των κατά τόπους Υπηρεσιών.

Τα προαναφερόμενα (οχήματα και εξοπλισμός) προορίζονται για τις υφιστάμενες Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας Αστυνόμευσης και αποκτήθηκαν ως εξής:

  • σαράντα οκτώ (48) οχήματα, πενήντα ένα (51) πομποδέκτες και τέσσερα (4) φορητά ραντάρ μέσω συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», για την υλοποίηση της δράσης «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας για δράσεις Οδικής Ασφάλειας» και
  • είκοσι (20) οχήματα μέσω συγχρηματοδότησης του Ταμείου Συνοχής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ 2014-2020», για την υλοποίηση της δράσης «Εξοπλισμός Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Θεσσαλίας, για δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο».

Η κατανομή σε όλη την Θεσσαλία

είκοσι τρία (23) υπηρεσιακά οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας,

δεκαεννέα (19) υπηρεσιακά οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας,

δεκατρία (13) υπηρεσιακά οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων και

δεκατρία (13) υπηρεσιακά οχήματα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας.

Οι πομποδέκτες και τα φορητά ραντάρ, διανεμήθηκαν στις τέσσερις Διευθύνσεις Αστυνομίας δικαιοδοσίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας ως εξής:

δεκαέξι (16) πομποδέκτες και ένα (1) φορητό ραντάρ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας,

δεκατρείς (13) πομποδέκτες και ένα (1) φορητό ραντάρ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας,

έντεκα (11) πομποδέκτες και ένα (1) φορητό ραντάρ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων και

έντεκα (11) πομποδέκτες και ένα (1) φορητό ραντάρ στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας.

Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες και αναμένεται εντός του 2021, να παραληφθούν τρία (3) οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων (ανακριτικά) και δεκαέξι (16) δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Με την προσθήκη των ανωτέρω οχημάτων και του ειδικού τεχνικού εξοπλισμού ενισχύεται σημαντικά και αναβαθμίζεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των κατά τόπους Υπηρεσιών και βελτιώνεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Το ΕΚΑΒ

Εντός του 2021 στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας θα παραδοθούν 4 νέες Κινητές Ιατρικές Μονάδες, 10 ασθενοφόρα, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε ήδη την έγκριση για την ένταξη του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη του EKAB στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας Covid-19» στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.459.808 ευρώ και Δικαιούχος είναι το ΕΚΑΒ.

Τι αφορά το έργο

Ειδικότερα η ενίσχυση του ΕΚΑΒ αφορά σε:

– Προμήθεια Τεσσάρων (4) Κινητών Ιατρικών Μονάδων (ΚΙΜ) και δέκα (10) Ασθενοφόρων 4Χ2.

– Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στον οποίο περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) φορητές συσκευές αναπνευστήρα, Τέσσερις (4) απινιδωτές-μόνιτορ, Δεκαέξι (16) αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED), οκτώ (8) φορητές συσκευές αναρρόφησης πτυέλων και εκκρίσεων, είκοσι (20) Οξύμετρα (και με Παιδικό Αποδέκτη), σαράντα (40) πιεσόμετρα (σφυγμομανόμετρα), σαράντα (40) σακχαρόμετρα με ταινίες μέτρησης, ένα (1) αυτόματο μηχάνημα ΚΑΡΠΑ (CPR)

– Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό και λοιπών αναλώσιμων ειδών.

Εντός της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ διενεργείται ο συντονισμός και η διαχείριση του συστήματος ελέγχου των Ειδικών Κλινών: Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Επιπρόσθετα, σε περιόδους μεγάλων κρίσεων ή καταστροφών, ενεργοποιείται και το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ Λάρισας καλύπτει την Περιφέρεια Θεσσαλίας με τομείς σε Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Βόλο.

Καθοριστικής σημασίας για την ορθολογική σύνταξη της εν λόγω Πρότασης για το ΕΚΑΒ, υπήρξε:

– η ανάλυση του τοπικού κοινωνικού περιβάλλοντος και των επιμέρους ιδιαίτερων τοπικών αναγκών στο πεδίο της υγείας και της επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης, σε περίοδο γενικευμένης επιδημίας / πανδημίας, όπως αυτή του COVID-19,

– η μελέτη της γεωγραφίας και της πληθυσμιακής διασποράς της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

– η μέτρηση των πραγματικών δυνατοτήτων του ΕΚΑΒ Λάρισας για να ανταποκριθεί με επιτυχία στην εκπλήρωση της αποστολής του σ’ ένα πολλαπλώς επιβαρυμένο υγειονομικά περιβάλλον,

– η καταγραφή και η ιεράρχηση των ελλείψεων σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε υποδομές και ιατρικά αναλώσιμα και εργαλεία του ΕΚΑΒ Λάρισας, ενώ τέλος,

– η καταγραφή και η σταδιακή υλοποίηση όλων των απαραίτητων εσωτερικών οργανωτικών και επιχειρησιακών αλλαγών προκειμένου σύντομα το ΕΚΑΒ Λάρισας να εκπληρώνει την αποστολή του ακόμη πιο αποτελεσματικά, είτε αυτόνομα είτε σε αγαστή συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, οργανισμούς και υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δήλωση Αγοραστού

Με αφορμή τα παραπάνω ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός δήλωσε σχετικά:

«Σε με την πολιτική και φυσική ηγεσία της αστυνομίας, επενδύσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για σύγχρονα οχήματα και εξοπλισμό, ώστε οι αστυνομικές διευθύνσεις της Θεσσαλίας να μπορούν να ανταποκρίνονται στον επιχειρησιακό και κοινωνικό τους ρόλο.

Το επόμενο διάστημα θα παραδοθούν ακόμη 16 μοτοσυκλέτες και 3 οχήματα διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων που συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ που εκπονείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Αστυνομία για την ενίσχυση του εξοπλισμού των αστυνομικών διευθύνσεων της Περιφέρειας μας. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, με στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

Σχετικά με το ΕΚΑΒ, ανέφερε: «Ουδείς άτρωτος. Δεν εφησυχάζουμε. Τα μέτρα προστασίας είναι σύμβολο αλληλεγγύης. Σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 εξοπλίζουμε το ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία απέναντι στη μάχη κατά του Covid -19, με νέες Κινητές Ιατρικές Μονάδες, σύγχρονα ασθενοφόρα και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αλήθεια Καρδίτσας και το alithianews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]