CPMR: ​Φιλόδοξο προϋπολογισμό και Πολιτική Συνοχή​ς​ για όλες τις περιφέρειες

[Shutterstock]

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες υποστηρίζουν την ιδέα ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού της ΕΕ με ιδίους πόρους και αύξηση των εθνικών συνεισφορών, ευθυγραμμισμένη με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Πάτρα, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), Vasco Cordeiro, ζήτησε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 που θα επικεντρώνεται στις επενδύσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προτεραιότητα είναι να διασφαλιστούν οι περιφερειακές και αγροτικές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες καταλαμβάνουν επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και «μπορούν να εξακολουθούν να παρέχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα εάν πρόκειται να υλοποιηθούν οι στόχοι της Συνθήκης της ΕΕ».

Αύξηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στο 1,3 του ΑΕΠ ζητά το Κοινοβούλιο

Αύξηση 1,3% του ΑΕΠ για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων με ταυτόχρονη μετατροπή της ΚΑΠ και της Πολιτικής Συνοχής, οι οποίες αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινοτικής χρηματοδότησης, ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη (14 Μαρτίου).

Στη διάρκεια της συνάντησης, η CPMR παρουσίασε μια ανάλυση πρόβλεψης των κριτηρίων​επιλεξιμότητας των ευρωπαϊκών περιφερειών με βάση τις τελευταίες στατιστικές για το ΑΕΠ και στηριζόμενη στα τρία διαφορετικά συνάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πολιτική Συνοχής.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι το σενάριο «Συνοχή για όλες τις περιφέρειες», που προτάθηκε στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ στις 14 Φεβρουαρίου, θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές για πολλά κράτη μέλη που αποτελούν καθαρούς συνεισφέροντες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις, το σενάριο «Συνοχή για όλες τις περιφέρειες» θα σήμαινε όλες τις φινλανδικές περιφέρειες, ​εκτός μίας θα εντασσόταν στην κατηγορία των περιφερειών που βρίσκονται σε μετάβαση. Επιπλέον, όλες εκτός από δύο ηπειρωτικές γαλλικές περιφέρειες θα ήταν επιλέξιμες να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία.

Η Πολιτική Συνοχής μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και το πνεύμα της ΕΕ

Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό μετά το 2020 (ΠΔΠ) έχει επισκιάσει το μέλλον της κύριας επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ. Ο Francesco Molica και ο Νίκος Λαμπρόπουλος εξετάζουν τι μέλλει γενέσθαι και τι διακυβεύεται σε σχέση με την Πολιτική Συνοχής​.

Η Γερμανία θα διέθετε επιπλέον περιφέρειες ως περιφέρειες σε μετάβαση, σε σύνολο οκτώ περιφερειών στην κατηγορία αυτή. Άλλοι καθαροί συνεισφέροντες όπως η Ολλανδία (τρεις περιφέρειες), η Ιταλία (μία περιφέρεια), η Αυστρία (μία περιφέρεια) και το Βέλγιο (μία περιφέρεια) θα αποκόμιζαν εξίσου σημαντικά οφέλη.

«Αν ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά το 2020 πρόκειται να εργαστεί για τους πολίτες του, πρέπει να δώσει στις περιφέρειες την ανάγκη αντιμετώπισης των περιφερειακών ανισοτήτων και τόνωσης της ανάπτυξης. Τα προγράμματα κοινής διαχείρισης, όπως αυτά που εμπίπτουν στην πολιτική συνοχής, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταρρυθμίσεων για έναν νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για το 2020 και μετά», υπογράμμισε η Γενική Γραμματέας της CRPM, Ελένη Μαριανού.

Οι περιφέρειες εκφράζουν την ανησυχία τους για την ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και του ευρωπαϊκού εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, που καθορίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη.

Προτεραιότητα της ΕΕ η ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής

Στο επίκεντρο των επενδυτικών πολιτικών της ΕΕ παραμένουν τα έργα που προωθούν την Πολιτική Συνοχής μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, παρά τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις του προϋπολογισμού μετά το 2020.

Ειδικότερα, ανησυχούν για το γεγονός ότι η σύνδεση αυτή ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής ως αποτέλεσμα της επενδυτικής πολιτικής τους, με τη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών στη διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη.

Από την πλευρά της, η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, υπογράμμισε τη σημασία των νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης και την έλλειψη υποστήριξής τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «παρά τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν».

«Ένα νησί στο Αιγαίο δεν είναι μια περιφέρεια στο Βέλγιο», σημείωσε.

Τέλος, οι περιφέρειες υποστήριξαν τη διατήρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ζήτησαν, ωστόσο, μείωση του αριθμού των σχετικών κανονισμών, απαιτώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα αποτελέσματα αντί της τρέχουσας λογικής που βασίζεται στις διαδικασίες ελέγχου.

«Τα αποτελέσματα της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ήταν θετικά τα τελευταία χρόνια. Είναι πλέον ζωτικής σημασίας η αλιεία και η μπλε ανάπτυξη να λάβουν όλη τη δέουσα προσοχή στην επικείμενη νομοθετική δέσμη για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 και το ΕΤΘΑ να διαθέτει φιλόδοξο προϋπολογισμό», δήλωσε ο πρόεδρος της CRPM, Vasco Cordeiro.

X