Αθήνα: συνάντηση κορυφής του ΟΟΣΑ με θέμα την περιφερειακή ανάπτυξη

Υπουργική συνάντηση του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 19 και 20 Μαρτίου 2019, με θέμα την περιφερειακή πολιτική: «Megatrends: Building better futures for regions, cities and rural areas».

Η υπουργική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και αναμένεται να συμμετάσχουν 220 σύνεδροι στους οποίους συγκαταλέγονται περίπου 60 επικεφαλής αντιπροσωπειών (Heads of Delegations), εκ των οποίων περίπου 20 θα είναι υπουργοί.

Στις 19 Μαρτίου 2019, από 09:00-12:00, στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί παράλληλη εκδήλωση και συγκεκριμένα συνάντηση – στρογγυλό τραπέζι του ΟΟΣΑ μεταξύ υπουργών και δημάρχων.

Η επιτροπή πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη του ΟΟΣΑ δραστηριοποιείται με σκοπό να ενισχύσει το βιοτικό επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες και να βελτιώσει τη συμβολή τους στην πρόοδο σε εθνικό επίπεδο δημιουργώντας πιο ισχυρές και συνεκτικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο οργανισμός διοργανώνει ανά 5ετία μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών, η οποία φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.

Η σύνοδος πραγματοποιείται ανά πέντε χρόνια σε διαφορετικό κράτος- μέλος του ΟΟΣΑ και στην φετινή ήδη έχουν επιβεβαιώσει πως θα συμμετέχουν 20 επικεφαλής διαφόρων παραγωγικών υπουργείων από όλον τον κόσμο, ενώ θα εκπροσωπηθούν ακόμα 30 χώρες και οργανισμοί με δικές τους αντιπροσωπείες.

Κατά τη συνάντηση, οι υπουργοί θα κληθούν να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν για τις περιφέρειες, τις πόλεις και τις αγροτικές περιοχές τις μεγάλες διεθνείς τάσεις (παγκοσμιοποίηση, ψηφιοποίηση, δημογραφικά θέματα, κλιματική αλλαγή) και να διαμορφώσουν πολιτικές για τη διαχείρισης τους.

Στις παραπάνω θεματικές συγκαταλέγονται πολιτικές που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέσω της αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη μείωση των ανισοτήτων και τη κοινωνική ένταξη.

Παράλληλα, θα ανακοινωθούν αρχικά στοιχεία που θα προκύψουν από την μελέτη που διενεργεί ο ΟΟΣΑ για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ελλάδας για την μετά το 2020 περίοδο και την επίτευξη της πολιτικής συνοχής δυναμώνοντας την παραγωγικότητα στην Ελληνική περιφέρεια, προωθώντας την αειφόρο χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την ευημερία και την κοινωνική ένταξη, την εμβάθυνση της διακυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΟΣΑ είναι διεθνής οργανισμός που προωθεί πολιτικές για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, με 36 επίσημα κράτη-μέλη και στενή συνεργασία με σχεδόν πενήντα ακόμα κράτη.

Οι εκτιμήσεις της Ελλάδας

Με αφορμή την 4η Διυπουργική Σύνοδος της Επιτροπής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (RDPC) του ΟΟΣΑ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης θα συναντηθεί σήμερα Δευτέρα 18 Μαρτίου, στην Αθήνα, με τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Άγχελ Γκουρία.

Όπως σημειώνεται σε ενημερωτικό υλικό του υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τη σύνοδο, η ελληνική πλευρά βρίσκεται σύμφωνη με την εκτίμηση ότι η περιφερειακή πολιτική είναι η «πολιτική των πολιτικών» στο μέτρο που σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο εφαρμόζονται οι τομεακές πολιτικές με ολοκληρωμένο τρόπο σε άμεση διασύνδεση με τον πολίτη.

«Στη διάρκεια των είκοσι ετών λειτουργίας της RDPC τέθηκαν βασικά ερωτήματα που απασχολούν την επίτευξη μιας ισόρροπης και δίκαιης ανάπτυξης κι έχουν, πλέον, ωριμάσει οι πολιτικές προβληματισμού (think tank) για τη μετάβαση σε πολιτικές εφαρμογής (do tank). Η Ελλάδα κατεξοχήν χώρα ιδιαίτερης γεωμορφολογικής πολυπλοκότητας και σύνθετης γεω-στρατηγικής και γεωπολιτικής θέσης έχει ανάγκη πολιτικών απολύτως προσαρμοσμένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» όπως υπογραμμίζεται.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Οικονομίας, οι προκλήσεις είναι πολλές και για το λόγο αυτό προωθούνται ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους όπως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Κυκλική οικονομία και η Ολιστική Αναπτυξιακή Στρατηγική. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ανάθεση στον ΟΟΣΑ της μελέτης με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020», η οποία εκπονείται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χώρας εν όψει της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

«Μεγατάσεις: χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον»

Το ευρύτερο θέμα της συνόδου θα είναι «Μεγατάσεις: χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον». Οι μεγατάσεις είναι μακροπρόθεσμης διάρκειας κινούσες δυνάμεις, οι οποίες είναι παρούσες σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, παρούσες και στο μέλλον.

Να σημειωθεί ότι το Megatrends Hub της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει 14 μεγατάσεις, μεταξύ των οποίων είναι η επιταχυνόμενη τεχνολογική αλλαγή και η υπερσυνδεσιμότητα, οι αυξανόμενες δημογραφικές ανισορροπίες, η αυξανόμενη σημασία της μετανάστευσης, η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η εξάντληση των πόρων. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθεί βεβαίως και η παγκοσμιοποίηση.

Οι μεγατάσεις δεν είναι μεταξύ τους ανεξάρτητες. Για παράδειγμα η μετανάστευση, η οποία είναι δυνατό να προέλθει και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την εξάντληση των φυσικών πόρων, συμβάλει στην αστικοποίηση ενώ επηρεάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των περιοχών υποδοχής (εγκατάστασης).

 

X