Αστικές Καινοτόμες Δράσεις: ο Πειραιάς ανάμεσα στις 20 ευρωπαϊκές πόλεις που θα λάβουν χρηματοδότηση

[Urban Innovative Actions/ Facebook]

Μεταξύ των 20 πόλεων που θα επωφεληθούν από συνολική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 82 εκατ. ευρώ για καινοτόμα έργα στον τομέα της ασφάλειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ένταξης, βρίσκεται ο Πειραιάς.

Τα έργα αυτά υποβλήθηκαν από πόλεις στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τις αστικές καινοτόμες δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τη γαλλική περιφέρεια Hauts-de-France.

Ειδικότερα, ο Πειραιάς (Ελλάδα), το Tampere (Φινλανδία) και το Τορίνο (Ιταλία) θα λάβουν επιχορηγήσεις για έργα που θα προστατεύουν τους δημόσιους χώρους και θα μειώνουν την ευπάθειά τους, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του 2017 στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας. Θα υποστηριχθούν επίσης καινοτόμες λύσεις στην ψηφιακή μετάβαση, την υπεύθυνη χρήση της αστικής γης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε 17 ακόμη πόλεις.

«Κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση από τις ίδιες τις πόλεις για να σχεδιάσει τις λύσεις που θα αλλάξουν άρδην τη ζωή στις αστικές περιοχές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή χορηγεί απευθείας τη χρηματοδότηση της ΕΕ στις πόλεις, ώστε να μπορούν να δοκιμάζουν ιδέες που θα τις κάνουν ιδανικές για τη ζωή, την εργασία και την καινοτομία», δήλωσε ο Επίτροπος Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση, επίσης αρμόδιος για την περιφερειακή πολιτική, Γιοχάνες Χαν.

«Οι δημόσιοι χώροι μας στοχοποιήθηκαν από τρομοκράτες οι οποίοι τους θεωρούν ευάλωτους και εύκολους στόχους. Η χρηματοδότηση και η ανταλλαγή γνώσεων σε επίπεδο ΕΕ μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια ήδη από τον σχεδιασμό, ενώ παραμένουν το επίκεντρο της δημόσιας ζωής στις πόλεις μας. Οι επιχορηγήσεις που προσφέρουμε σήμερα αποτελούν ένα απτό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Βιώσιμη ανάπτυξη και επένδυση στην καταπολέμηση της κλιματική αλλαγής θέλει η φινλανδική Προεδρία

Σε μια πιο πράσινη Ένωση που θα δίνει προτεραιότητα στην κλιματική προσαρμογή και τη βιώσιμη ανάπτυξη στοχεύει η Φινλανδική προεδρία, φέρνοντας παράλληλα σε πρώτο πλάνο και τις ψηφιακές υποδομές και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Ενδεικτικά, ο Πειραιάς θα ιδρύσει τοπικό συμβούλιο για την πρόληψη του εγκλήματος και θα δημιουργήσει κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης για θύματα αξιόποινων πράξεων, ενώ στη Λισαβόνα, η εταιρεία VoxPop θα διευκολύνει την υποβολή παρατηρήσεων από τους χρήστες, με σκοπό τη βελτίωση του συστήματος κινητικότητας της πόλης.

Αναφορικά με το θέμα της βιώσιμης χρήσης της γης, φιλοδοξία του έργου GreenQuays στην Ολλανδία είναι η αποκατάσταση 7 500 m² αστικής περιοχής στην Breda και η ανταλλαγή της καινοτόμου τεχνολογίας ανάπλασης οικοσυστημάτων με άλλες πόλεις της Ευρώπης. Στο ζήτημα της αστικής φτώχειας, το έργο «Home and Care» (Στέγαση και Περίθαλψη) στη Γερμανία θα προσφέρει ειδική υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα των παιδιών σε μονογονεϊκές οικογένειες.

«Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων, συνεχίζουμε να παρέχουμε βοήθεια στις πόλεις και τις τοπικές αρχές για την προστασία των δημόσιων χώρων χωρίς να αλλάζει ο ανοικτός χαρακτήρας τους. Η στήριξη αυτή αποτελεί μέρος του έργου μας προς μια αποτελεσματική και ουσιαστική Ένωση Ασφάλειας, στην οποία συμμετέχουν παράγοντες σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας», υπογράμμισε ο Τζούλιαν Κινγκ, Επίτροπος αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας.

URBACT: Τα 23 νέα δίκτυα για τις πόλεις του μέλλοντος (αναλυτική λίστα) – 14 ελληνικές πόλεις συμμετέχουν

Όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος URBACT, 23 νέα δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων (Action Planning Networks) οριστικοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα συγκεντρώνει μέχρι και 10 εταίρους από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Από τις 157 μεμονωμένες πόλεις που παίρνουν …

Τον Σεπτέμβριο του 2019 η 5η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η 5η και τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων θα δρομολογηθεί τον Σεπτέμβριο του 2019. Θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τις πόλεις, στο πλαίσιο του τρέχοντος προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, να αναζητήσουν χρηματοδότηση για καινοτόμες δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κυκλικής οικονομίας, της ποιότητας του αέρα και της δημογραφικής αλλαγής. Οι νικητήριες πόλεις θα ανακοινωθούν το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Οι αστικές καινοτόμες δράσεις παρέχουν στις πόλεις της ΕΕ χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα, με συνολικό προϋπολογισμό 372 εκατ. ευρώ από το από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η Επιτροπή συνεργάζεται με τη γαλλική περιφέρεια Hauts-de-France για την υλοποίηση του προγράμματος.

Από τρεις προσκλήσεις που προκηρύχθηκαν σε ετήσια βάση από τον Δεκέμβριο του 2015, επιλέχθηκαν 55 έργα από 17 κράτη μέλη. Επί του παρόντος, δοκιμάζονται καινοτόμες λύσεις σε ευρύ φάσμα αστικών προκλήσεων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου της ΕΕ (ένταξη των μεταναστών, στέγαση, ποιότητα του αέρα, αστική φτώχεια ή ενεργειακή μετάβαση, μεταξύ άλλων).

Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, οι αστικές καινοτόμες δράσεις θα συγχωνευθούν στην Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία, ένα νέο μέσο που θα συνδυάζει όλα τα αστικά εργαλεία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πόλεων, καινοτομίας και ανάπτυξης ικανοτήτων σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες του αστικού θεματολογίου για την ΕΕ.

Ταυτόχρονα, το νέο ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων θα διευκολύνει τους συνδυασμούς μεταξύ των ταμείων της ΕΕ, για παράδειγμα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης, τα οποία θα περιλαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των δημόσιων χώρων.

X