Αρχαία Δωδώνη: ένα έργο αποκατάστασης με συνεχή παρουσία στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής

H σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Myanmar Business Today]

Ένα από τα σημαντικότερα «προϊόντα» της χώρας μας αποτελεί ο πολιτισμός, για την παραγωγή του οποίου η Ελλάδα μπορεί να ισχυρίζεται ότι κατέχει τις σχετικές μεθόδους ήδη από την αρχαιότητα. Χειροπιαστή απόδειξη αποτελούν ακόμη τα διάσπαρτα αρχαία θέατρα σε όλη την ελλαδική επικράτεια, ενώ στην Ήπειρο γίνεται προσπάθεια, τα εκεί ευρισκόμενα αρχαία θέατρα, αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης τους, να ενταχθούν σε μία ενιαία πολιτιστική διαδρομή.

Η αρχαία Δωδώνη

Το ιερό της Δωδώνης αποτελούσε στην αρχαιότητα το θρησκευτικό κέντρο της βορειοδυτικής Ελλάδας και συνδεόταν με τη λατρεία του πατέρα των θεών, Δία. Το θέατρο είναι ένα από τα μεγαλύτερα της αρχαιότητας και αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του ιερού της Δωδώνης. Κατασκευάσθηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα, στο πλαίσιο του φιλόδοξου οικοδομικού προγράμματος που πραγματοποίησε ο Πύρρος, βασιλιάς της Ηπείρου, προκειμένου να αναμορφώσει το πανελλήνιο ιερό και να του δώσει μνημειακό χαρακτήρα. Με σκοπό τη διάσωση των μνημείων και την αναδιαμόρφωση των υποδομών του αρχαιολογικού χώρου, το Ιερό της Δωδώνης εντάσσεται αδιαλείπτως από το 2001 σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013 και πρόσφατα στο ΕΠ “Ήπειρος” – ΕΣΠΑ 2014-2020).

Είκοσι χρόνια, λοιπόν, συμπληρώνει η προσπάθεια της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, συμπεριλαμβανομένων και των επεμβάσεων σε άλλα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης. Το  1999 με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού απαγορεύτηκαν οι παραστάσεις καθώς και η επίσκεψη στο κοίλο του θεάτρου για λόγους προστασίας του μνημείου. Έναν χρόνο αργότερα, ορίστηκε Επιστημονική Επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου των επεμβάσεων.

Το έργο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου και των άλλων μνημείων του ιερού της Δωδώνης»  εντάχθηκε στο Γ΄ Κ.Π.Σ. (2000-2006), με χρηματοδότηση, ύψους 2.934.702 ευρώ. Κατά την έναρξη του έργου, προτεραιότητα δόθηκε στην ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών, καθώς και στις εργασίες συντήρησης που περιέλαβαν ολόκληρο το κοίλο του θεάτρου, με εξαίρεση το επιθέατρο, καθώς και τα αρχιτεκτονικά μέλη του σκηνικού οικοδομήματος.

Μετέπειτα, το έργο «Προστασία, αποκατάσταση, ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου και των μνημείων του ιερού της Δωδώνης» εντάχθηκε, στο Ε.Σ.Π.Α. 2007 -2013, με ύψος χρηματοδότησης 3.060.000 €. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό τη βελτίωση της επισκεψιμότητάς του και είχε 2 υποέργα: α) το θέατρο και β) τη δυτική Στοά του Ιερού και τα λοιπά μνημεία του αρχαιολογικού χώρου. Το Α΄ υποέργο περιλάμβανε εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης τμήματος του κοίλου και συγκεκριμένα τμήματα των 8 κερκίδων του κάτω διαζώματος με τις αντίστοιχες κλίμακες ανόδου ήτοι πλήρη αποκατάσταση των κερκίδων 2,3,4,5 και 6 και τα κατώτερα τμήματα των κερκίδων 7,8 και 9.

Το έργο στην τρέχουσα περίοδο

Η πράξη «Συντήρηση, αποκατάσταση, ανάδειξη του θεάτρου και των άλλων μνημείων του Iερού της Δωδώνης– Φάση Α΄» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» μέσω του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου»,  με προϋπολογισμό 4.897.496€, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθεί η στερέωση – αποκατάσταση τμήματος του αρχαίου θεάτρου με σκοπό την απόδοση του πρώτου διαζώματος και τμημάτων του δευτέρου στο κοινό. Θα συντηρηθεί η τοιχοποιία της δυτικής στοάς του εξωτερικού περιβόλου του ιερού ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω φθορά του και η πιθανή κατάρρευσή του. Επίσης θα πραγματοποιηθεί βελτίωση των υποδομών εξυπηρέτησης κοινού (επέκταση χώρου στάθμευσης, εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αντικεραυνική προστασία).Το έργο έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Δεκέμβριο του 2022, και ήδη έχει απορροφηθεί το 38% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Νέα της Ηπείρου και το pressonline.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]