Αναβαθμίζεται ενεργειακά το δημαρχείο Ζαγοράς – Μουρεσίου

Δημαρχείο Ζαγόρας [alithianews.gr]

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00€ και χρηματοδοτείται από ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Σε τακτά διαστήματα τόσο οι δήμοι, όσο και οι Περιφέρεια ανακοινώνουν δημόσια κτίρια που εντάσσονται στο πρόγραμμα ενεργεικής αναβάθμισης.

Μια από τις τελευταίες εντάξεις, αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Ζαγοράς – Μουρεσίου στον Νομό Μαγνησίας.

Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό, ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τον Δήμο Αγιάς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει της μελέτης ανέρχεται στις 230.000 ευρώ και αφορά δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές υποδομές του δημαρχείου.

Το έργο θα γίνει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ενίσχυση της

ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στην Θεσσαλία» για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ». Ο συνολικός Π.Υ της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α).

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η ανάθεση από το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, εφεξής Κύριος του έργου, της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» στο Δήμο Αγιάς, εφεξής Φορέας

υλοποίησης του έργου.

Το πρώην αρχοντικό Φρόνιμου

Ειδικότερα το Δημαρχείο Ζαγοράς, (πρώην αρχοντικό Φρόνιμου, αγωνιστή της επανάστασης), βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού σε γήπεδο εμβαδού 544,70 m2, ιδιοκτησίας του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου. Ως παλιό αρχοντικό της περιοχής που χτίστηκε στις αρχές του 1800, ακολουθεί τη λαϊκή αρχιτεκτονική της Βορείου Ελλάδας και με την τεχνική που χτίζονταν τα μεγάλα σπίτια – πύργοι του Πηλίου στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ως κληροδότημα στην πρώην κοινότητα Ζαγοράς και έχει αναγνωριστεί επίσημα διατηρητέο κτίριο,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 768/Β/31-10-1986.

Στο κτίριο του δημαρχείου διακρίνονται τρία επίπεδα, το υπόγειο, το ισόγειο και ο πρώτος όροφος, εμβαδού 184.20 τ.μ ανά επίπεδο και ύψους 2,50 m, 4,15 m και 4,00m αντίστοιχα. Στο υπόγειο υπάρχει το λεβητοστάσιο, μια αποθήκη, και γραφεία προσωπικού. Στο ισόγειο υπάρχουν τρεις αίθουσες που χρησιμοποιούνται ως γραφεία, οι τουαλέτες και η κουζίνα. Στον όροφο υπάρχει το γραφείο του Δημάρχου, το γραφείο της γραμματείας και η αίθουσα συνεδριάσεων.

Στη συγκεκριμένη μελέτη στοχεύουμε στην Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζεται το Δημαρχείο του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών στο εσωτερικό του κτιρίου ως χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους. Το κτίριο και στις τρεις συνολικά στάθμες, είναι κατασκευασμένο από φέρουσα τοιχοποιία, κυμαινόμενου πάχους 0,70-0.80 μ., και σε όλους τους ορόφους στεγάζει γραφεία και υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, επικεντρώνονται στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και πιο συγκεκριμένα:

Αντικατάσταση του υπάρχοντος παλαιού καυστήρα πετρελαίου, με νέο σύστημα αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα τύπου VRV, τόσο για θέρμανση όσο και για τη ψύξη του κτιρίου, με δυνατότητα λειτουργίας ακόμη με εξωτερική θερμοκρασία στους -25οC.

Αντικατάσταση όλων των ξύλινων κουφωμάτων (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, πόρτες), με νέα ακριβώς ίδιων μορφολογικών χαρακτηριστικών, για να μην αλλοιωθεί ο παραδοσιακός χαρακτήρας του κτιρίου, τα οποία θα πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων.

Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του κτιρίου με νέους οικονομικούς τεχνολογίας LED.

Σημειώνεται ότι, τα ανοίγματα του κτιρίου θα παραμείνουν αυστηρά στις διαστάσεις του ξύλινου σκελετού τους και των τζαμιών, διατηρώντας το ύφος τους και την τεχνοτροπία τους.

Το είδος του ξύλου προτείνεται να είναι μεράντι σε ποιότητα ιρόκου για να διατηρηθεί ο χρωματισμός του υφιστάμενου ξύλου.

Οι υπόλοιπες επεμβάσεις είναι μόνο τεχνικής φύσεως που δεν επηρεάζουν το ύφος του κτιρίου και τα δομικά του στοιχεία.

Για την ταχύτερη δυνατή και επιστημονικά αρτιότερη μελέτη και εκπόνηση του έργου, τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία, με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής.

Να αναφερθεί ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας δημοσίευσε Πρόσκληση με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων στη Θεσσαλία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020», απευθυνόμενη μεταξύ άλλων και στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της Θεσσαλίας, για την υποβολή έργων / πράξεων χρηματοδότησης.

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του δημόσιου τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Έργο τέχνης το αρχοντικό “Φρόνιμου”

Το συγκεκριμένο κτίριο που σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο του οικείου δήμου, φέρει από το Υπουργείο πολιτισμού τον χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης. (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2166/31958/25-8-1986 – ΦΕΚ 768/Β/31-10-1986).

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:

Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης του αρχοντικό “Φρόνιμου” ιδιοκτησίας της Κοινότητας στη Ζαγορά Πηλίου.

“Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1469/50, το αρχοντικό “Φρόνιμου” ιδιοκτησίας της Κοινότητας στη Ζαγορά Πηλίου, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα. Κτίστηκε περί το 1861, είναι λιθόκτιστο στεγασμένο με ξύλινη στέγη που καλύπτεται από σχιστολιθικές πλάκες και αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και όροφο.

Η είσοδος κυριαρχεί στο κέντρο του ισογείου με την μνημειακή της διαμόρφωση καθώς είναι τοποθετημένη σε εσοχή, προστατευμένη κάτω από διπλό τόξο, πλαισιωμένη από μαρμάρινο θύρωμα που κοσμείται με κυμάτια και λιθανάγλυφο σταυρό στο κέντρο του υπερθύρου. Δισκελής λιθόκτιστη σκάλα με μαρμάρινα σκαλοπάτια και περίτεχνη σφυρήλατη σιδεριά, οδηγεί στην είσοδο. Οι γωνίες του κτιρίου διαμορφώνονται σε παραστάδες από καλοδουλεμένους γκριζοπράσινους γωνιόλιθους. Το μπαλκόνι που υπάρχει στον πρώτο όροφο, στηρίζεται σε τέσσερα φουρούσια και έχει περίτεχνη σφυρήλατη σιδεριά. Τέλος, στο εσωτερικό υπάρχει μαρμάρινη κρήνη με ανάγλυφες διακοσμήσεις, τα δωμάτια έχουν πλούσιες γύψινες διακοσμήσεις, ξυλόγλυπτες οροφές, ξυλόγλυπτες ντουλάπες, μουσάντρες και κόγχες”.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Αλήθεια Καρδίτσας και το alithianews.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]