Ανάδειξη και αξιοποίηση σημείων του ορεινού όγκου του Δήμου Δράμας μέσω της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε.

1 (4) [ergasia-press.gr]

Περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού κάλλους, η αναμόρφωση των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη, μέσω της προαγωγής θεματικών μορφών τουρισμού, επιχειρεί να αξιοποιήσει ο Δήμος Δράμας, συμμετέχοντας στην υλοποίηση του διασυνοριακού έργου «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου».

Παράλληλα, στόχοι είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της ενίσχυσης και διατήρησης των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, αλλά και η ανάδειξη και προώθηση του υδάτινου στοιχείου για λόγους τουρισμού. Βέβαια, σημαντική παράμετρος στην υλοποίηση του έργου, με τη συμμετοχή 4 οργανισμών από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλα τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των χωρών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών. Φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε., η οποία διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, αποτελώντας καταλύτη, μεταξύ άλλων, και για την προώθηση της ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πιο αναλυτικά, ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου» και ακρωνύμιο «CB Water Geopark». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 608.731 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων). Ο Δήμος Δράμας έχει το ρόλο του επικεφαλής εταίρου, ενώ στο σχήμα συμμετέχουν ακόμη από την Ελλάδα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και από την Βουλγαρία ο Δήμος του Hadjidimovo και το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Βουνού.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Διασυνοριακού Γεωπάρκου ανάδειξης της κοινής κληρονομιάς και του φυσικού κάλους του υδάτινου στοιχείου, στην περιοχή της Δράμας από την πλευρά της Ελλάδος και του Δήμου Hadjidimovo της επαρχίας Smolyan από την πλευρά της Βουλγαρίας. Σε μια περιοχή, δηλαδή, που κυριαρχεί ο ποταμός Νέστος και η οποία οριοθετείται από την Οροσειρά της Ροδόπης. Οι δύο προαναφερθείσες περιοχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, πέρα από τα κοινά ειδικά γεωγραφικά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά, χαρακτηρίζονται και από παρόμοια κοινωνικοοικονομικά δεδομένα. Και μέσα από τη συνεργασία των δύο πλευρών και με αξιοποίηση των συγχρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε., εκτιμάται πως θα ξεπεραστούν οι όποιες αδυναμίες που εντοπίζονται στην περιοχή, όπως η έλλειψη οικονομικών πόρων, οι περιορισμένες οδικές υποδομές και η έλλειψη τουριστικών επενδύσεων παρέμβασης. Άλλωστε, τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα της περιοχής με το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον αποτελούν ελκυστικές παραμέτρους για την προώθηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ιδίως εκείνων που σχετίζονται με το υδάτινο στοιχείο.

Η δημιουργία του Γεωπάρκου στην περιοχή συνεργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, θα καθορίσει 4 Γεωτόπους, δηλαδή εδάφη με ειδικά γεωφυσικά χαρακτηριστικά, που συνδέονται με υδατορεύματα. Οι περιοχές αυτές θα χαρτογραφηθούν και θα περιγραφούν σε διάφορα επίπεδα (γεωγραφικά, γεωφυσικά και βιοκλιματικά, σε επίπεδο πανίδας και χλωρίδας) και παράλληλα θα βελτιωθούν οι δυνατότητες προσβασιμότητας και τουρισμού με την ενίσχυση των υφιστάμενων μονοπατιών και διαδρομών μέσω δράσεων επισήμανσης και σήμανσης. Σε δεύτερη φάση, το Γεωπάρκο και οι Γεώτοποι θα προωθηθούν μέσω δραστηριοτήτων επικοινωνίας και διάδοσης, καθώς και μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των υπαίθριων δραστηριοτήτων, ενώ θα μπορούν να ενσωματωθούν στις τοπικές τουριστικές αγορές.

Έτσι, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά του χώρου συνεργασίας και ειδικότερα ο γεωγραφικός και γεωφυσικός χαρακτήρας της περιοχής θα διατηρηθούν, θα ενισχυθούν και θα αξιοποιηθούν για βιώσιμες τουριστικές προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα συνδυαστεί από τη μια η προώθηση, η ενίσχυση και η διατήρηση των φυσικών και γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής και από την άλλη η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη.

Οι παρεμβάσεις στα όρια του Δήμου Δράμας

Ένα τμήμα του έργου προβλέπει τη διενέργεια εργασιών ανάδειξης Γεωτόπων και Γεωδιαδρομών του προτεινόμενου Γεωπάρκου Δράμας, εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου – Αετού.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δεν θα αλλοιώσουν τον χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος. Αντίθετα θα αναδείξουν την ιδιαιτερότητα των φυσικών οικοσυστημάτων της ευρύτερης περιοχής και αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον αριθμό των επισκεπτών, ενισχύοντας οικονομικά τις τοπικές κοινότητες.

Χώρος αναψυχής, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου

Επιγραμματικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

-Χαρτογράφηση και ανάδειξη δυο γεωδιαδρομών στη περιοχή της Σκαλωτής και του Σιδηρονέρου με τοποθέτηση ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων και πινακίδων κατεύθυνσης.

-Τοποθέτηση περιορισμένου αριθμού ευκολιών αναψυχής σε συγκεκριμένες νέες θέσεις θέας εντός των Γεωτόπων του προτεινόμενου Γεωπάρκου.

-Συντήρηση των υφιστάμενων χώρων ξεκούρασης-θέας πλησίον της γέφυρας Παπάδων του ποταμού Νέστου οι οποίοι ρημάζουν.

«Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας»

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» για το έργο «Δημιουργία ενός Διασυνοριακού Υδάτινου Γεωπάρκου στην Περιοχή του Νέστου», ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Δράμας και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Μιχάλης Τάσσου ανέφερε τα εξής:

Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Δράμας και Αναπληρωτής Δημάρχου Μ. Τάσσου

«Ως Δήμος Δράμας παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην αξιοποίηση πόρων και εργαλείων που μας παρέχονται από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι και το πρόγραμμα “Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020”, και πιστεύουμε πως καμία ευκαιρία δεν θα πρέπει να περάσει ανεκμετάλλευτη. Παράλληλα, είμαστε προσανατολισμένοι στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δράμας, έτσι ώστε να προσδώσουμε προστιθεμένη αξία στον τόπο μας και να συμβάλλουμε στην επίτευξη ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, μέσα από τα διασυνοριακά προγράμματα, συνεργαζόμαστε με συνδικαιούχους εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εν προκειμένω τη γειτονική Βουλγαρία, και ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές, διευρύνοντας τις δυνατότητές μας.

Στο πλαίσιο αυτό, με τη δημιουργία Γεωπάρκου, Γεωτόπων και γεωδιαδρομών σε στοχευμένα σημεία του ορεινού όγκου του Δήμου Δράμας, θεωρούμε πως αναδεικνύουμε περιοχές περιβαλλοντικού κάλλους, ενώ παράλληλα παρέχουμε εύκολη πρόσβαση και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την άψογη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του έργου».

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]

 

X