Άλματα στον τομέα Μεταποίησης στη Δυτ. Ελλάδα μέσω της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

H σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Myanmar Business Today]

Mια δράση που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020  και έχει ως βασικό στόχο την παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,  αποτελεί το πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ».

Τον περασμένο Απρίλιο ολοκληρώθηκε ο κύκλος για την υποβολή προτάσεων για τη συγκεκριμένη δράση, που έρχεται σε μια κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την περιοχή.  Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους : α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές, και όχι μόνο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξή της αποτελεί η παροχή κινήτρων και επενδυτικών εργαλείων για την στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που αναδύονται μέσω της εναρμόνισης με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, η έξυπνη αξιοποίηση πόρων, η μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, η ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, η έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία. Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

 • Παραγωγή και Επεξεργασία ειδών διατροφής, ζωοτροφών, ποτοποιίας, ειδών ένδυσης και κλωστοϋφαντουργικών υλών, φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ξύλο – μέταλλο – ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων, Έκδοση βιβλίων και εφημερίδων – περιοδικών
 • Υπηρεσίες συλλογής και διάθεσης επικίνδυνων και μη απορριμμάτων
 • Υπηρεσίες logistics

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται (επιχορηγούμενος π/υ) από 20.000 έως 1.000.000 €.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:
• 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
• 30% για τις νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις
Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου.

Μορφή ενίσχυσης
Η ένταση ενίσχυσης διαμορφώνεται σε :
– 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
– 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΓΑΚ)
– 55% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις (de Minimis)
– 65% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (de Minimis)

Δικαιούχοι της Δράσης

Οι Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης είναι:

 • Υφιστάμενες και
 • Υπό Σύσταση

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν μία από τις παρακάτω επιλέξιμες Νομικές Μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρεία
 • Εταιρεία Περιορισμένες Ευθύνης
 • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία – Ετερόρρυθμη Εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
 • Ατομική Επιχείρηση

 

Mιλώντας στον «Σ.Ε.» ο Παναγιώτης Σκέντζος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Αχαΐας  (ΟΕΒΕΣΝΑ) τονίζει ότι : « Έχουμε ανακοινώσει στα μέλη μας το πρόγραμμα για να εξετάσουν τη συμμετοχή τους. Σίγουρα υπάρχει ανταπόκριση από αρκετές επαγγελματικές ομάδες. Ό,τι δίνει ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα και οφέλη, εμείς τα προωθούμε ανάλογα. Είναι προγράμματα που υλοποιούνται έπειτα από δικά μας αιτήματα. Και μάλιστα το έχουμε προωθήσει από την πρώτη στιγμή και με ερμηνευτικές εγκυκλίους».

Από την άλλη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και αυτό γιατί η Δυτική Ελλάδα δεν διαθέτει το πλεονέκτημα του τουρισμού που διαθέτουν άλλες περιοχές της χώρας. «Δυστυχώς ως περιοχή δεν διαθέτουμε τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας μέσω του τουρισμού» παρατηρεί ο κ. Σκέντζος.

Με βάση και τις τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης, αναμένεται να υπάρξει η δυνατότητα των επιχειρήσεων να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.

«Ότι βοηθάει είναι  καλό για τον κλάδο μας, όμως είναι τόσα πολλά τα χρέη που έχουν σωρευτεί, μαζί με τις εκκρεμότητες που ο επιχειρηματίας αισθάνεται ότι πελαγοδρομεί. Και το ότι οι επιχειρήσεις είναι σε αδιέξοδο δεν είναι σχήμα λόγου. Όλα αυτά δεν είναι φυσιολογικά και δεν είναι στην κανονικότητα το κλείσιμο επιχειρήσεων για μεγάλο διάστημα», σημειώνει.

Και το κλίμα που διαμορφώνεται δεν βοηθάει τους επιχειρηματίες να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δίνεται μια πρώτη οικονομική ανάσα, την ώρα που οι  επιχειρηματίες είναι σε αναμονή για να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο θα κινηθούν. Να κάνουν το μεγάλο άλμα, εν μέσω πανδημίας, ή να κινηθούν συντηρητικά περιμένοντας το τοπίο να ξεδιαλύνει; Σίγουρα πάντως αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο, μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, θα δώσει στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 10.000.000,00€.  Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από μια κατηγορία επιχειρήσεων, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες(υφιστάμενες και υπό σύσταση). Επίσης υπάρχει ειδική κατά προτεραιότητα κατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα και με   ποσόστωση ανά κατηγορία επιχειρήσεων για τις επιχειρήσεις, που δηλώνουν και διαπιστώνεται η συμβατότητά τους με εγκεκριμένες στρατηγικές ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων και σύμφωνα με την παραπάνω κατανομή ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής: • ΟΧΕ ευρύτερης περιοχής του Άξονα Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας: 586.000 € • ΟΧΕ περιοχής Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού: 586.000 € • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ: 1.171.000€ • ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 586.000 € Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση. Στηρίζει την   διαρθρωτική  προσαρμογή  των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή όπως επίσης και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων και το symboulos.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]