AIGIS: Η ασπίδα των Περιφερειών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών

Πλημμύρες_Ιανός [pressonline.gr]

Το έργο«AIGIS: Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» είναι μία διακρατική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την ανάπτυξη εργαλείων Πολιτικής Προστασίας από κοινού για τις δύο χώρες. Κύριος δικαιούχος του έργου είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου, εταίρος είναι το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Κύπρου ΤΕΠΑΚ και η δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου.

Κύριος στόχος του AIGIS είναι η βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός Πρότυπου Συστήματος που υποστηρίζει την πλήρη καταγραφή των διαθέσιμων πόρων καθώς και τη λήψη αποφάσεων, ενώ ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζεται στις  απαιτούμενες συνθήκες.

Αναλυτικότερα, στόχοι του έργου είναι: η βελτίωση της υφιστάμενης προετοιμασίας και ετοιμότητας των ΟΤΑ, η αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και μέσων, και η βελτίωση του χρόνου λήψης αποφάσεων, η αποκατάσταση βασικών λειτουργιών/ υποδομών και η βελτίωση του χρόνου και τρόπου καταγραφής και εκτίμησης ζημιών.

Ο Στράτος Βουγιούκας, υπεύθυνος του προγράμματος μας μιλά για τους κύριους στόχους του AIGIS: «Ο κύριος στόχος της πράξης AIGIS, ο στόχος ομπρέλα δηλαδή είναι η βελτίωση της διαχείρισης των φυσικών κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, αν γίνει κάποιος σεισμός, αν γίνει κάποια δασική πυρκαγιά, αν γίνει κάποια πλημμύρα, πως μπορούμε να βοηθήσουμε τις τοπικές δυνάμεις και δη την Πολιτική Προστασία να τρέξει και να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα.

Παρατηρήσαμε ότι μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Βρίσα και από διάφορες δασικές πυρκαγιές στο Βόρειο Αιγαίο και στην Κύπρο ότι, το σημαντικό είναι τα πρώτα λεπτά μετά το συμβάν. Οπότε γράψαμε αυτήν την πρόταση, το AIGIS, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τον χρόνο απόκρισης των επίγειων δυνάμεων στο περιστατικό μετά το συμβάν. Αυτό προσπαθεί να κάνει το AIGIS. Θα φτιάξει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα είναι διαδικτυακό, θα απευθύνεται στις Πολιτικές Προστασίες του Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου και θα μπορέσουν οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Προστασίας να μπορέσουν να συντονίσουν καλύτερα το περιστατικό και τις ένοπλες δυνάμεις και τις επίγειες δυνάμεις, αλλά και να χειριστούν καλύτερα την κατάσταση.»

Ο Δημήτρης Μαλλιαρός,Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου μιλά για τη σημασία που έχει η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων για την Πολιτική Προστασία στις Περιφέρειες:«Υπάρχει λίγη περηφάνια σε αυτό γιατί είμαστε η πρώτη Περιφέρεια που θα έχει κάτι τέτοιο. Η πράξη AIGIS σαν άμεσα ωφελούμενους έχει την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και την Δύναμη Πολιτικής Άμυνας της Κύπρου. Σαν έμμεσα ωφελούμενους έχουμε όλη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου γιατί αφορά όλους τους νησιώτες, αφορά όλη την Κύπρο γιατί μιλάμε για την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα προστατεύσει από φυσικές καταστροφές, οπότε και θα μειώσει τον χρόνο συντονισμού των δυνάμεων και τη διαχείριση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

Το άλλο σημαντικό που μπορούμε να δούμε από αυτή την δορυφορική εικόνα, είναι το πόσο κοντά πλησίασε το μέτωπο της πυρκαγιάς στην κατοικημένη περιοχή.

Αν υποθέσουμε ότι σε οποιοδήποτε σημείο, σε κάποιο νησί της Περιφέρειάς μας έχουμε ένα συμβάν πυρκαγιάς, με τη χρήση αυτού του συστήματος μπορούμε πολύ έγκαιρα να εντοπίσουμε το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Με τα δεδομένα που διαθέτουμε και τον εξοπλισμό ο οποίος έχει απεικονιστεί σε ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα έχουμε τη δυνατότητα να κατευθύνουμε τις δυνάμεις πυρόσβεσης πολύ πιο σύντομα στο να επέμβουν με τη συγκεκριμένη χρήση των δυνατοτήτων που έχουν ώστε να μειώσουμε τον χρόνο εξέλιξης της πυρκαγιάς. Βοήθεια σε αυτό το σημείο και συνδρομή μας δίνουν πάρα πολύ τα μοντέλα πυρκαγιάς τα οποία διαθέτουμε και τα εντάσσουμε στο σύστημα του AIGIS τα οποία είναι απόρροια της συνεργασίας της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου και του πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ωφέλεια του προγράμματος στην τοπική κοινωνία έχει να κάνει κυρίως με τη δυνατότητα που μας δίνεται να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή η οποιοδήποτε συμβάν. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι στις απειλές είναι και οι ασύμμετρες απειλές που αντιμετωπίζουμε. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ ευκολότερα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, πριν δηλαδή την επιχειρησιακή εμπλοκή του προγράμματος και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δυνάμεις, οι πόροι οι οποίοι ξοδεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή στο να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες τους με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο.»

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος InterregVAEλλάδα-Κύπρος 2014-2020