1.896.000 ευρώ για ενεργειακές και βιοκλιματικές αναβαθμίσεις Σχολείων του Δήμου Βέροιας με τη βοήθεια της Πολιτικής Συνοχής

ΓΕΛ Βέροιας [opolitis.gr]

Σε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης σε οκτώ σχολικές μονάδες και αύλειους χώρους προχωρά ο Δήμος Βέροιας, με τη βοήθεια και τη συγχρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πιο συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θα γίνουν στο 2ο, το 6ο, το 13ο και το 16ο Δημοτικό Σχολείο ενώ οι βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αφορούν το 5ο, 8ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας). με συνολικό προϋπολογισμό 1.896.000 ευρώ.

Η κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής. 630.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμισης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, 336.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου, 620.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου και του 13ου Δημοτικού Σχολείου και τέλος 310.000 ευρώ για την Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών στο 5ο, 8ο και 12ο Δημοτικό Σχολείο και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας.

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία κτιρίων με ελάχιστη έως μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, η βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών τόσο για τα παιδιά όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Οι βασικότερες παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, σύμφωνα και με τις μελέτες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας είναι οι εξής:

1) Τοποθέτησης θερμομόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας και της μόνωσης της οροφής,

2) Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων,

3) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης, με την τοποθέτηση αντλιών θερμότητας αέρα-νερού και με την παράλληλη τοποθέτηση αυτοματισμών διαχείρισης της θερμικής ενέργειας του κτιρίου
4) Αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου LED

Σε τρία δημοτικά σχολεία, το 6ο, το 13ο και το 16ο προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 10 kW., με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering), τα οποία θα εξασφαλίζουν την ενεργειακή τους επάρκεια.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του 5ου, 8ου, 12ου Δημοτικού Σχολείου και 2ο Γυμνάσιο, το έργο το έργο προβλέπει την αύξηση του πρασίνου, την εύκολη πρόσβαση στους σχολικούς χώρους ατόμων με κινητικές δυσκολίες, τη δημιουργία στεγάστρων και νέων καθιστικών καθώς και ανασχεδιασμό, όπου είναι δυνατόν, των αθλητικών γηπέδων των σχολικών μονάδων.
Συνολικά, με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί σημαντική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών αυλών στα παραπάνω σχολεία, κάνοντας πιο ευχάριστη, ασφαλή και λειτουργική την παραμονή των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στους αύλειους χώρους.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ο Πολίτης και το opolitis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]