Van Nistelrooij: Ακρογωνιαίος λίθος για την ΕΕ η Συνοχή, παρά τις περικοπές

[Flickr/EPP]

Με 375 δις ευρώ στο νέο προϋπολογισμό, η Συνοχή παραμένει ακρογωνιαίος λίθος των πολιτικών της ΕΕ και οι προτεινόμενες περικοπές θα αντισταθμιστούν με αυξημένη εθνική συγχρηματοδότηση, δήλωσε ο Ολλανδός ευρωβουλευτής, Lampert Van Nistelrooij (ΕΛΚ). Τόνισε, ακόμη, ότι τάσσεται υπέρ της διατήρησης της αποκεντρωμένης προσέγγισης του ΕΜΣ και της τρέχουσας κατηγοριοποίησης των περιφερειών.

Ο Lambert van Nistelrooij είναι μέλος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συντονιστής για την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Μίλησε στο Νίκο Λαμπρόπουλο για τη EURACTIV.com

Ποια είναι η συνολική σας εντύπωση από την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το νέο ΠΔΠ;

Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είμαστε παραπονεμένοι και να δούμε τι θα κάνουν τα κράτη μέλη. Επιπλέον, λόγω του Brexit και των νέων αρμοδιοτήτων θα πρέπει να συμβάλλουμε περισσότερο, ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τη Συνθήκη, πέρα από την μείωση των δαπανών όπου είναι δυνατόν και με έμφαση στην πολιτική με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Στο ΕΛΚ είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε τόσο με τον Επίτροπο Oettinger, όσο και με τους άλλους Επιτρόπους του κόμματος. Για να είμαι ειλικρινής, στην πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται όλα όσα θα θέλαμε.

Τι ακριβώς θα θέλατε να περιλαμβάνει η πρόταση;

Περιμέναμε ότι η Πολιτική Συνοχής θα διατηρήσει το ίδιο μερίδιο στον προϋπολογισμό. Ειδικότερα, αν κοιτάξετε ολόκληρο τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα μπορούσατε να πείτε ότι με 375 δισεκατομμύρια ευρώ, η Πολιτική Συνοχής εξακολουθεί να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο. Βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη και είναι υποχρέωση όλων μας. Ωστόσο, μπορούμε να εργαστούμε περαιτέρω για την προτεινόμενη μείωση κατά 7%, η οποία, διορθωμένη για τον πληθωρισμό, ισοδυναμεί με μείωση ακόμη και 12,5%.

Για να επιτευχθεί αυτό, όπως ανέφερα ήδη στην Ολομέλεια, θα μειώσουμε το ποσό της συγχρηματοδότησης για έργα στις εύπορες χώρες. Πλέον είναι 50% για την αγροτική ανάπτυξη και 50% για κάθε επιλέξιμο έργο στο ΕΤΠΑ. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψουμε στο 40%. Με αυτές τις αλλαγές, τα προγράμματα μπορούν να συνεχιστούν, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ, καθώς και η συγχρηματοδότηση, θα υπερβαίνουν τα 400 δις ευρώ.

Γιούνκερ: Ρεαλιστικός και δίκαιος ο προϋπολογισμός – Μεγάλος χαμένος η συνοχή

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μέτρια αύξηση των κονδυλίων της ΕΕ για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο (2021-2027) απορρίφθηκε άμεσα από αρκετά κράτη μέλη.

Αυτό ισχύει για τις εύπορες χώρες. Τι γίνεται με τις υπόλοιπες;

Πρέπει να έχουμε κατά νου την πτυχή της αλληλεγγύης, ειδικά για τους καθαρούς συνεισφέροντες που θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα. Το σύστημα είναι περιεκτικό και αν λάβετε υπόψη τα χρήματα της ΕΕ και τη συγχρηματοδότηση, τελικά δεν πρόκειται για μεγάλη αλλαγή.

Αυτό που αλλάζει είναι ο κανονισμός για τις Κοινές Διατάξεις (CPR), ο οποίος θα αναβαθμιστεί. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι ήμουν εισηγητής για το ζήτημα αυτό μαζί με την κ. Krehl. Ενδεικτικά, είχαμε κονδύλια από 5 ταμεία (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, ΕΤΘΑ, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής). Εντούτοις, τώρα ο κανονισμός θα επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας τον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της ασφάλειας. Θα υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο κανόνων κάτω από την ίδια ομπρέλα, γεγονός που συνιστά μεγάλη πρόκληση. Η Επιτροπή θα προτείνει λιγότερα κονδύλια και πιο ενιαίους κανόνες.

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τη συνοχή, για να παρουσιάσει μια πιο ολοκληρωμένη και λιγότερο κατακερματισμένη πολιτική. Όλα θα εμπίπτουν στην επιμερισμένη διαχείριση.

Στην πρόταση της Επιτροπής για το νέο ΠΔΠ είδαμε σαφώς μια προσπάθεια ευθυγράμμισης της Πολιτικής Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνοχή;

Όχι, δεν το νομίζω. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή των χρημάτων. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επιμερισμένη διαχείριση καθεαυτή.

Ωστόσο, έχουμε το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για 25 δις ευρώ που προέρχονται από τη συνοχή. Ήμουν εισηγητής και για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Στην αρχή αυτής της προγραμματικής περιόδου, λάβαμε 146 εκατομμύρια από την τεχνική βοήθεια του Ταμείου Συνοχής, για να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια να συμπληρώσουμε τα κονδύλια με κάποια άλλα χρήματα. Για πρώτη φορά, υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα, το οποίο είναι διαφορετικό από τον προϋπολογισμό της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO).

Οι Ευρωβουλευτές υπερασπίζονται τον προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής

Με ενδεχόμενο τον κίνδυνο περικοπών στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η περιφερειακή πολιτική βρίσκεται αντιμέτωπη με συνεχείς απειλές.

Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός του προγράμματος στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων φαίνεται λίγο ασαφής. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Η SSRS είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτού. Η τρέχουσα κατάσταση αφορά στο γεγονός ότι το 70% των συστάσεων ανά χώρα σχετίζονται άμεσα με τη συνοχή στις πόλεις και τις περιφέρειες – όπως για παράδειγμα με τις δημόσιες συμβάσεις στη Ρουμανία ή τη διαχείριση κονδυλίων στην Πολωνία.

Το υπόλοιπο 30% δεν βρισκόταν ποτέ στα ‘’χέρια’’ της συνοχής, δηλαδή στην ανασυγκρότηση των τραπεζών. Προσωπικά, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να μην μεταφέρονται χρήματα από την Πολιτική Συνοχής, εκτός εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να διαθέσει ένα ποσό στο ταμείο “InvestEurope”. Εξακολουθεί να υπάρχει μια εκκρεμούσα πρόταση αναφορικά με την τρέχουσα προγραμματική περίοδο που αφορά στην ανακατανομή των πόρων από τη συνοχή (αποθεματικό απόδοσης) που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Το CPR θα καλύψει τα πάντα.

Δεδομένου ότι έχει ‘’παγώσει’’ η συγκεκριμένη πρόταση στην Επιτροπή REGI του Κοινοβουλίου.

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω καλύτερες λέξεις: Δεν θα υπάρξει καμία υποστήριξη ούτε στο Συμβούλιο, ούτε στο Κοινοβούλιο. Δεν λάβαμε σαφείς απαντήσεις και πλέον είμαι ικανοποιημένος που υπάρχει ένα ξεχωριστό ταμείο.

Επιπλέον, εγείρονται ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον ΕΜΣ, καθώς ορισμένοι ισχυρίζονται ότι σύμφωνα με τη νέα πρόταση θα υπάρχει διαχωρισμός του από τη συνοχή.

Ο ΕΜΣ έχει μακρά παράδοση και πάντα ένα ταμείο το οποίο διαχειρίζονται τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια διαδικασία από κάτω προς τα πάνω. Τώρα μπορεί να είναι πιο συγκεντρωτική. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλομορφία και διαφορετικές ανάγκες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί ταμείο που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς εργασίας.

Κατάγομαι από το Eindhoven, την πόλη της PHILIPS και εκεί ο CEO λέει στον Τύπο ότι χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανικούς. Η κατάσταση αυτή έχει αντίκτυπο στην μελλοντική κοινωνικοοικονομική κατάσταση παγκοσμίως.

Τα κονδύλια μπορούν να αξιοποιηθούν για όσους θέλουν να εργαστούν στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης ή να γίνουν ακόμα καλύτεροι μηχανικοί, διότι τόσο η περιοχή μου, όσο και πολλές άλλες περιοχές στην Ευρώπη χρειάζονται αυτούς τους ανθρώπους. Συνεπώς, ο ΕΜΣ θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά προσαρμοσμένος.

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο ΕΜΣ μπορεί να κινηθεί προς μια πιο κεντρική διαχείριση από τα κράτη μέλη και δεν θα ενταχθεί στα περιφερειακά προγράμματα.

Αυτό θα ήταν λάθος. Εάν τα κράτη μέλη προβούν σε άμεση κράτηση των ευρωπαϊκών πόρων σε εθνικό επίπεδο, -όπως συνέβη στην Ολλανδία μέσω της κεντρικής διοίκησης-, από κοινού με τον εθνικό προϋπολογισμό για την κοινωνική πολιτική, τότε οι επιπτώσεις από τα κονδύλια της ΕΕ δεν μπορούν να γίνουν ορατές. Στην πραγματικότητα, δεν επρόκειτο για την καλύτερη χρήση του ΕΜΣ, ούτε για την καλύτερη προβολή των αποτελεσμάτων στην Ευρώπη.

Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις συζητήσεις για το νέο ΠΔΠ; Έχετε ήδη προτείνει τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής;

Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε γρήγορες αλλαγές στο Κοινοβούλιο και να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα όσον αφορά στα ποσοστά συγχρηματοδότησης. Το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλύσει όλες τις άλλες προτάσεις και να διατηρήσει τις τρεις κατηγορίες των περιφερειών: περιφέρειες σύγκλισης, μετάβασης και ανάπτυξης.

Εάν η Επιτροπή θέλει να το αλλάξει αυτό, τότε θα προτείνουμε τροποποιήσεις. Επιπροσθέτως, επιθυμία μας είναι να επισπεύσουμε τη χρήση του «αποθεματικού απόδοσης», διότι πλέον διαθέτουμε ένα απόθεμα 6% – σχεδόν 21 δις – για τα κράτη μέλη και το αποθεματικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο τέλος της περιόδου. Θα θέλαμε να έχουμε ένα πιο δυναμικό σύστημα. Για παράδειγμα, αν παραδώσετε άκρως αποτελεσματικά έργα που αφορούν στην ενεργειακή μετάβαση, τότε θα πρέπει να λάβετε άμεσα την ανταμοιβή σας. Μετά από έξι χρόνια δεν μπορώ να παρακινήσω τα παιδιά μου λέγοντας: «Αργότερα, αν ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, θα πάτε ένα ταξίδι»,καθώς κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και θα χρειαστεί χρόνο.

Πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελική απόφαση για το ΠΔΠ πριν από το πέρας αυτής της κοινοβουλευτικής εντολής;

Ναι, αν η απόφαση εξαρτάται από το Κοινοβούλιο. Είμαστε έτοιμοι, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμφωνήσουν και στον προϋπολογισμό. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να μην έχουμε μόνο μια πρώτη ανάγνωση, αλλά να συμφωνήσουμε για το 95% του περιεχομένου της πρότασης εντός της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Κάποια ιδιαίτερα ευαίσθητα σημεία – όπως το κράτος δικαίου – θα παραμείνουν. Ωστόσο, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων στην Επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης. Υπάρχει μια κοινή αντίληψη των δομικών στοιχείων της έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γνωρίζουμε πότε το Συμβούλιο θα καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό. Αυτό δεν είναι σαφές. Ορισμένοι λένε ότι θα είναι το 2020. Επομένως, όλα βρίσκονται στη διακριτική του ευχέρεια και η απόφαση δεν επαφίεται στο Κοινοβούλιο.