Schneider: Η πρόταση της Επιτροπής για τη Συνοχή κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση

Ο Schneider (ΕΡΡ/DE), Yφυπουργός, εντεταλμένος του ομόσπονδου κράτους της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις. [European Union / Hatim Kaghat]

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναθεωρήσει και να μειώσει τις δαπάνες της Πολιτικής Συνοχής στα πλαίσια του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση, δηλώνει ο Michael Schneider από την Επιτροπή των Περιφερειών.

Ο κ. Schneider (ΕΡΡ/DE), Yφυπουργός, εντεταλμένος του ομόσπονδου κράτους της Σαξονίας-Άνχαλτ στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και εισηγητής της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τον κανονισμό για τις κοινές διατάξεις, συζήτησε με τη EURACTIV για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και τη σχέση της με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τους νέους δείκτες στην πρόταση της Επιτροπής και τους κινδύνους συγκεντρωτισμού των πόρων της Συνοχής.

Υπάρχει κίνδυνος η ευελιξία να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του ελέγχου και, κατά συνέπεια, να μειώσει τη λογοδοσία των προγραμμάτων Συνοχής;

Έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη ευελιξία έντονα στις γνωμοδοτήσεις μου, με την έννοια ότι ζητούμε περιθώρια ελιγμών για τους δικαιούχους, για τις περιφέρειες, ώστε να χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά ταμεία με μια τοπικά προσανατολισμένη προσέγγιση. Έτσι ώστε να μην είναι όλα κανονισμένα σε κεντρικό επίπεδο, να μην είναι όλα σχεδιασμένα σε κεντρικό επίπεδο, αλλά τα προγράμματα να προγραμματίζονται περιφερειακά ή τοπικά.

Ταυτόχρονα, θέλουμε –και είναι κάτι που έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό- να αξιοποιηθούν περαιτέρω στο μέλλον τα εθνικά και περιφερειακά μέσα παρακολούθησης και ελέγχου. Αυτή τη στιγμή όλα είναι συγκεντρωμένα. Υπάρχουν εθνικά και περιφερειακά συστήματα εφαρμογής που βασίζονται σε εθνικούς και περιφερειακούς νόμους που δεν ταιριάζουν σε κάθε λεπτομέρεια με τις ευρωπαϊκές προϋποθέσεις και τους κανονισμούς. Επομένως, όταν μιλάμε για ευελιξία, πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να επιδείξουμε περισσότερη εμπιστοσύνη -και σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας- στα εθνικά συστήματα ελέγχου.

Ωστόσο, κατά την έως τώρα εκτίμηση μου, η πρόταση της Επιτροπής είναι να αξιοποιηθούν καλύτερα τα εθνικά συστήματα, αλλά με προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζεται η λογοδοσία. Νομίζω ότι για σήμερα τουλάχιστον είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ακολουθώντας επίσης και τα αιτήματα της Επιτροπής των Περιφερειών για την τελευταία μας γνωμοδότηση σχετικά με το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. Πρέπει όμως να ελέγξουμε περαιτέρω τις λεπτομέρειες.

Στη νέα πρόταση, οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να συμβάλουν περισσότερο μέσω της συγχρηματοδότησης. Τι πιστεύετε σε σχέση με αυτό;

Γενικά, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τις προτάσεις για μείωση του μεριδίου που προβλέπεται για την Πολιτική Συνοχής από τον επταετή προϋπολογισμό. Αναφέρομαι σε στοιχεία όπως λιγότερα χρήματα και υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τις περιφέρειες. Αυτό μπορεί να είναι μια τεράστια απώλεια. Πρέπει να αναλύσουμε την κατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με τους νέους δείκτες, αλλά θα το συζητήσουμε και έχουμε πολλές ερωτήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πρώτη μας άποψη είναι ότι η πρόταση αυτή κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τους νέους δείκτες που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη πρόταση;

Πράγματι, υπάρχουν νέοι δείκτες σχετικά με την κατανομή των κονδυλίων, αλλά λείπει ένας πολύ σημαντικός δείκτης ο οποίος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις μας τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ο δείκτης των δημογραφικών προβλημάτων.

Νομίζω ότι οι προτάσεις που έχουμε τώρα δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη, δεν σέβονται τα δημογραφικά προβλήματα που έχουμε σε διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, στην Ανατολική Γερμανία, αλλά και στην Ισπανία και σε άλλα κράτη μέλη, παρατηρήσαμε μια σοβαρή και τραυματική επίδραση στην οικονομική κατάσταση αυτών των περιοχών.

Πράγματι πρόκειται για ένα ζήτημα Συνοχής, αλλά δεν υπάρχουν πολλές ιδέες προς το παρόν και σε αυτό θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση.

Η Συνοχή θα συνδεθεί περαιτέρω με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Ωστόσο, οι περιφέρειες δεν συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή. Θεωρείτε ότι αυτό θα τις κάνει ιδιαίτερα εξαρτημένες από τις δικές τους κυβερνήσεις;

Πράγματι, υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος. Το σύστημα που έχουμε, η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα είναι πολύ διαφορετική από κράτο-μέλος σε κράτος-μέλος. Στα ομοσπονδιακά κράτη-μέλη, για παράδειγμα στη Γερμανία, τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Οι περιφέρειες έχουν λόγο και συμμετέχουν στη συζήτηση όσον αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Έτσι, στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Αυστρία, η εθνική κυβέρνηση οφείλει να εμπλέξει τις περιφέρειες. Αλλά στα περισσότερα κράτη-μέλη, αυτό δεν συμβαίνει.

Εμείς – στο μέτρο που μπορώ σήμερα να μιλήσω- θα επικρίνουμε το γεγονός ότι οι περιφερειακές υποθέσεις εμπλέκονται μεν περισσότερο στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, αλλά δεν συμπεριλαμβάνεται η δημοκρατική συνεργασία των περιφερειών. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις ότι, μέσω ισχυρότερων δεσμών με την περιφερειακή πολιτική και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, ταυτόχρονα οι περιφέρειες θα έχουν και ισχυρότερη επιρροή στα κράτη-μέλη.

Αυτή είναι επίσης μία από τις προτάσεις μας στην Ειδική Ομάδα για την επικουρικότητα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι, εν γένει, η σύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι μια καλή ιδέα, αλλά στις λεπτομέρειες της πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες θα έχουν λόγο σε αυτή τη διαδικασία και ότι δεν θα είναι μια συγκεντρωτική διαδικασία στο εσωτερικό κάθε κράτους-μέλους.

Επομένως, εάν η προϋπόθεση αυτή εκπληρωθεί, θα μπορούσε να είναι μια διαδικασία αποδοτική και αποτελεσματική. Αλλά μόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση.

Βλέπετε σημάδια περαιτέρω συγκέντρωσης των προγραμμάτων Συνοχής στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο; Ποια είναι η γνώμη σας για το θέμα αυτό, ειδικά όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο;

Ναι, υπάρχει μια κατεύθυνση προς το συγκεντρωτισμό, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Θα έχουμε κάποιες περαιτέρω διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό, καθώς θα προετοιμάζουμε τη γνωμοδότηση μας. Ωστόσο, η πρώτη μου άποψη είναι ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με ό,τι συζητάμε για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την επικουρικότητα και τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών επιπέδων, τη συμμετοχή των πολιτών.