Δημητριάδης, ΕΟΚΕ: χρειαζόμαστε μια πιο «ευρωπαϊκή» προσέγγιση από όλες τις μακροστρατηγικές

Δημήτρης Δημητριάδης, Brussels, 04/04/2019 [Mathieu Golinvaux / Isopix]

Περισσότερη επικοινωνία και καλύτερη διασύνδεση για τους φορείς και την κοινωνία των πολιτών στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές ζητά η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), στη πρόσφατη διερευνητική της γνωμοδότηση, προκειμένου οι μακροπεριφέρειες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δυναμική τους.

Ως βασικό εργαλείο για την πολιτική συνοχής και τη συνεργασία χωρών και ευρύτερων περιοχών στην Ευρώπη, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές, όπως η στρατηγική της Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR), η στρατηγική για το Δούναβη (EUSDR), η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) και η στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) αποτελούν ένα μεγάλο στοίχημα για την περιφερειακή ανάπτυξη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Euractiv.gr μίλησε με τον εισηγητή της γνωμοδότησης και πρώην πρόεδρο της ΕΟΚΕ, κ. Δημήτρη Δημητριάδη για τη δομή και τον αντίκτυπο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, αλλά και τα επόμενα βήματα που πρέπει να κάνουν οι μακροπεριφέρειες και οι εθνικές κυβερνήσεις στο μέλλον.

Ζητάτε καλύτερη, ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινών στρατηγικών με ταυτόχρονες tailormade προτεραιότητες και πολιτικές για τις μακροπεριφέρειες. Ωστόσο, πρόκειται για ιδιαίτερα ανομοιογενείς μεταξύ τους περιοχές. Δεν μπορεί αυτό να δημιουργήσει περισσότερα αρνητικά από ότι θετικά;

Πραγματικά αποτελούν ιδιαίτερα ανομοιογενείς περιοχές με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και κυρίως διαφορετικές αντιλήψεις και εμπειρίες σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  Αυτό που τονίζουμε στην γνωμοδότηση μας είναι ότι απαιτείται μια πιο «ευρωπαϊκή» προσέγγιση από όλες τις μακροστρατηγικές και χρήση βέλτιστων πρακτικών οι οποίες έχουν παραχθεί κύρια από την Βαλτική.

Ειδικά για την περίπτωση της EUSAIR, με δεδομένη τη δυσκολία της συμμετοχής χωρών εκτός της ΕΕ, θεωρείτε ότι υπήρξαν ουσιαστικά αποτελέσματα; Ποια θα πρέπει να είναι τα βήματα στο μέλλον;

Δυστυχώς ακόμη είμαστε μακριά για να πούμε ότι η στρατηγική αυτή προχωράει όπως πρέπει.  Βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε ότι από τις τέσσερις μακροστρατηγικές, αυτή είναι η πιο πολύπλοκη λόγω της συμμετοχής μελών και υποψηφίων μελών της ΕΕ και απλά συμμετεχόντων χωρών με εξαιρετικά ανομοιογενή χαρακτηριστικά.  Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα διασυνδεσιμότητας, καθώς και η έλλειψη εμπειρίας σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Η σημερινή κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί επίσης ένα σοβαρό θέμα και θα πρέπει να αναμένουμε τις εξελίξεις στα διάφορα κράτη πριν προταθούν κάποιες καινούργιες ιδέες για συνεργασία

Δεδομένης της εμπειρίας σας ως πρώην Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, είστε ευχαριστημένος από τον τρόπο με τον οποίο οι εκάστοτες κυβερνήσεις διαχειρίζονται τη συμμετοχή τους στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές; Τι θεωρείτε ειδικά για την Ελλάδα, δεδομένου ότι η χώρα είχε επίσης την προεδρία το 2016-2017;

Θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι οι μακροστρατηγικές απαιτούν περισσότερο την ανάμειξη και την κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών περιφερειακών και δημοτικών αρχών, τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος είναι ο μόνος που πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα, εάν του το επιτρέψουν η γραφειοκρατία και η αντιπαραγωγική ανάμειξη του δημοσίου τομέα.  Η Ελλάδα παίζει θετικό ρόλο αλλά πρέπει να μπει ο πήχης πιο ψηλά από όλους .

Μπορείτε να μας αναφέρετε 2 καλές πρακτικές που ωφέλησαν και την Ελλάδα στο πλαίσιο της EUSAIR;

Δυστυχώς δεν έχουμε περάσει ακόμη στην φάση υλοποίησης έργων ώστε να μπορώ να σας αναφέρω βέλτιστες πρακτικές που θα εξυπηρετούσαν την Ελλάδα.