Χαρίτσης στην EURACTIV: Η Πολιτική Συνοχής στήριξε την Ελλάδα στην εποχή της κρίσης

Corina Cretu and Alexis Charitsis. [European Commission]

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στήριξε την Ελλάδα στην πιο σοβαρή κρίση της, αποδεικνύοντας την αξία του δεύτερου μεγαλύτερου προγράμματος χρηματοδότησης της ΕΕ, ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στο EURACTIV.com.

Ο Έλληνας Υπουργός ανέφερε επίσης ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να παραμείνουν ενωμένα στη διατήρηση ή και ενίσχυση της πολιτικής συνοχής στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Μίλησε στο δημοσιογράφο Σαράντη Μιχαλόπουλο.

Τι συζητήσατε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ (12 Απριλίου); Ποιες είναι οι προθέσεις των κρατών μελών της ΕΕ για τον προϋπολογισμό συνοχής μετά το 2020;

Κοιτάξτε, όπως είπαμε και στη συζήτηση, το επεσήμανα και εγώ, το επεσήμαναν και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από άλλες χώρες. Αυτή δεν ήταν μια συζήτηση όπως όλες οι άλλες με την έννοια ότι είναι πολύ κρίσιμο σε αυτήν την φάση, σε αυτή την συγκυρία να υπάρχει μια ενιαία στάση των κρατών-μελών ως προς τη διατήρηση και ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής.

Εμάς η πάγια θέση είναι ότι η Πολιτική Συνοχής αποτελεί όχι απλώς ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο αλλά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την σύγκλιση των κρατών-μελών της ΕΕ, για την άμβλυνση περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισότήτων, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, για τη δημιουργία των θέσεων εργασίας, άρα είναι πολύ σημαντικό για τη συζήτηση που γίνεται συνολικότερα για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, η Πολιτική Συνοχής να μην συρρικνωθεί. Γιατί υπάρχουν δυστυχώς φωνές οι οποίες με αφορμή γεγονότα όπως το Brexit μιλούν για συρρίκνωση αυτής της πολιτικής. Εμείς λέμε ότι είναι ταυτοτικό στοιχείο της ΕΕ η πολιτική συνοχής. Πρέπει και σε επίπεδο χρηματοδοτικό και σε επίπεδο, αν θέλετε, διαδικασιών, σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών η πολιτική συνοχής να αναβαθμιστεί την επόμενη περίοδο. Υπάρχει σημαντικός βαθμός συναίνεσης από τα περισσότερα κράτη μέλη σε αυτή την κατεύθυνση.

Θεωρείτε ότι δεν πρέπει να παρθούν χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία προκειμένου να ενισχυθούν άλλες προτεραιότητες όπως το μεταναστευτικό και η ασφάλεια;

Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση. Εμείς έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσίασα 10 θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την πολιτική συνοχής στο επόμενο διάστημα και η ελληνική κυβέρνηση συλλογικά μέσω του υπουργείου εξωτερικών πάλι πριν από λίγες εβδομάδες παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας για το MFF. Εκεί η χώρα μας καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούν να αντληθούν νέοι χρηματοδοτικοί πόροι, κονδύλια, ώστε να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα μας είναι πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό για εμάς ότι αυτά τα δυο κείμενα, δηλαδή το δικό μας του Υπουργείου Οικονομίας για την ενίσχυση της πολιτικής συνοχής και το συνολικό κείμενο για το MFF βρίσκονται σε μια συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Δεν βρίσκονται δηλαδή, όπως σε άλλες χώρες, σε απόσταση.

Η Ελλάδα πρόκειται να εξέλθει από το σχέδιο διάσωσης τον Αύγουστο και η χώρα προετοιμάζει τη δική της «αναπτυξιακή στρατηγική». Ποιος είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής σε αυτό;

Καταρχάς, θα έλεγα τι σχέση η πολιτική συνοχής με το τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Δηλαδή το γεγονός ότι καταφέραμε τα τελυταία χρόνια να έχουμε πολύ σημαντικές επιτυχίες ως προς την αξιοποίηση των πόρων της πολιτική συνοχής σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική και δημοσιονομική συγκυρία για τη χώρα μας, το είπαμε και πριν και στο Συμβούλιο αυτό, είναι και μια πολύ καλή απόδειξη και πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τη σημασία που έχει η πολιτική συνοχής συνολικά.

Δηλαδή ότι μια χώρα σε κρίση όπως η Ελλάδα, τη στήριξε η πολιτική συνοχής και η συνεργασία που είχαμε εμείς και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίας για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και να φέρουμε την Ελλάδα στην κορυφή των σχετικών πινακών απορρόφησης των κονδυλίων. Τώρα από εκεί και πέρα για μετά τον Αύγουστο του 2018 προφανώς οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, εκεί πλέον μιλάμε ακόμη περισσότερο για την ανάγκη αξιοποίησης αυτών των πόρων όχι με όρους απλής απορρόφησης για την απορρόφηση.

Είναι κάτι το οποίο το επισημάναμε και σήμερα. Βεβαίως είναι κάτι που μας ενδιαφέρει οι πόροι που είναι διαθέσιμοι στα κράτη μέλη να απορροφώνται αλλά να απορροφώνται και με ένα τρόπο ο οποίος δίδει προστιθέμενες αξίες στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Με αυτήν την έννοια προσπαθούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα τα οποία μοχλεύουν τους διαθέσιμους πόρους και με ιδιωτικά κεφάλαια για να δημιουργηθεί ενα μεγαλύτερο επενδυτικό ρεύμα τώρα που η κατάσταση στην ελληνική οικονομία βελτιώνεται.

Κοιτάμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις έτσι ώστε να ανταπροκριθούμε σε πραγματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα, μετά από όλη αυτή την πολυετή κρίση. Πράγματα τα οποία, λοιπόν, αφορούν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην τόνωση του δευτερογενούς τομέα, της βιομηχανίας και της μεταποίησης που για εμάς είναι πολύ σημαντικός, στην προώθηση πολιτικών για την αντιμετωπίση της κλιματικής αλλαγής, στην στήριξη που είναι πολύ κρίσιμη πτυχή, της έρευνας και της οικονομίας.

Είναι προγράμματα που νομίζουμε έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και η αντάποκριση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δείχνει ότι ο σχεδιασμός που έχει γίνει μέχρι τώρα και η διαβούλευση που γίνεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πιάνουν τόπο. Αυτό θέλουμε να ενισχύσουμε και το επόμενο διάστημα και βεβαίως όσο βελτιώνονται οι συνθήκες, γίνονται πιο ευνοϊκές με την έξοδο της χώρας και από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 θα έχουμε και μεγαλύτερες δυνατότητες για να αξιοποιήσουμε πραγματικά αυτά τα πολύ σημαντικά κονδύλια.

Υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποδεχθούμε την ιδέα λιγότερων περιφερειακών κονδυλίων και περισσότερου ιδιωτικού χρήματος μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ. Εσείς πώς τη βλέπετε αυτή τη προσέγγιση;

Κοιτάξτε, είναι μια προσέγγιση που έχει υπάρξει σε ευρύτερους κύκλους και στις Βρυξέλλες. Κατά τη γνώμη μας αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή και το επόμενο διάστημα είναι η πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πηγών.

Με αυτήν την έννοια οπωσδήποτε χρειαζόμαστε και ενισχυση των περιφερειακών κονδυλίων άρα της πολιτικής συνοχής. Τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές είναι αυτές που δείχνουν καλύτερα από τον καθένα ποιές είναι οι πραγματικές τους ανάγκες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Άρα χρειαζόμαστε αυτή την ενίσχυση. Από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την αξιοποίηση κονδυλίων από το σχέδιο Γιούνκερ και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μοχλεύσουν και ιδιωτικούς πόρους σε αυτή την κατεύθυνση και τη προσέγγιση περισσότερων επενδύσεων.

Δεν τα βλέπουμε αυτά αντιπαραθετικά, αντιθέτως τα βλέπουμε απολύτως συμπληρωματικά μεταξύ τους. Αυτή είναι η δική μας λογική και αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και νομίζουμε ότι αυτό συμβαίνει με επιτυχία. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2018 είναι στη 1η θέση της αξιοποίησης των πόρων του σχεδίου Γιούνκερ και αυτό έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι προσπαθούμε και το επιτυγχάνουμε να αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους συμπληρωματικά μαζί και με τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων

Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ, Pierre Moscovici, δήλωσε πρόσφατα ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται «προληπτική πιστωτική γραμμή» αλλά τη δική της στρατηγική ανάπτυξης. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να σχεδιάσει το δικό της σχέδιο ανάπτυξης – λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε εκλογές σε ενάμιση χρόνο – χωρίς να έχουμε συναίνεση όλων των πολιτικών κομμάτων για αυτό το σχέδιο;

Καταρχάς σε σχέση με το πρώτο σκέλος να πώ ότι αυτό που είπε ο κ. Μοσκοβισί είναι αυτό που συνομολογείται και από τους περισσότερους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Έχει ξεπεραστεί προ πολλού σε ευρωπαϊκό επίπεδο η συζήτηση περί της προληπτικής γραμμής στήριξης.

Νομίζω ότι αφορά πλέον μόνο σε κάποιους κύκλους στο εσωτερικό της χώρας που εξυπηρετούν δικές τους σκοπιμότητες και όχι σε αυτή τη φάση το συμφέρον της χώρας που είναι μια ασφαλής έξοδος από το πρόγραμμα. Αυτός είναι ο στόχος που εξυπηρετούμε και νομίζω ότι η πορεία ολοκλήρωσης του προγράμματος δείχνει ότι ο στόχος αυτός υπηρετείται με συνέπεια.

Από εκεί και πέρα βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση πήρε τη πρωτοβουλία και πρότεινε η ίδια στις ευρωπαϊκές αρχές την εκπόνηση ενός ολιστικού αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου το οποίο εκπονήθηκε αυτές τις μέρες. Είχα και τη δυνατότητα μιας και συντόνισα αυτή τη προσπάθεια να παρακολουθήσω από πολύ κοντά όλη αυτή τη δουλειά.

Έχει ακριβώς τη λογική του να θέσει τις δικές μας προτεραιότητες για το πώς θα αξιοποιήσουμε κοινοτικούς πόρους, πώς θα αξιοποιήσουμε εθνικά κονδύλια, πώς θα κατευθύνουμε την ανάπτυξη το επόμενο διάστημα και βεβαίως αυτή είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει ευρύτατα στην ελληνική κοινωνία με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης.

Να θυμίσω ότι αυτή την περίοδο διεξάγονται περιφερειακά συνέδρια σε όλη τη χώρα. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θα έχουμε τη δυνατότητα στη Ρόδο να συζητήσουμε με τους τοπικούς φορείς για τα ζητήματα των νησιών του νοτίου Αιγαίου.

Είναι μια συζήτηση που καλούμε όλους να προσέλθουν. Είναι μια συζήτηση που θα μεταφερθεί και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το επόμενο διάστημα και άρα εκεί θα δούμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν για ευρύτερες συγκλίσεις και συναινέσεις. Στόχος δικός μας είναι να υπάρξουν συναινέσεις, μια σειρά από βασικούς εθνικούς στόχους, όπως η μείωση της ανεργίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η στήριξη των εληνικών επιχειρήσεων, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που κατά τη γνώμη μας ήταν μια από τις βασικές αιτίες χρεοκοπίας της χώρας τα προηγούμενα χρόνια.

Με αυτή την έννοια η σύγκλιση και η συναίνεση από τη μεριά μας είναι απολύτως θεμιτή και θα επιδιωχθεί να επιτευθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το επόμενο διάστημα.