Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: προς ένα μέλλον με ηλεκτρικά οχήματα και σεβασμό στο περιβάλλον

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι θέσεις σε αυτή τη στήλη αποτελούν απόψεις των συντακτών, όχι της EURACTIV.gr

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες αυτή την εβδομάδα με θέμα την καθαρή και ευφυή κινητικότητα, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τον απολογισμό των στόχων, που, επί του παρόντος, έχουν επιτευχθεί, εξετάζοντας ακόμη τι χρειάζεται για να καταστεί δυνατή και να επιταχυνθεί η υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, γράφουν οι Hans De Keulenaer και Diego Garcia Carvajal.

Ο Hans De Keulenaer είναι διευθυντής για την ενέργεια και ο Diego Garcia Carvajal συντονιστής ηλεκτρομαγνητικής συμπεριφοράς στο European Copper Institute, μια οργάνωση που εκπροσωπεί τη βιομηχανία χαλκού στην Ευρώπη.

Που βρισκόμαστε τώρα?

Μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα, οι Βρυξέλλες έχουν στη διάθεσή τους μια πλήρη νομοθετική ατζέντα για το φθινόπωρο, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για την ενέργεια. Το επίπεδο της φιλοδοξίας που τελικά συμφωνήθηκε θα αναδείξει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ηγέτη αναφορικά με το σύστημα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιπλέον, θα καθορίσει σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απελευθερώσουν τις δυνατότητες της αυστηρής νομοθεσίας όσον αφορά την τόνωση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας.

Παρά το γεγονός ότι το πακέτο μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια δεν καλύπτει τις μεταφορές, η πρόταση της Επιτροπής για μια αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) εισάγει ένα νέο στοιχείο στο άρθρο 8, καλώντας τα κράτη μέλη να εγκαταστήσουν τον αναγκαίο εξοπλισμό στα σημεία φόρτισης σε νέα και ανακαινισμένα κτίρια.

Ο καθορισμός της «ετοιμότητας» των κτιρίων για σημεία ηλεκτρικής φόρτισης θα διευκόλυνε την κάλυψη των αναγκών χρέωσης των καταναλωτών. Η διάταξη αυτή προστίθεται στην τρέχουσα εφαρμογή της Οδηγίας για την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων (AFID), η οποία επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση του αριθμού των σημείων επαναφόρτισης της Ευρώπης που είναι προσιτά στο κοινό.

Τι πρέπει να γίνει

Γνωρίζουμε ήδη ότι οι δυνατότητες όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη είναι τεράστιες.

Νέα μελέτη που διενεργήθηκε από το European Copper Institute και δημοσιεύτηκε κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας καταδεικνύει πόσο μεγάλη είναι η ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας (διείσδυση 80%) ηλεκτρικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών οχημάτων που αντιστοιχεί στο 8,6% για το στόχο του 2050, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εναπομείνασες εκπομπές από την πρόσθετη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Θα συμβάλλει, ακόμη, στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων της ΕΕ στις εισαγωγές ενέργειας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές στον τομέα των μεταφορών: συγκεκριμένα, σήμερα οι μεταφορές στην Ευρώπη εξαρτώνται από το πετρέλαιο κατά 94%, ενώ το 84% εισάγεται με κόστος έως 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως.

Σε επίπεδο κρατών μελών, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέστη πρόσφατα η τελευταία χώρα που ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση των καυσίμων ντίζελ και βενζίνης, μόνο λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της Γαλλίας για παρόμοιο σχέδιο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Είναι σαφές ότι η Ευρώπη στο σύνολό της κινείται προς το τέλος των αυτοκινήτων με ορυκτά καύσιμα. Επομένως, ας επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ μέσω της προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων, για να απελευθερώσουμε τα περιβαλλοντικά οφέλη και να επεκτείνουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έκθεση σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα εντοπίζει τρία βασικά εμπόδια: 1) το υψηλό αρχικό κόστος των οχημάτων, 2) το χαμηλό επίπεδο αποδοχής των καταναλωτών και 3) την έλλειψη σταθμών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού.

Η τρέχουσα νομοθετική εργασία της ΕΕ – η AFID και η EPBD – θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του τρίτου προαναφερθέντος φραγμού και κατά τον τρόπο αυτό να ανταποκριθούν στις ανησυχίες πολλών καταναλωτών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα, επιλύοντας έτσι το δεύτερο πρόβλημα.

Ο ρόλος του χαλκού

Ο χαλκός είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, καθώς προχωράμε προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον: αποτελεί βασικό συστατικό των ηλεκτρικών οχημάτων, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις μπαταρίες και τα συστήματα ελέγχου τους, καθώς και στις υποδομές φόρτισης. Αποτελεί, επίσης, κομβικής σημασίας στοιχείο για ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις, όπως η ηλιακή και η αιολική, για την τροφοδοσία των ηλεκτρικών οχημάτων με πράσινη ενέργεια.

Επιπροσθέτως, ο χαλκός μπορεί να αντικαταστήσει υλικά σπάνιων γαιών: το European Copper Institute επιλέχθηκε πρόσφατα για το πρόγραμμα Horizon 2020 με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και τη μείωση του κόστους των κινητήρων για ηλεκτρικά οχήματα, ενσωματώνοντας προηγμένα προϊόντα χαλκού αντί για υλικά σπάνιων γαιών.

Ως ενεργός φορέας για τη διευκόλυνση της φιλόδοξης μετατόπισης της Ευρώπης προς ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον, βασική δραστηριότητα του European Copper Institute είναι η συμβολή των εμπειρογνωμόνων και των δεδομένων για την προώθηση αυτού του στόχου.

Επιπρόσθετο παράδειγμα αποτελεί η πρωτοβουλία DecarbEurope, μέσω της οποίας πολλοί πάροχοι λύσεων σε διάφορους κλάδους και βιομηχανίες συνεργάζονται, για να διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια οικονομία με πραγματικά χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Επομένως, πρέπει να δημιουργηθούν πιο συντονισμένες δράσεις και συνεργασίες μεταξύ των βιομηχανιών και των διάφορων τομέων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για το 2030 που αφορά στο κλίμα. Ας διασφαλίσουμε, ότι οι προσπάθειες αυτές παρέχουν το σωστό νομοθετικό πλαίσιο και την υποστήριξη για την ‘’απογείωση’’ των ηλεκτρικών οχημάτων.

X