Υψηλότερους στόχους για τη μείωση των εκπομπών CO2 ως το 2030 ζητούν από την ΕΕ περισσότερες από 150 κορυφαίες επιχειρήσεις

CLG Europe

Κοινή επιστολή προς τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία ζητούν από τους αρχηγούς κρατών να θέσουν υψηλότερους στόχους μείωσης εκπομπών ρύπων για το 2030, έστειλαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι περισσότερων από 150 κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Από την Ελλάδα την πρωτοβουλία την πρωτοβουλία στηρίζει ο όμιλος Τέρνα Ενεργειακή.

Στην επιστολή καλούνται οι ηγέτες της ΕΕ να υποστηρίξουν το φιλόδοξο στόχο που καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Η επιστολή δείχνει τη μεγάλη γκάμα της υποστήριξης από την ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα στους φιλόδοξους στόχους για αυξημένη προσπάθεια και υποστήριξη των δράσεων πάνω στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, με εταιρείες από τη μεταποίηση, τη βαριά βιομηχανία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την υψηλή τεχνολογία.

Στην επιστολή που υπογράφεται από εκπροσώπους 157 επιχειρήσεων, επενδυτικών ομίλων και εταιρικών δικτύων αναφέρεται:

«Αυτό που πρέπει επειγόντως να δούμε στη συνέχεια είναι μια φιλόδοξη εφαρμογή του πακέτου ανάκαμψης που θα επικεντρώνεται στην επίτευξη μιας πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στο επίκεντρο και με έναν αυξημένο βραχυπρόθεσμο στόχο μείωσης των εκπομπών.

Οι σωστές αποφάσεις που θα ληφθούν τώρα μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία και προστασία υγιών και δίκαιων κοινοτήτων και στην διασφάλιση ενός συγκροτημένου οδικού χάρτη για μια ευημερούσα οικονομία. Σύμφωνα με την προσέγγιση και προοπτική αυτών των επιχειρήσεων και επενδυτών, η σαφήνεια στον καθορισμό της διαδρομής και των χρονοδιαγραμμάτων προς την κλιματική ουδετερότητα για κάθε ένα τομέα οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και η διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής που θα προωθεί και θα διευκολύνει σημαντικές επενδύσεις σε επιχειρηματικά σχέδια και λύσεις χαμηλού και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, είναι απολύτως απαραίτητες.

Αυτό με τη σειρά του θα δημιουργούσε το αναγκαίο εκείνο κλίμα εμπιστοσύνης που θα ωθούσε τις επιχειρήσεις να επενδύσουν με αποφασιστικότητα, με την απαιτούμενη ταχύτητα και στην αναγκαία εκείνη κλίμακα για την ταχύρρυθμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη δημιουργία αξιόλογων πράσινων θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την επιτάχυνση της ανοικοδόμησης μιας ανθεκτικής οικονομίας μηδενικού άνθρακα.”

Η παρούσα επιχειρηματική πρωτοβουλία συντονίζεται από το European Corporate Leaders Group (CLG Europe), μια διατομεακή ομάδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που εργάζονται για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.

Υλοποιήθηκε επίσης σε συνεργασία με το συνασπισμό Business Ambition for 1.5C και We Mean Business Coalition που περιλαμβάνει τα επιμέρους δίκτυα BSR, The Team, CDP, CLG Europe , Ceres, WBCSD, The Climate Group, RE100 & EV100, καθώς και με το θεσμό Investors Group on Climate Change. Υπήρξε πρόσθετη υποστήριξη από ευρωπαϊκά δίκτυα επιχειρήσεων και επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των BCSD Portugal, του Κέντρου Λύσεων Ενεργειακής Απόδοσης (Σλοβενία), της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Πράσινη Ανάκαμψη, αλλά και των EU-ASE, EURIMA, EIIF, EHPA, The Aldersgate Group (UK), The Haga Initiative (Σουηδία), Skift Business Climate Leaders, Solar Impulse Foundation, The Spanish Green Growth Group (Spain) και Wind Europe.

Όλοι οι υπογράφοντες διευθύνοντες σύμβουλοι, παροτρύνουν τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποτρέψουν τις χειρότερες και πιο επώδυνες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να διασφαλίσουν μια βιώσιμη καθώς και ανταγωνιστική οικονομική ανάκαμψη:

● υιοθετώντας τον φιλόδοξο στόχο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,

● υποβάλλοντας ισχυρά και ανθεκτικά σχέδια ανάκαμψης, που θα διευκολύνουν τις πράσινες επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας,

● συμφωνώντας σε ένα σαφώς καθορισμένο στόχο για τη μείωση των Ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, αλλά και στους συνδεόμενους με αυτόν επιμέρους (τομεακούς) στόχους.

Από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Μανώλης Μαραγκουδάκης, δήλωσε: «Η επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 θα απαιτήσει εντατικές δράσεις σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεισφορές από όλους τους κλάδους χωρίς καμία εξαίρεση. Ιδιαίτερα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θα πρέπει να αναπτυχθούν σε σημαντικά μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου να συμβάλουν αποφασιστικά στην επίτευξη του αυξημένου κλιματικού στόχου του 55% και, επίσης, να στηρίξουν και να προωθήσουν περαιτέρω τη βιομηχανική υπεροχή και πρωτοπορία της ΕΕ στις τεχνολογίες ΑΠΕ. Ένας αυξημένος στόχος ΑΠΕ για το 2030, υψηλότερος του 32% που ισχύει σήμερα, είναι αναγκαίος για να δώσει την απαραίτητη προοπτική, προβλεψιμότητα και επενδυτική ασφάλεια για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ σε όλους τους κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ».