Βόρεια Μακεδονία: Πιθανή επίτευξη του στόχου του 46% για τις ΑΠΕ μέχρι το 2025

Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να φθάσει το 46% έως το 2025. [Shutterstock/hrui]

Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να φθάσει το 46% έως το 2025, σύμφωνα με το νέο τριετές πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων που παρουσιάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών και στόχο έχει την εφαρμογή πολλών περιβαλλοντικών μεταρρυθμίσεων από το 2022-2024.

Η έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και λυμάτων, στην ενεργειακή απόδοση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας αναμένεται να φθάσει το 46% έως το 2025.

Το 2019, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας ήταν 22,9%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Η Βόρεια Μακεδονία σχεδιάζει να κλείσει τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα REK Bitola και TEC Oslomej μέχρι το 2030 στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος Νάσερ Νουρεντίνι.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα υβριδικό επενδυτικό ταμείο για πράσινες και ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), το οποίο αναμένεται να προσελκύσει επενδύσεις ύψους 17 εκατ. ευρώ έως το 2023.

Στο τέλος του 2021, το συνολικό δημόσιο χρέος της Βόρειας Μακεδονίας ανερχόταν στο 60,9% του ΑΕΠ, όπως ενημέρωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το τέλος του 2020.