Το δικαστήριο της Σλοβενίας αναστέλλει τους κανόνες για την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες ... επιβλαβείς συνέπειες που θα προέκυπταν από την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων», δήλωσε το δικαστήριο. [Shutterstock/ALDECA studio]

Το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος που αφορούν την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού (EPR) εν αναμονή της τελικής του απόφασης σχετικά με την αίτηση μιας εταιρείας διαχείρισης αποβλήτων και συνεργατών της που ανησυχούν για τη ζημία που θα προκαλέσει στην επιχείρησή τους.

Με ομόφωνη απόφασή του, το δικαστήριο ανέστειλε τις διατάξεις πέντε άρθρων του νόμου, που ψηφίστηκε τον Μάρτιο, αλλά όχι όλες τις επίμαχες διατάξεις. Εξήγησε ότι έπρεπε να αναστείλει διατάξεις που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβολή του κοινού συστήματος εφαρμογής του EPR.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθούν ανεπανόρθωτες … επιβλαβείς συνέπειες που θα προέκυπταν από την εφαρμογή των επίμαχων διατάξεων», δήλωσε το δικαστήριο. Αποφάσισε να χειριστεί την υπόθεση ως απόλυτη προτεραιότητα.

Οι διατάξεις έχουν προσβληθεί από την εταιρεία επεξεργασίας αποβλήτων Interseroh, που ανήκει στον γερμανικό όμιλο Alba, και από πολλές άλλες εταιρείες στις οποίες εφαρμόζεται το EPR.

Οι προσφεύγοντες αντιτίθενται στη λύση σύμφωνα με την οποία μόνο ένας οργανισμός θα είναι υπεύθυνος για την από κοινού εκπλήρωση της υποχρέωσης EPR για κάθε ρεύμα αποβλήτων ως μη κερδοσκοπική δραστηριότητα από το 2023.

Ο νόμος απαιτεί να συστήσουν οι ίδιοι οι παραγωγοί αποβλήτων έναν τέτοιο φορέα και καθήκον του θα ήταν να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις προσβάλλουν τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη τους ότι η θέση τους δεν θα επιδεινωθεί απροσδόκητα. Υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος μετατροπής του συστήματος σε μη κερδοσκοπικό σύστημα.

Χαιρετίζοντας την απόφαση, η Interseroh δήλωσε ότι πρόκειται για μια νίκη για το περιβάλλον, η οποία δίνει χρόνο στη νέα Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση να επανεξετάσουν το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων της χώρας.

«Αν θέλουμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον της Σλοβενίας και να διαχειριστούμε τα απόβλητα που παράγουμε με λογικό τρόπο, χρειαζόμαστε ένα καλό και διαφανές σύστημα που να βασίζεται σε συγκρίσιμες πρακτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ», δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Interseroh Darja Figelj.