Ράπισμα στην ΕΕ για παραβίαση της Σύμβασης του Άαρχους

Στιγμιότυπο από την πορεία στην Ουάσιγκτον για την κλιματική αλλαγή τον περασμένο Απρίλιο [Susan Melkisethian / Flickr]

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε μια απόφαση του ΟΗΕ σύμφωνα με την οποία παραβίασε την διεθνή νομοθεσία που απαιτεί από το ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, μια απόφαση η οποία βρήκε θετική ανταπόκριση από τους οικολόγους.

Τον Μάρτιο, μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι η ΕΕ παραβίαζε τη Σύμβαση του Aarhus εμποδίζοντας το κοινό να αμφισβητήσει τις περιβαλλοντικές αποφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στο δικαστήριο.

Συγκεκριμένα, η επιτροπή έκρινε ότι ούτε ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1367/2006, ούτε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζουν ή συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, όπως ανέφερε το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ σε δήλωση που αποδέχεται την απόφαση.

«Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επαναλαμβάνουν την πλήρη δέσμευσή τους στις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και τον ακλόνητο σεβασμό τους στον μηχανισμό συμμόρφωσης, «δήλωσε το Συμβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησε να ανατρέψει την απόφαση του Συμβουλίου να αποδεχθεί την απόφαση, αλλά τελικά ηττήθηκε από τους 28 εκπροσώπους των κρατών μελών.

Η ClientEarth, μια ομάδα ακτιβιστών πρασίνων, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του Συμβουλίου, δηλώνοντας ότι η πρόταση της Επιτροπής να απορριφθούν τα πορίσματα του ΟΗΕ για την Σύμβαση του Άαρχους θα ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο από το 1998, οπότε και εγκρίθηκε η σύμβαση.

«Η σημερινή ψηφοφορία ήταν ζωτικής σημασίας στον αγώνα γιανα υιοθετήσει η ΕΕ την πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η αρχική πρόταση της Επιτροπής διακινδύνευσε την  σχεδόν δύο δεκαετιών πρόοδο της περιβαλλοντικής δημοκρατίας στην Ευρώπη», δήλωσε ο υποστηρικτής της ClientEarth Ανάϊς Μπερτιέ.

Σύμφωνα με την ClientEarth, η αρχική πρόταση της Επιτροπής θα έθετε ένα «καταστροφικό προηγούμενο» στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η ίδια η Επιτροπή εξαιρεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και ότι μόνο οι χώρες της ΕΕ και άλλα μέρη της Σύμβασης πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση του κοινού στην δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή δήλωσε ότι «λυπάται» για την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, αλλά εξακολουθεί να είναι «πλήρως αφοσιωμένη στις αρχές και τους στόχους της Σύμβασης του Άαρχους».

Η θέση της ΕΕ που συμφωνήθηκε χθες θα παρουσιαστεί στην επικείμενη συνεδρίαση των μερών της Σύμβασης του Aarhus, η οποία θα διεξαχθεί στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου στις 11-15 Σεπτεμβρίου 2017.

Η ClientEarth ανέφερε μερικά παραδείγματα αποφάσεων της ΕΕ που θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν ενώπιον του δικαστηρίου στο πλαίσιο της Σύμβασης του Άαρχους:

  • Η εξαίρεση ενός κράτους μέλους από την οδηγία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα – εννοώντας ότι είναι εντάξει για μια χώρα της ΕΕ να περιορίσει τα όρια εκπομπών.
  • Χορήγηση άδειας χρήσης επικίνδυνου χημικού προϊόντος σε φυτοφάρμακο.
  • Καθορισμός αλιευτικών ποσοστώσεων σε μη βιώσιμα επίπεδα, αγνοώντας τις συστάσεις των επιστημόνων και παρά την πρόταση της Επιτροπής για βιώσιμες ποσοστώσεις.
X