ΟΗΕ: ο πλανήτης χάνει τη μάχη της κλιματικής αλλαγής

london [David Holt/Flickr]

Ο ΟΗΕ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του για το έλλειμμα των εκπομπών την Τρίτη (31 Οκτωβρίου), αναδεικνύοντας ένα θλιβερό ρεκόρ: πριν από την COP23, οι χώρες υπολείπονται κατά τα δύο τρίτα από ότι χρειάζεται για να επιτευχθεί η συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών.

 

Η έκθεση αξιολόγησε τα τρέχοντα επίπεδα εκπομπών και τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές CO2 έχουν μείνει σταθερές από το 2014 (μια διαπίστωση που υποστηρίζεται και από τα δεδομένα του κοινού ερευνητικού κέντρου της ΕΕ), οι συνολικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει «επείγουσα ανάγκη» για να καλυφθεί το χάσμα μεταξύ της απαραίτητης μείωσης αερίων του θερμοκηπίου και των δεσμεύσεων των χωρών, οι οποίες έως τώρα καλύπτουν μόνο το ένα τρίτο της απαιτούμενης μείωσης.

Ο επικεφαλής του Προγράμματος για το Περιβάλλον του ΟΗΕ, Erik Solheim, δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της αλλαγής του κλίματος είναι ήδη αισθητός με τη μορφή ακραίων καιρικών φαινομένων και υπάρχει ανάγκη αλλαγής της νοοτροπίας των πολιτικών: “Είναι σημαντικό να μιλάμε λιγότερο για «να λύνουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα» και περισσότερο να αρπάζουμε οικονομικές και κοινωνικές ευκαιρίες».

Η έκθεση του ΟΗΕ αναλύει επίσης τις τεχνολογίες δέσμευσης των εκπομπών: ειδικότερα το ρόλος των δασών που δεσμεύουν άνθρακα με την αποθήκευση CO2 και την τεχνολογία «σύλληψης και αποθήκευσης», όπου οι εκπομπές από τη βιομηχανία ή τις μεταφορές διαχωρίζονται από τον αέρα, συμπιέζονται και αποθηκεύονται.

Ωστόσο, οι επιλογές της γεωμηχανικής, όπως η μεταβολή του pH των θαλασσών για τη διάσωση των κοραλλιογενών υφάλων ή η δέσμευση CO2 από την ατμόσφαιρα, βρίσκονται ακόμη σε νηπιακό στάδιο, ανέφερε η έκθεση.

Η παρουσίαση της έκθεσης είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι ηγέτες της διεθνούς κοινότητας θα συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Βόννη για να συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές και να επιτύχουν τον στόχο της συμφωνίας των Παρισίων για μείωση κάτω των 2 ° C.

Φέτος, οι χώρες προετοιμάζουν τους “κανόνες του παιχνιδιού” ενόψει των διαπραγματεύσεων για την αύξηση των κλιματικών στόχων τους, που θα καθοριστούν μέχρι το 2020.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται οι κανόνες εφαρμογής, όπως η διαφάνεια της αναφοράς, ο καθορισμός ορόσημων απογραφής και η χρηματοδότηση για το κλίμα.

Οι αναπτυγμένες χώρες, που είναι υπεύθυνες για τις περισσότερες ανθρωπογενείς εκπομπές, υποτίθεται ότι θα συμβάλλουν στο Ταμείο για τις «απώλειες και ζημιές» και στις προσπάθειες μετριασμού των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των νησιωτικών κρατών που πρόκειται να είναι τα πιο ευάλωτα να πληγούν από την αλλαγή του κλίματος.

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (1 Νοεμβρίου) από ΜΚΟ δείχνει ότι οι «μεγάλοι» ρυπαίνοντες που εκπροσωπούν τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του ΟΗΕ για το κλίμα και να «μολύνουν» την πολιτική για το κλίμα.

Σε μια σειρά από παραδείγματα, οι συγγραφείς υπογραμμίζουν πώς οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα μπορούν να «εξαγοράσουν την είσοδό τους στις διαπραγματεύσεις» με τη χρηματοδότηση των συνδιασκέψεων για το κλίμα και την παρεμπόδιση συνομιλιών για την εφαρμογή κλιματικών πολιτικών προς όφελος λύσεων που να είναι προσανατολισμένες στην αγορά.