Μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050 ζητά το ΕΚ

[European Parliament]

Ως μεγάλη νίκη για το κλίμα χαιρέτισαν οι περιβαλλοντικές ομάδες την πρόταση για την μείωση της ποσότητας αερίων του θερμοκηπίου που μπορούν να εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα έως το 2050, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την απροσδόκητη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες (17 Ιανουαρίου).

«Για πρώτη φορά, προτείνουμε έναν προϋπολογισμό για τον άνθρακα», δήλωσε ο νομοθέτης που παρουσίασε την πρόταση ως μέρος της έκθεσης του Κοινοβουλίου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, Claude Turmes.

Η πρόταση για τον προϋπολογισμό του άνθρακα «θα καθορίσει ακριβώς τι μπορεί να εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα μας, αν θέλουμε να συμμορφωθούμε με τα όρια των 1,5 και 2 βαθμών που θέτει η Συμφωνία του Παρισιού και να επιτύχουμε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050» τόνισε ο κ. Turmes.

«Αυστηρές προϋποθέσεις» στο αποθεματικό της ΕΕ για την ασφάλεια του άνθρακα

Άμεση πρόσβαση σε «αποθεματικό ασφαλείας» για τον άνθρακα, που θα βοηθήσει τα λιγότερο εύπορα κράτη μέλη της ΕΕ να μειώσουν τις εκπομπές στους τομείς των μεταφορών, των κτιρίων και της γεωργίας, θα έχουν αποκλειστικά οι χώρες που επιτυγχάνουν πρόωρα στους …

Ο κανονισμός περί διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας ευρύτερης δέσμης νόμων για την «καθαρή ενέργεια» που κατατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2016. Καθορίζει ένα γενικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος μέχρι το 2030, στοχεύοντας στο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη πληρούν τους στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

«Δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Εάν ο προϋπολογισμός για τον άνθρακα ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο, τότε η πρόταση πιθανώς να υποστηριχθεί ακόμη και από ορισμένα μέλη του ΕΛΚ», δήλωσε στη EURACTIV ο Policy Advisor του think tank E3G, Quentin Genard.

Σε γενικές γραμμές, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποστήριξαν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το κλίμα και την ενέργεια κατά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Επικεφαλής ENEL: Δεν υπάρχουν σχέδια για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην ΕΕ

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα στην Ευρώπη, με εξαίρεση των αντίστοιχων στην Πολωνία, δήλωσε ο Francesco Starace σε αποκλειστική συνέντευξη στη EURACTIV.

Ο Francesco Starace είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής επιχείρησης …

Παρόλα αυτά, το χρονικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα περιορισμένο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει εκ των προτέρων στην εισαγωγή ενός προϋπολογισμού για τον άνθρακα.

«Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη της ΕΕ εργάζονται για τα ενεργειακά και κλιματικά τους σχέδια για το 2030 και το 2050. Χρειάζεται σαφήνεια αναφορικά με το τι αναμένει η Επιτροπή από αυτά το συντομότερο δυνατό, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή προετοιμασία σε εθνικό επίπεδο», επεσήμανε ο κ. Genard.