Μεταφορές: Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα ανησυχούν τους ειδικούς

[jonbgem / Flickr]

Περισσότερα από 112 δισεκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες ξοδεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση για την επιδότηση της παραγωγής ή κατανάλωσης πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα – συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ελαφρύνσεων για το ντίζελ υψηλής ρύπανσης – παρά τη δέσμευση για πλήρη εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2020.

Ειδικότερα, ο τομέας των μεταφορών χρησιμοποίησε περισσότερα από 49 δις ευρώ για τη στήριξη της χρήσης ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα (28 Σεπτεμβρίου) από το Overseas Development Institute and Climate Action Network Europe (CAN).

Η έκθεση εξέτασε τις επιδοτήσεις που δαπανώνται για τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο άνθρακας μεταξύ των ετών 2014 και 2016 σε 11 ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνολικά, ο τομέας των μεταφορών έλαβε το 44% της συνολικής κυβερνητικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών ελαφρύνσεων για τη μείωση των τιμών του ντίζελ, το οποίο θεωρείται γενεσιουργός αιτία για τους πρόωρους θανάτους από την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

«Η μελέτη αυτή καταδεικνύει πώς οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και την ΕΕ συνεχίζουν να επιδοτούν και να χρηματοδοτούν την εξάρτηση από το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα, τροφοδοτώντας την κλιματική αλλαγή και την ατμοσφαιρική ρύπανση με τα χρήματα των φορολογουμένων», δήλωσε η επικεφαλής του Overseas Development Institute, Shelagh Whitley.

Το Νοέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει μια στρατηγική στον τομέα των καθαρών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της αυστηροποίησης του υφιστάμενου ανώτατου ορίου για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και των καινούριων κανόνων, οι οποίοι θα περιορίσουν τις εκπομπές CO2 από τα φορτηγά.

Επισημαίνεται ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις εκπομπές ρύπων από τα φορτηγά, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Κίνα, οι οποίες έχουν ήδη θεσπίσει πρότυπα για την αποδοτικότητα των καυσίμων.

Η έκθεση υπογράμμισε, ακόμη, το χάσμα μεταξύ των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα έως το 2020, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.

Μεγάλο το κόστος για την ανθρώπινη υγεία από τα ορυκτά καύσιμα

Οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που σχετίζονται με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, υπερβαίνουν κατά 600% τις εισφορές των φορολογούμενων σύμφωνα με μια νέα μελέτη, η οποία επιμένει πως οι κυβερνήσεις πρέπει να σταματήσουν να «ρίχνουν χρήματα» σε «βρώμικες» πηγές …

Η ίδια η ΕΕ παρείχε ετήσιο μέσο όρο 4 δις ευρώ σε επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων μέσω των δημοσιονομικών θεσμών της, ανέφεραν οι ερευνητές, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και άνθρακα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία δεσμεύουν 253 εκατ. ευρώ ετησίως μεταξύ 2014-16 για τις έρευνες ορυκτών καυσίμων.

«Τα 4 δις ευρώ που δαπανώνται από την ΕΕ για τα ορυκτά καύσιμα, τα περισσότερα από τα οποία πηγαίνουν στις υποδομές φυσικού αερίου, ενισχύουν την εξάρτηση τη Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα για τις επόμενες δεκαετίες», προειδοποίησε ο διευθυντής της CAN Europe, Wendel Trio. «Tο γεγονός αυτό παραβιάζει τα προαπαιτούμενα της Συμφωνίας του Παρισιού που αφορούν στην τόνωση της οικονομίας προς όφελος του κλίματος», κατέληξε.

Σε παρόμοια έκθεση υποστηρίζεται ότι το δημόσιο χρήμα πρέπει να προσανατολιστεί προς την «υποστήριξη μόνο των ΑΠΕ, της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων», καλώντας την ΕΕ να «αποκλείσει τα ορυκτά καύσιμα και άλλα μη βιώσιμα έργα» από τη δημόσια χρηματοδότηση.

X