Κομισιόν: Επικαιροποίηση οδικού χάρτη για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

[Source: EC - Audiovisual Service]

Την επικαιροποίηση του οδικού χάρτη για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το 2050 ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας ότι είναι ανεπαρκής ο στόχος των κρατών μελών για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 80% μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Μετά το πακέτο νόμων για την καθαρή ενέργεια, το οποίο εξακολουθεί να περνάει από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι αξιωματούχοι είναι πλέον απασχολημένοι με την προετοιμασία του επόμενου εγγράφου που θα διαμορφώσει τις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια.

«Η επίτευξη του στόχου του Παρισιού για διατήρηση της κλιματικής αλλαγής αρκετά κάτω από τους 2 ° C  –και η στόχευση σε όχι περισσότερο από 1,5 ° C- απαιτεί τολμηρές δράσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας. Πρόκειται περισσότερο για την επίτευξη ποσοτικών στόχων», ανέφερε στη EURACTIV ανώνυμη πηγή από το περιβάλλον του Επιτρόπου για την ενέργεια, Miguel Arias Cañete.

Επιβεβαιώνει, ακόμη, ότι η Επιτροπή ετοιμάζεται να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση με στόχο την επικαιροποίηση του οδικού χάρτη για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2018.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω χάρτης δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2011 και έθεσε τα θεμέλια για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική της ΕΕ τα επόμενα χρόνια, χαράσσοντας μια πορεία προς τη μείωση κατά τουλάχιστον 80% των εκπομπών των κρατών μελών μέχρι τα μέσα του αιώνα.

Επιπλέον, δεν επιβάλλει νομικά δεσμευτικούς στόχους στα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Είναι καιρός να αξιοποιήσουμε αυτήν την κληρονομιά», ανέφερε η ανώνυμη πηγή από την Επιτροπή.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) προτείνει οι αναπτυγμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές κατά 80-95% έως το 2050, προκειμένου να διατηρηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 ° C, στόχος που περιλαμβάνεται στον οδικό χάρτη της ΕΕ για την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Εν τούτοις, κάτι τέτοιο ενδέχεται σύντομα να αποδειχθεί ανεπαρκές.

Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ο κόσμος θα αντιμετώπιζε ακόμη 2,3 – 3,5 ℃ αύξηση της θερμοκρασίας μέχρι το 2100. Έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Climatic Change προειδοποίησε ότι είναι ήδη πολύ αργά, για την αντιμετώπιση των 2 ° C και συνέστησε τη χρήση εξελιγμένης γεωμηχανικής για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Μηδενικές εκπομπές

«Για να περιορίσουμε το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε οποιοδήποτε επίπεδο, πρέπει να σταματήσουμε τελείως τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να μειώσουμε τις εκπομπές άλλων αερίων θερμοκηπίου», υποστηρίζει ο καθηγητής Γεωεπιστημών στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Malte Meinshausen.

Πάντως, το έργο της Επιτροπής θα περιλαμβάνει «εις βάθος ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών που απαιτούνται για την ενημέρωση του πολιτικού διαλόγου στο πλαίσιο της ανάπτυξης των στρατηγικών», κατέληξε η πηγή.

X