Η Πορτογαλία έχει υπερβεί τα όρια σε όλες τις περιβαλλοντικές κατηγορίες

Οι τωρινές και μελλοντικές γενιές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να εκπέμπουν μόνο τα μισά αέρια του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενεές, αναφέρει μελέτη. [Shutterstock/Dancing_Man]

Οι τωρινές και μελλοντικές γενιές, για να μπορέσουν να επιβιώσουν, θα πρέπει να εκπέμπουν μόνο τα μισά αέρια του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενεές, αναφέρει μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Ερευνητές από το Instituto Superior Técnico, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι έχουν ήδη ξεπεραστεί τα όρια σε όλες τις περιβαλλοντικές κατηγορίες, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η παραγωγή αποβλήτων, η ρύπανση των υδάτων και του αέρα, η κατανάλωση πόρων γλυκών υδάτων ή η πίεση στα οικοσυστήματα (στην τελευταία περίπτωση η Πορτογαλία δεν ξεπερνάει τα όρια, αλλά μόνο επειδή η Πορτογαλία δεν είναι αυτάρκης στα τρόφιμα). Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990, οι νέες και οι επόμενες γενιές έχουν ένα όριο στις διαθέσιμες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι 41% χαμηλότερο από ό, τι σήμερα.

Σε μελέτη που έχει τίτλο «Οικολογικά όρια: Ο αντίκτυπος της χρήσης των φυσικών πόρων μεταξύ των γενεών», στο πλαίσιο του προγράμματος που είναι αφιερωμένο στη διαγενεακή δικαιοσύνη, του Gulbenkian Foundation Future Forum της Λισαβόνας και αναπτύχθηκε από τη Maretec, το ερευνητικό κέντρο της IST, οι ερευνητές υπολόγισαν τον αντίκτυπο της χρήσης των φυσικών πόρων από διαφορετικές γενιές στην Πορτογαλία και προσδιόρισαν την κληρονομιά ή το βάρος που αφέθηκε στις μελλοντικές γενιές. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κληρονομιά των προηγούμενων γενεών παίζει μεγάλο επιβαρυντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή.

Οι παλαιότερες γενιές έχουν επιβαρύνει πολύ περισσότερο από τις νεότερες το περιβάλλον, ιδίως σε ό,τι αφορά τη ρύπανση των υδάτων και την πίεση στα οικοσυστήματα. Αυτή η ανησυχητική εξέλιξη εγείρει το κρίσιμο ερώτημα εάν οι ανθρωπογενείς πιέσεις ξεπερνούν τα περιβαλλοντικά όρια του πλανήτη Γη», προειδοποιεί το Ίδρυμα Gulbenkian.