Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο της Ρουμανίας για την ανάπτυξη νέων δασικών εκτάσεων

Το καθεστώς αποτελεί μέρος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων κατάλληλων για αναδάσωση να δημιουργήσουν νέες δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θετικό κλιματικό αντίκτυπο μακροπρόθεσμα, δήλωσε η Επιτροπή. [Shutterstock/Dragos Asaftei]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε καθεστώς ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης νέων δασικών εκτάσεων, το οποίο αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ρουμανίας για τη διασφάλιση της προστασίας των δασών και της βιοποικιλότητας.

Το καθεστώς αποτελεί μέρος του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ρουμανίας και έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων κατάλληλων για αναδάσωση να δημιουργήσουν νέες δασικές εκτάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν θετικό κλιματικό αντίκτυπο μακροπρόθεσμα, δήλωσε η Επιτροπή.

«Τα δάση αυτά θα συμβάλουν στην πρόληψη της διάβρωσης και των πλημμυρών, θα βοηθήσουν στον καθαρισμό του αέρα και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε η Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού.

Στην πραγματικότητα, οι ιδιοκτήτες κατάλληλων εκτάσεων θα λάβουν άμεσες επιχορηγήσεις για τη δημιουργία δασικών εκτάσεων τουλάχιστον 0,5 εκταρίων ή δασικών ζωνών (δηλαδή σειρές δέντρων και θάμνων για την προστασία της γεωργικής γης από τη διάβρωση από τον άνεμο και την ξηρασία) έκτασης τουλάχιστον 0,1 εκταρίων.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ρουμανικό πρόγραμμα, το οποίο διατίθεται μέσω της διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα συμβάλει στους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ σχετικά με την πράσινη μετάβαση.