Η γαλλική δασική βιομηχανία δεν επωφελείται από τα συνεχώς αναπτυσσόμενα δάση

Autumn_forest-800x450 [Shutterstock]

Το δάσος συνεχίζει να αναπτύσσεται στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας, αλλά η βιομηχανία δεν αξιοποιεί το μεγαλύτερο μέρος τoυ, μεταδίδει η EURACTIV France.

Το μητροπολιτικό δάσος έχει κερδίσει πολλά εδάφη, με 16,8 εκατομμύρια εκτάρια (δηλ. 31% του συνόλου της επικράτειας), σε σύγκριση με το 19% της έκτασης της χώρας το 1908.

Αλλά η βιομηχανία ξυλείας της Γαλλίας θέλει κινητοποιηθεί. Ο τομέας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ξύλου στην Ευρώπη, παρουσιάζει σήμερα ένα κατακερματισμένο τοπίο. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η οποία διαθέτει μικρότερη δασική περιοχή, δημιουργεί τρεις φορές περισσότερες θέσεις εργασίας.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για αυτή την ανισορροπία. Από τα 55.000 δάση που εντοπίστηκαν στη Γαλλία, ένα μεγάλο μέρος εγκαταλείπεται, ενώ ένα άλλο μέρος ελέγχεται αυστηρά από το κράτος και η ισορροπία καλύπτει διάφορες καταστάσεις: εκμετάλλευση ενός μόνο είδους ή δύο είδών ή εκμετάλλευση σε φάσεις.

Τα τρία τέταρτα των δασών είναι ιδιόκτητα, ιδίως στη δυτική Γαλλία, με είδη ξύλου διαφορετικών ιδιοτήτων. Τα δάση των υπερπόντιων διαμερισμάτων της χώρας καλύπτουν 8,25 εκατομμύρια εκτάρια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το ήμισυ της γης της Γαλλίας, χάρη στο τροπικό δάσος της Γουιάνας.

Και για να σημειώσει πρόοδο, ο τομέας εξετάζει τώρα περισσότερο την οργάνωση του. Το 2016, ο διεπαγγελματικός τομέας της ξυλείας δημιούργησε ένα αλληλασφαλισμένο οικονομικό παρατηρητήριο, το  οποίο μόλις δημοσίευσε την πρώτη έκθεση. Επισημαίνει το χάσμα μεταξύ του χώρου που καταλαμβάνει το γαλλικό δάσος και του οικονομικού βάρους του.

Δεδομένου ότι τα γαλλικά δάση αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,1% (25 δισ. Ευρώ) του ΑΕγχΠ της Γαλλίας, το αποτέλεσμα είναι αναμφισβήτητο. Και η Γαλλία εισάγει περισσότερο ξύλο από ό, τι εξάγει.

Στόχος οι κατασκευές 

Συνολικά, η βιομηχανία ξυλείας επιθυμεί να επικεντρωθεί στις κατασκευές, έναν τομέα που παράγει τόσο προστιθέμενη αξία όσο και απασχόληση και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί από τη στρατηγική της Γαλλίας για χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Και τα έργα συσσωρεύονται, ειδικά καθώς το μελλοντικό Ολυμπιακό χωριό για το 2024 θα πρέπει επίσης να κατασκευαστεί από ξύλο. Το γεγονός παραμένει ότι η σύγχρονη κατασκευή απαιτεί όχι μόνο απλά δοκάρια, αλλά ένα οικοδομικό υλικό γνωστό ως ξυλεία με σταυροειδείς στρώσεις (cross-laminated timber), όπου οι ξύλινες στρώσεις είναι κολλημένες μεταξύ τους και διασταυρώνονται για να σχηματίσουν εξαιρετικά ανθεκτικά πλαίσια.

X